Deklaracja członkowska


     Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
     Informuję, że znana mi jest treść statutu Stowarzyszenia oraz że spełniam wymogi określone w § 11. Zobowiązuję się do przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz wyrażam zgodę na opłacanie składek członkowskich.

Wraz z dwiema rekomendacjami prosimy o przesłanie poniższego formularza.

deklaracja.doc


E-mail:

Imię i Nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

Imię ojca:

Obywatelstwo:

Wykształcenie:

Miejce pracy i stanowisko:

Staż pracy w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej:

Adres służbowy (kod, telefon służbowy):

Adres domowy (kod, telefon domowy):

Data:

Podpis:

 

Wpisz kod z obrazka powyżej:

    
 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl