Strona główna


Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23

Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:

Zapytania można kierować także na adres:

Konferencja

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

Bariery i pomosty w kulturze i języku

W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”
Opole, 18-20 października 2017 roku

Wspomnień czar - konferencja w Lublinie (1999 rok) Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych

 
       

Polonistyka na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu obchodzi 70 lat!

  Nauczanie przedmiotów polonistycnych w ramach drugiego najstarszego uniwersytetu na ziemiach czeskich, jakim jest Uniwersytet Palackiego, rozpoczęto w roku 1947 czyli w rok po oficjalnym odnowieniu Uniwersytetu. Z ołomuniecką polonistyką związany był cały szereg ważnych osobistości szeroko rozumianej czeskiej humanistyki. W początkowej fazie polonistyka w Ołomuńcu była ośrodkiem, który zgodnie z centralnie prowadzoną polityką edukacyjną, miał przede wszystkim przygotowywać nauczycieli dla szkół z wykładowym jezykiem polskim działających na terenie Zaolzia.
  Z czasem działania polonistyki rozszerzały się, na początku przede wszystkim pod względem dyscyplin językoznawczych. Z ołomuniecką polonistyką związane były tak znane postacie jak Josef Bečka, Karel Oliva, Jiří Damborský czy Edvard Lotko. Od roku 1955 w Ołomuńcu zaczęto prowadzić też już regularnie zajęcia z historii polskiej literatury – aż do roku 1970 zajęcia te prowadziła Hana Voisine-Jechová. Lata ’50 to także moment, w którym w Ołomuńcu zaczynają się pojawiać lektorzy języka polskiego, choć oficjalnie lektorat został założony w oparciu o umowę międzynarodową dopiero w roku 1966 – pierwszą lektorką została Barbara Bartnicka... [ czytaj całość ]

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka biznesu

Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 Wybraliśmy ekonomię przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do podjęcia studiów na różnych kierunkach ekonomicznych. Składa się z trzech rozdziałów: Wprowadzenie do ekonomii, Mikroanaliza rynku, Podstawowe podmioty gospodarcze. Unia Europejska i przeznaczony jest na 60 godzin lekcyjnych. Poza skondensowanymi tekstami zawiera przygotowujące do pracy z nimi słowniki, liczne, ciekawe i zróżnicowane ćwiczenia oraz bloki powtórzeniowe, dzięki czemu możliwe jest częste powracanie do słów, kontekstów i struktur w celu ich lepszego zrozumienia i zapamiętania. Książkę wyróżnia oparcie tekstów na popularnych podręcznikach akademickich do ekonomii oraz znaczne uproszczenie outputu, dzięki czemu jest ona przyjazna użytkownikom o obniżonej kompetencji komunikacyjnej. Podręcznik ten jest efektem wielu lat pracy jego autorki w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie stał się on drogą do sukcesu wielu kursantów z powodzeniem studiujących obecnie na polskich uczelniach ekonomicznych.

Edyta Nowosielska: O szkole językowej w Polword

Szkołę językową Polword w Londynie założyłam w roku 2000. Powstała z pasji i prawdziwej potrzeby propagowania i pomocy w poznawaniu naszego języka i kultury. Zaczynałam od małego pomieszczenia, chociaż w samym sercu stolicy. Dzisiaj nadal mieścimy się w samym centrum, mamy okołu 200 studentów uczących się j.polskiego. Studenci nasi są jak żagwie ogniska – płoną w swoim tempie i jak długo pragną. Niektórzy z nich są z nami po kilka lat, inni przelotnie parę miesięcy, a jeszcze inni rok, dwa. Są też powracające iskry, studenci, którzy wracają po przerwie, rekord należy tutaj do Nicka, który wrócił do nas po 11 latach. Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami, tak swoimi jak i studentów. Tworzymy wspaniałą rodzinę ludzi, którzy stworzyli miejsce spotkań, do którego studenci przychodzą w wielką radością, zwykle po pracy, zmęczeni, ale pełni radości, a my, nauczyciele, pomagamy im tę radość utrzymać i podniecać płomień ciekawości – bo do tego właściwie sprowadza się motywacja studentów – ciekawość następnej lekcji, meandrów polskiej gramatyki, następnego wyzwania. Więcej o naszej szkole pisałam na: http://www.bristol.us.edu.pl/wykladowcy_na_swiecie.php?a=51

W czerwcu br. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, a tym samym staliśmy się jednym w dwudziestu czterech akredytowanych centrów egzaminacyjnych n a świecie i jedynym w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to nie tylko uhonorowało Polword, jako szkołę, ale również dostarczyło nam wspaniałego narzędzia do promocji i propagowania języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Wysiłki nasze wspiera z wielką życzliwością Ambasada RP w Londynie – w Ambasadorze mamy prawdziwego Przyjaciela języka i kultury polskiej. Pierwsze egzaminy certyfikatowe przeprowadzamy w listopadzie i mamy nadzieję, że wszyscy kandydaci świetnie sobie poradzą.

My, jako Polword, nie spoczniemy na laurach, mamy nadzieję róść dalej, sięgać wyżej i coraz lepiej propagować naszą piękną polszczyznę.

 

Ukazał się podręcznik do nauki języka polskiego adresowany do cudzoziemców studiujących architekturę

Architektura – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/ B1 jest wynikiem wieloletniej pracy z grupami początkującymi w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. W podręczniku znajduje się osiem jednostek lekcyjnych, lekcja powtórzeniowa, przykładowy egzamin oraz gra. Skrypt jest oparty na podręcznikach akademickich, podręcznikach do gimnazjum, słownikach języka polskiego, a także na materiale zaczerpniętym z internetu: historiasztuki.com.pl, portalwiedzy.onet.pl, wikipedia.pl.

Konferencja

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu pt.

Komparatywno-slawistyczne językowo-kulturalne tematy

Chorwackiej Fundacji Naukowej (HRZZ).

Konferencja odbędzie się w dniach 9 i 10 lutego 2018 roku w Zagrzebiu.

Zobacz także: zaproszenie (eng), zaproszenie (hrv)

Pierwszy dydaktyczny kryminał adresowany do cudzoziemców uczących się języka polskiego

Walizka B. K. Jędryki to pierwszy kryminał z serii Czytam po polsku. Seria przeznaczona jest dla osób uczących się języka polskiego jako obcego/ drugiego. Wraz z bohaterem Johnem, studentem historii sztuki, czytelnik przeżywa pełne napięcia chwile na lotnisku w Warszawie, by w końcu rozwikłać niebanalną zagadkę. John planuje spędzić wakacje w Polsce. W samolocie poznaje Victorię, studentkę z Australii. Razem planują wyjazd na Mazury. W czasie kontroli paszportowej zaczynają się problemy. Ze względu na dobór słownictwa oraz struktur gramatycznych książka jest skierowana do osób na poziomie początkującym (A1 według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego). Może być wykorzystywana w ramach zajęć językowych, jak również stanowić materiał do pracy samodzielnej. Do tekstu na stronach http://www.polish-point.pl można znaleźć ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, co zdecydowanie podnosi wartość tej publikacji.

III Szkoła Letnia nad Bajkałem

  W dniach 8-12 lipca nad Bajkałem odbyła się III Letnia Szkoła Języka Polskiego, która została zorganizowana przez Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego (IGU), Konsulat Generalny w Irkucku oraz Stowarzyszenie Bristol. W Szkole wzięło udział 27 studentów IGU, a zajęcia prowadziło troje nauczycieli – dwie wykładowczynie IGU: Ekaterina Starodvorskaya i Małgorzata Rapacz-Dolisznia (lektorka języka polskiego) oraz oddelegowany przez Stowarzyszenie Bristol Bartłomiej Maliszewski (CJKP UMCS w Lublinie).
  Program zajęć był bardzo intensywny. Do godzin obiadowych odbywały się zajęcia w dwóch grupach (początkującej oraz średnio zaawansowanej). Studenci rozwijali znajomość języka polskiego, korzystając z różnych pomocy dydaktycznych. Tematy zajęć były bardzo różnorodne – poczynając od opisu osób i ćwiczeń rysunkowo-leksykalnych, po zagadnienia związane z geograficznym położeniem Polski, jej historią oraz kulturą... [ czytaj całość ]

Nad Bajkałem uczymy języka polskiego

Nad Bajkałem rozpoczęła się III letnia szkoła języka i kultury polskiej, która jest współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”. Do Rosji został skierowany dr Bartłomiej Maliszewski, który jest pracownikiem UMCS i jest członkiem naszego Stowarzyszenia. W projekcie uczestniczy 27 osób. Część z nich ma polskie pochodzenie, kilkoro jest zainteresowanych nauką języka polskiego. Zajęcia prowadzone są także przez wykładowców z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku. Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować przy realizacji tego tak ważnego dla lokalnego środowiska projektu.

 
     

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem III Letniej Szkoły Języka Polskiego w Rosji

W tym roku po raz trzeci odbędzie się Letnia Szkoła Języka Polskiego w Rosji na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Dr Bartłomiej Maliszewski związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej przez tydzień będzie prowadził zajęcia z młodzieżą polonijną i osobami zainteresowanymi językiem i kulturą polską. Bardzo cieszymy się, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny może współpracować z polonistami z Irkucka.

Konferencja

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów w Krakowie
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie
oraz
Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie
zapraszają do Krakowa na konferencję naukową

Edukacja wobec Migracji. Język - Kultura - Tożsamość

która odbędzie się 18 i 19 września 2017 roku

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy

Informacja

Ukazał się tom z konferencji Język w kulturze - kultura w języku 3 współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” z Uniwersytetem w Preszowie.
Tom ukazał się pod redakcją Marty Vojtekovej

Konferencja

Z okazji 70 rocznicy założenia polonistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu
pragniemy Państwa zaprosić na międzynarodową konferencję naukową

Polonistyka 2017. Cele i metody

organizowaną przez sekcję filologii polskiej katedry slawistyki FF UP
w dniach 12-13.10.2017

Wspomnienia - „Bristolowe” spotkanie w Łodzi

17-19 października 2008 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego - 2”. Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

 
 

Konferencja

Z okazji 20-lecia istnienia polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy mamy zaszczyt zaprosić Państwa
na międzynarodową konferencję naukową

Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich

organizowaną przez Katedrę Języków Słowiańskich w dniach 24-26 października 2017

Zobacz także: formularz zgłoszenia

Zachęcamy do lektury: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, pod red. I. Janowskiej i P.T. Gębala, Kraków 2016.

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, metodologicznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych. (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizując potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badań, wykorzystywane podejścia metodologiczne oraz kreśląc perspektywy na przyszłość. (...)

Pokłosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wkład w realizację celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyślany rozwój glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnić dalszy rozwój studiów polonistycznych w świecie, których podstawą jest i zawsze będzie skuteczne nauczania i uczenie się języka polskiego.

P.E. Gębal, I. Janowska Wprowadzeni (fragment)

Czy pamiętamy dziesięcioro przykazań nauczyciela języka polskiego jako obcego? Odsyłamy do tekstu Donalda A. Pirie

InformacjaZachęcamy do zapoznania się z nowym podręcznikiem do nauczania jpjo.

Informacja

Szanowni Państwo,
prof. Kris Van Heuckelom przekazał informację, że chcą zamknąć slawistykę, a tym samym polonistykę w Leuven. Pomóżmy ją ratować!!!! Poniżej link do podpisania petycji w tej sprawie. Polonistyka w Leuven jest bardzo cenionym w środowisku ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, kształci wybitnych studentów, którzy promują język i kulturę polską w świecie, są tłumaczami. Nie możemy pozwolić na zamknięcie tak znamienitego ośrodka zajmującego się edukacją polonistyczną. Prosimy o podpisanie petycji!!!

https://www.change.org/p/ontdek-jezelf-begin-bij-west-europa-save-ku-leuven-s-slavonic-eastern-
european-studies?source_location=minibar

Oferta pracy w Niemczech

Wissenschaftliche Referentin / wissenschaftlicher Referent

In der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb ist im Fachbereich Veranstaltungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer wissenschaftlichen Referenten/in mit dem Themenschwerpunkt deutschpolnische Beziehungen vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus in Vollzeit zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis ist auf zwei Jahre befristet. Die Vergütung bemisst sich nach Entgeltgruppe 13 TVöD. Dienstort ist Berlin.

Relacja z projektu współorganizowanego przez Stowarzyszenie Bristol w Rosji

V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie - 13-14 października 2016

Kamienny pomnik nazwy miasta Ufa - Өфө
Konferencja rozpoczyna się zgodnie z planem. Najpierw następują oficjalne powitania – przedstawicieli Państwowego Baszkirskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, lokalnych władz, przedstawiciela Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie. Mówię kilka słów o Stowarzyszeniu Bristol i o Uniwersytecie Wrocławskim, którego Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców od wielu lat organizuje kursy dla dzieci w Petersburga. Uniwersytet Śląski i jego Szkołę prezentuje Anna Guzy... [ czytaj całość ]

Kolejna konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli z RosjiProgram V Konferencji nauczycieli języka polskiego w Ufie
Программа V Конференции учителей польского языка в Уфе

Ukazał się nowy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją dydaktyczną

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego - Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii gramatycznych, które wraz z systematycznym bogaceniem leksyki składają się na kompetencję językową, gramatyczno-leksykalną. Odpowiedni dobór tekstów nacechowanych kulturowo zapewnia podniesienie kompetencji socjokulturowych u studentów uczących się z podręcznika Z polskim w świat. Wiedzę w tym zakresie student uzyska również z komentarzy objaśniających językowe normy zachowań w typowych sytuacjach społecznych. Normy są wyjaśnione jako pochodne kontekstu i roli komunikacyjnej. Autorki nie pominęły nawet (jakże ważnej w budowaniu relacji międzyludzkich) sfery komunikacji niewerbalnej. [Z recenzji dr hab. Edyty Pałuszyńskiej, prof. UŁ]

Konferencja

Regionalna konferencja

Język w kulturze - kultura w języku 3

współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol” na Uniwersytecie w Preszowie

Zobacz: program

 
 

[ zobacz więcej zdjęć ]  

Polonistyka w Wiedniu

Gdzie można studiować polonistykę w Wiedniu?

Uniwersytet Wiedeński oferuje wiele kierunków studiów. Wielu studentów decyduje się na studia filologiczne. W Instytucie Slawistyki można wybrać następujące języki: język rosyjski, bośniacki, chorwacki, serbski, bułgarski, słowacki, słoweński, jak również język polski. Ci, dla których decyzja wyboru jest trudna, mają możliwość studiowania slawistyki ogólnej.
Instytut Slawistyki znajduje się w dziewiątej dzielnicy Wiednia, dokładniej mówiąc, na terenie starego szpitala, stąd adres: Spitalgasse 2, dziedziniec 3. Campus jest ogromny, bardzo piękny i zielony, a latem można się u nas opalać i urządzać imprezy.

Kto studiuje polonistykę? Ilu jest studentów?

Grupa prawie 200 studentów, studiujących polonistykę w Wiedniu, składa się w większości z osób, które wychowały się w Wiedniu i mają kontakt z językiem polskim w domu rodzinnym. Są to głównie osoby, należące do tak zwanej drugiej generacji Polonii w Austrii, które często bardzo dobrze rozumieją język polski, lecz mają trudności z pisaniem. Co najmniej połowa studentów polonistyki wiedńskiej ma właśnie takie problemy. Poza tym są jeszcze dwie inne grupy: do pierwszej należą studenci, którzy mają polską maturę, do drugiej zaś studenci, którzy nie mają polskiego pochodzenia i uczą się języka polskiego od podstaw... [ czytaj całość ]

Nowa pomoc dydaktyczna - platforma e-learningowa „Historia dla Polonii”

Już od 1 września można poznawać historię Polski dzięki interaktywnym lekcjom na multimedialnej platformie edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą „Historia dla Polonii”.
Platforma edukacyjna „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.
Start „Historii dla Polonii” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma symbolicznie znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci na emigracji jest... [ czytaj całość ]

Wchodzi w życie zmieniona ustawa o języku polskim

Uproszczenie procedury ubiegania się o certyfikat, nowy system ocen i więcej możliwości zwolnienia z egzaminu – te zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o języku polskim. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do egzaminów dla obcokrajowców. Skłania do tego m.in. rosnąca liczba zagranicznych studentów.
Za granicą rośnie zainteresowanie językiem polskim i naszą kulturą – właśnie dlatego MNiSW podjęło prace nad zmianami w ustawie o języku polskim. Ustawa reguluje m.in. potwierdzanie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przed nowelizacją ustawy za przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie certyfikatów odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znajomość określana była na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym lub zaawansowanym.

Od teraz egzaminy poświadczające znajomość języka będą przeprowadzały odpowiednie jednostki: polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego.

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminu nadawać będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Państwową Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która będzie opiniować składane wnioski. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowością zdobywania certyfikatów: to ona przygotuje zestawy egzaminacyjne i będzie mogła wizytować ośrodki w trakcie egzaminu. Egzaminatorami zostaną jedynie osoby z listy Komisji, która będzie miała z kolei obowiązek organizować szkolenia dla kandydatów.

Ponadto zmieniony i dostosowany do standardów Rady Europy będzie system oceny biegłości językowej. Dzięki temu wykazanie znajomości języka polskiego na konkretnym poziomie może okazać się przydatne w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Zmiany rozszerzają również krąg osób zwolnionych z egzaminu. W tym gronie znajdą się absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim, a także szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Nowelizacja ma na celu stworzenie przyjaznego systemu certyfikacyjnego, w którym zmniejszony zostanie dystans między kształcącym się a egzaminatorem. Kluczowe jest również skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację sprawności językowej.

Tekst ustawy dostępny jest pod wskazanym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza

Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

     Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl

Stara wersja strony