Przeczytane / Polecane

Studiologia

Izabela Kugiel-Abuhasna

Z recenzji dr Danuty Gałygi
Jest to podręcznik inny niż wszystkie. (...) Przede wszystkim jest dziełem wartościowym i oryginalnym. Podjęty przez Autorkę temat został opracowany po raz pierwszy. Dowodzi to realnego, empirycznego i teoretycznego trudu badawczego, jaki Autorka włożyła w przygotowanie tego podręcznika. Niezwykle wartościowe są walory teoretyczno-metodologiczne Studiologii. Izabelę Kugiel-Abuhasnę cechuje solidny warsztat i wysoka świadomość metodologiczna poparta licznymi lekturami i przemyśleniami. Jej podręcznik może zostać potraktowany jako nowa ścieżka edukacyjna. (...)
Niewątpliwym walorem, wartością dodaną tego podręcznika jest z całą pewnością otwarty dostęp do strony internetowej i zamieszczonych tam materiałów, zwłaszcza animacji. Jest ich 15 i stanowią one nowe narzędzie do wizualizacji abstrakcyjnego słownictwa czy leksyki naukowej. Są też bardzo pomocne do utrwalania i powtarzania struktur językowych. Mają fabułę i są poświęcone konkretnym tematom.
Niezwykle imponująca jest różnorodność ćwiczeń i tematów tekstów. Stąd też uniwersalność tego podręcznika. Autorka dokonała wyboru zjawisk gramatycznych, które są charakterystyczne dla języka naukowego. Strategie, które są ćwiczone w Studiologii, stanowią niewątpliwe wyposażenie kursantów w umiejętności pracy z tekstem naukowym.

Z recenzji dr Michaliny Rittner
Pomysł napisania książki, która pomogłaby cudzoziemcom uczącym się języka polskiego w opanowaniu stylu naukowego, należy uznać za bardzo cenny. W ostatnich latach zwiększa się liczba obcokrajowców podejmujących studia wyższe w języku polskim i z całą pewnością potrzebne są na rynku materiały dydaktyczne pozwalające na jak najwszechstronniejsze przygotowanie ich do tego zadania. Studiologia Izabeli Kugiel-Abuhasny jest pierwszym podręcznikiem stawiającym sobie tak ambitny cel.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: