Konferencje

24-25.09.2020 - Kraków
Glottodydaktyczny barter, czyli wymieńmy się doświadczeniami, wiedzą i refleksjami
Organizator: Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
23-28.08.2020 - Kraków
27. Międzynarodowy Kongres Onomastyczny. Onomastyka w interakcji z innymi dziedzinami nauk
Organizator: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Instytut Językoznawstwa SAN (Słowacja), Uniwersytet Trnawski (Słowacja), Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej
https://icos2020.ijp.pan.pl  
25-27.06.2020 - Wrocław
VII Światowy Kongres Polonistów. POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Zaproszenie  
19-20.06.2020 - Wrocław
Formuła sukcesu w nauce i kształceniu językowym
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Politechniki Lwowskiej
Zaproszenie  http://konferencjaWroclaw2020.edu.pl  
17-18.04.2020 - Łódź
Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
26-27.02.2020 - Kraków
Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Zaproszenie  
12.01.2020 - Londyn, Wielka Brytania
I Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej. Interdyscyplinarne problemy warsztatu nauczyciela polonijnego
Organizator: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
Zaproszenie  Program  
28-29.11.2019 - Poznań
Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Zaproszenie  
21–22.11.2019 - Łódź
MYŚLĄC TUWIMEM
Organizator: Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych oraz Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
Zaproszenie  
21.11.2019 - Nałęczów
Śladami pisarzy i poetów Lubelszczyzny
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
http://www.konferencja-literacka.pl/  
14-15.11.2019 - Sosnowiec
PERSPEKTYWY GLOTTODYDAKTYKI I LINGWISTYKI SŁOWIAŃSKIEJ W XXI WIEKU
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Współczesnych Języków Zachodnio i Południowosłowiańskich, Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
25.10.2019 - Lublin
Filozoficzne aspekty literatury
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
http://www.literatura-filozofia.pl/  
25-27.10.2019 - Wrocław
Trzydzieści lat konwersatorium „Język a Kultura” – próba bilansu i perspektywy
Organizator: Instytut Filologii Polskiej UWr, Pracownia Lingwistyki Antropologicznej
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
23.10.2019 - Katowice
Czynić fakty pojmowalnymi? Literatura, dokument, edukacja humanistyczna a (de)montaż kulturowych reprezentacji rzeczywistości
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Karta zgłoszeniowa  
21-22.10.2019 - Lublin
Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe
Organizator: Instytutu Kulturoznawstwa UMCS
Zaproszenie  Plakat  
17-18.10.2019 - Gdańsk
Znać inny język to jak posiadać drugą duszę. Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy, innowacje
Organizator: Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG oraz Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
10-11.10.2019 - RYGA
ŁOTWA I POLSKA NA PRZESTRZENI 100 LAT
Organizator: Latvijas Uiversitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Rusistikas un slāvistikas nodaļa, Bohēmistikas un polonistikas centrs, Stowarzyszenie „Rubon”
Zaproszenie  
20-21.09.2019 - Łódź
Translatoryka i Translacje. Język poza słowami: o interdyscyplinarności w tłumaczeniu
Organizator: Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego
Call for Papers (en)  Call for Papers (it)  Registration form  Modulo di iscrizione  
20-21.09.2019 - Kraków
Kobiety... Studia, dyskursy, paradygmaty oraz konteksty kulturowo-historyczne
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://kdpkkonferencja.wordpress.com  
18-20.09.2019 - Lublin
Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w afiliacji ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Program  
13.09.2019 - Rzeszów
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA IV
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
Zaproszenie  Invitation  http://languages2019.ur.rzeszow.pl  
5-6.09.2019 - Toruń
Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
13-14.07.2019 - Kraków
Kultura i historia agresji, przemocy i nienawiści. Konteksty współczesne oraz historyczne
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  
29-30.06.2019 - Kraków
Początki i końce. Zbiorowości i jednostki w kontekście zdarzeń historycznych oraz indywidualnych
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  
14–18.06.2019 - Wiedeń
Efektywność w nauczaniu języka polskiego jako obcego – kształcenie kompetencji językowych
Organizator: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Stowarzyszenie „Bristol”
Informacja  
11.06.2019 - Warszawa
Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe
Organizator: Interdyscyplinarna Sieć Badań nad Migracją, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zaproszenie  
30-31.05.2019 - Poznań
Widzę, więc wiem
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wfpik/374867-zaproszenie-na-miedzynarodowa-konferencje-naukowa-widze,-wiec-wiem-30-31-maja-2019?fbclid=IwAR2VJfFG7KMFOdc32xu1vReHQ4PXzVCeR0kJjgvF3P-PfjMy  
25.05.2019 - Warszawa
Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki
Organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zaproszenie  Plakat  
25-26.05.2019 - Kraków
Skandal, zdrada, plotka. Kultura – historia – media
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  
24.05.2019 - Lublin
Dzieje i perspektywy kultury
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
http://www.konferencja-kultura.pl  Plakat  
24-25.05.2019 - Wrocław
Dwujęzyczność w Polsce i za granicą
Organizator: Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  
17-18.05.2019 - Łódź
LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE
Organizator: Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  
14.05.2019 - Warszawa
Design – historia, praktyka, interpretacje
Organizator: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE, KATERDRA MUZEOLOGII (IFKiK, WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH), REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”
Zaproszenie  
12-15.05.2019 - Będlewo
Kultura komunikacji w dydaktyce
Organizator: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM
Zaproszenie  
25.04.2019 - Katowice
Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Komunikacji Kulturowej
Zaproszenie  Formularz zgloszeniowy  
29-30.03.2019 - Warszawa
Polsko-białoruskie związki literackie i językowe
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Zgłoszenie  
23.03.2019 - Poznań
Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  Formularz zgloszeniowy  
16-17.03.2019 - Kraków
Groza - przerażenie - terror. Konteksty kulturowe i historyczne
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Porównawcze Studia Cywilizacji
Zaproszenie  
15.03.2019 - Cieszyn
O konferencji naukowej... i jej fenomenie kulturowym
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
1-2.03.2019 - Toruń
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V
Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego oraz Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie  
27-28.02.2019 - Delhi
Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalizing World
Organizator: University of Delhi
Zaproszenie  
17-18.01.2019 - Katowice
Odpowiedzialność za świat i wobec świata. Jan Józef Szczepański (1919–2003) w stulecie urodzin
Organizator: Zakład Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
16-17.12.2018 - Kraków
Encyklopedyzm. Od Wielkiej Encyklopedii do Wikinomii
Organizator: Wydział Humanistyczny AGH, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://encyklopedyzm.wordpress.com/  
7–9.12.2018 - Łódź
Translatoryka i Translacje V. Język – Przekład – Tożsamość
Organizator: Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Formularz zgloszeniowy  Program  
6-7.12.2018 - Poznań
Fenomen cierpienia
Organizator: Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Zaproszenie  
30.11-1.12.2018 - Warszawa
Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka
Organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zaproszenie  Plakat  
30.11-1.12.2018 - Poznań
Po co nam posthumanizm? Spór nie tylko filozoficzny
Organizator: Instytut Filozofii UAM oraz Machina Myśli
Zaproszenie  
29-30.11.2018 - Częstochowa
Przemoc w komunikacji
Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie oraz Katedra Slavistiky, Filozofická Fakulta Ostravská Univerzita v Ostravě
Zaproszenie  Formularz zgloszeniowy  
22.11.2018 - Rybna
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W UJĘCIU DIACHRONICZNYM I SYNCHRONICZNYM
Organizator: KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA WŁOSKIEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Zaproszenie  Formularz rejestracyjny  
22–23.11.2018 - Warszawa
Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i w dramacie
Organizator: Zakład Historii i Teorii Teatru, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Informacje  Formularz rejestracyjny  https://www.facebook.com/events/2042109922781850/  
16-17.11.2018 - Białystok
TOPOS
Organizator: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
Zaproszenie  
7.11.2018 - Katowice
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8
Organizator: Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ
Zaproszenie  Formularz rejestracyjny  
28-29.10.2018 - Gdańsk
Starość - język - komunikacja. Nowe obszary logopedii
Organizator: Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, miasto Gdańsk oraz Grupa Wydawnicza Harmonia
Zaproszenie  Komitety  
20-21.10.2018 - Kraków
Dyskursy kryzysu. Zmierzch - rozpad - przemiana
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
https://dyskursykryzysu.wordpress.com/  
18-19.10.2018 - Wrocław
Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?
Organizator: Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  
18-19.10.2018 - Toruń
Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie  
15-16.10.2018 - Kraków
EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (do XIX wieku)
Organizator: Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  
15-16.10.2018 - Kraków
OD ZWOJU DO E-BOOKA. KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie  
5-6.10.2018 - Warszawa
TRADYCJA – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
Organizator: Wydział Polonistyki UW
Zaproszenie  Program  
Dodatkowe informacje: Konferencja organizowana w dwustulecie Wydziału Polonistyki
29.09.2018 - Warszawa
II Forum Glottodydaktyczne
Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
27-28.09.2018 - Gniezno
Krajobraz i doświadczenie
Organizator: Polskie Towarzystwo Estetyczne, Zakład Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM i Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
26-27.09.2018 - Białystok
Romantyzm po 1989 roku. Literatura – kultura – pamięć – recepcja
Organizator: Zespół Badań nad Pamięcią i Recepcją Literatury, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
26-28.09.2018 - Katowice
Senses in Architecture and Urban Landscaping
Organizator: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego Międzynarodowej
http://saul-katowice.pl  
Dodatkowe informacje: Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski
21–22.09.2018 - Warszawa
Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych
Organizator: Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Zaproszenie (eng)  
20-21.09.2018 - Poznań
Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania
Organizator: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Zaproszenie  Karta uczestnictwa  Program  
12-14.09.2018 - Petersburg
XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова
Organizator: Кафедра славянской филологии филологического факультета СПбГУ
Zaproszenie  Formularz rejestracyjny  
12-13.09.2018 - Supraśl
WSPÓŁCZESNOŚĆ IKONY
Organizator: Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  Formularz zgloszenia  
10-12.09.2018 - Kraków
Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
Organizator: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  
10-11.09.2018 - Odessa
POLACY W ODESSIE I NA UKRAIŃSKIM WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO. HISTORIA – DZIEDZICTWO – WSPÓŁISTNIENIE WIELOKULTUROWEJ WSPÓLNOTY MIASTA
Organizator: Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytet im. Ill i Miecznikowa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Zaproszenie  
7-8.09.2018 - Gdańsk
(Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną
Zaproszenie  Formularz zgloszeniowy  
7.09.2018 - Łódź
Od kreski do piksela. Różne oblicza sztuki animacji
Organizator: Koło Naukowe Filmoznawców UŁ i Koło Badaczy Nowych Mediów UŁ, działające przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Plakat  
5-7.09.2018 - Warszawa
V Międzynarodowy Kongres Turkologiczny – Turcy i ludy tureckie pośród innych – inni pośród Turków i ludów tureckich
Organizator: Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Invitation / Registration form  
3-8.09.2018 - Białoruś
Współczesne polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach północno-wschodnich
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
http://www.kul.pl/kresy  
21.06.2018 - Toruń
Fantastyczne zwierzęta i jak je badać. O niezwykłych stworzeniach w kulturze
Organizator: Koło Naukowe Folklorystów UMK działające przy Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK we współpracy z Kołem Naukowym Badaczy Popkultury „Spoiler Alert”
Zaproszenie  
16-17.06.2018 - Poznań
Kartografie nowego materializmu
Organizator: Instytut Filozofii UAM, Koło Studentów Filozofii UAM oraz fundacja Machina Myśli
Zaproszenie  
14-15.06.2018 - Kraków
Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)
Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Filologii Polskiej, we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy i kołem naukowym Komunikacji społecznej - retoryki i PR
Zaproszenie  
9-10.06.2018 - Warszawa
Zrozumieć wielojęzyczność
Organizator: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Formularz rejestracyjny  
9-10.06.2018 - Kraków
Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Wydział Humanistyczny AGH
Zaproszenie  
26.05.2018 - Poznań
LITERATURA I GLOTTODYDAKTYKA
Organizator: STUDIUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, STOWARZYSZENIE „BRISTOL” POLSKICH I ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI KULTURY POLSKIEJ I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Program  
26-27.05.2018 - Kraków
Na tropach zbrodni. Historia – kultura – afekty
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  
23-24.05.2018 - Katowice
Literatura polska w świecie. REPORTAŻ W ŚWIECIE – ŚWIATOWOŚĆ REPORTAŻU
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
23-25.05.2018 - Kijów
EMIGRACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA UKRAIŃSKA I POLSKA W WIEKU XX: TRADYCJE – OSOBOWOŚCI – IDEE – RETORYKA
Organizator: Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Muzeum Narodowe Literatury Ukrainy, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie
Zaproszenie  Zaproszenie (ukr)  
22-23.05.2018 - Poznań
Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone
Organizator: Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
Zaproszenie  
22-23.05.2018 - Toruń
Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych
Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki, Instytut Literatury Polskiej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
22-23.05.2018 - Warszawa
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze
Organizator: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym
Zaproszenie  
21-23.05.2018 - Zielona Góra
Dyskursy w przeszłości. Dyskursy o przeszłości
Organizator: Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
17-18.05.2018 - Słupsk
Sacrum prywatne w medium literatury
Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów
Zaproszenie  
17-18.05.2018 - Szczecin
Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych
Organizator: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne
Zaproszenie  
14.05.2018 - Katowice
Tradycja w języku - język w tradycji
Organizator: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
14-15.05.2018 - Łódź
Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki. Strategie i procesy twórcze
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych, Katedra Dramatu i Teatru oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  
10-11.05.2018 - Katowice
Sztuka rewolucyjna
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Zaproszenie  
10.05.2018 - Słupsk
Rzeczpospolita niepodległa - od idei do urzeczywistnienia
Organizator: Koło Naukowe Historyków wraz z Instytutem Historii Akademii Pomorskiej oraz Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Słupsku
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  https://www.rzeczpospolitaniepodlegla.info/  
10.05.2018 - Katowice
VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej
Program  
8-9.05.2018 - Warszawa
Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej
Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=285  
8-9.05.2018 - Ostromecko k. Bydgoszczy
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku
Organizator: Instytut Nauk Politycznych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
4-6.05.2018 - Warszawa
Aesthetics of Popular Culture Conference
Organizator: Instytut Filozofii UW oraz Aalto University (Helsinki)
Zaproszenie  
20.04.2018 - Katowice
Naukowcy dawniej i dziś - osobowość, rola, profesjonalizm
Zaproszenie  Karta zgłoszenia uczestnictwa  Zalecenia edycyjne  
20.04.2018 - Nowy Targ
Stare spotyka nowe. The Old Meets the New
Organizator: Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, kierunek filologia angielska
Zaproszenie PL/EN  Karta zgłoszenia  Registration form  
19-20.04.2018 - Katowice
Dokumentacja przedstawień – między rejestracją a kreacją
Organizator: Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Program  
16-19.04.2018 - Toruń
The 12th International Conference on the Evolution of Language
http://evolang.cles.umk.pl/call-papers  http://evolang.org/submissions  
13-14.04.2018 - Łódź
Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
12-13.04.2018 - Katowice
Filmowe Psycho-Tropy. Bohater i twórca filmowy
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16760-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa
-filmowe-psycho-tropy
  
11-12.04.2018 - Warszawa
Przezroczystość w kulturze
Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów IIFKiK UKSW
Zaproszenie  
9-10.04.2018 - Tczew
Człowiek jest zawsze miejscem spotkania
Organizator: Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
5-6.04.2018 - Bydgoszcz
Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu na przestrzeni dziejów
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Zaproszenie / Zgłoszenie uczestnictwa  
26-28.03.2018 - Bydgoszcz
Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka
Organizator: Katedra Kultury Współczesnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Zaproszenie  
23.03.2018 - Warszawa
Spójność tekstu specjalistycznego
Organizator: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW
Zaproszenie  
23-24.03.2018 - Greifswald
Slawische Sprachen unterrichten: sprachübergreifend, grenzüberschreitend, interkulturell
https://slawistik.uni-greifswald.de/fk/tagungen-workshops/konferenzen/  Plakat  
21-22.03.2018 - Warszawa
Kultura i Rewolta
Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Ústav východoevropských studií, Univerzita Karlova v Praze, Katedra stredouerópských štúdií, Prešovská univerzita v Prešove
Zaproszenie  http://www.1968.ksi.uw.edu.pl  
Dodatkowe informacje: Polsko-Czesko-Słowacka konferencja z okazji 50. rocznicy wydarzeń polskiego Marca '68 i Praskiej Wiosny w Czechosłowacji
17-18.03.2018 - Kraków
Poetyki pamięci
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://poetykipamieci.wordpress.com  
16-17.03.2018 - Warszawa
Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Zaproszenie (BY)  Zgłoszenie  Zgłoszenie (BY)  
16.03.2018 - Katowice
Islamofobia. Anatomia i etiologia zjawiska

Dodatkowe informacje: Wykład dr Moniki Bobako (UAM), godz. 16:30, sala 208 Wydziału Filologicznego UŚ. Wydarzenie odbywa się w ramach organizowanego przez Koło Naukowe Filozofii Kultury cyklu „Zderzenia cywilizacji”.
9.03.2018 - Katowice
Materiały i media we współczesnej dydaktyce języków obcych
Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
24-25.02.2018 - Kraków
Rejestry kultury
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://rejestrykultury.wordpress.com/  
9-10.02.2018 - Zagrzeb
Komparatywno-slawistyczne językowo-kulturalne tematy
Organizator: KATEDRA POLONISTYKI INSTYTUTU FILOLOGII ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ WYDZIAŁU FILOZOFICZNRGO UNIWERSYTETU ZAGRZEBSKIEGO
Zaproszenie  Zaproszenie (eng)  Zaproszenie (hrv)  
11-13.01.2018 - Rzeszów i Sanok
TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki
Organizator: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Studiów Środkowoeuropejskich oraz Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zaproszenie  
7-8.12.2017 - Wrocław
Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia. The (para)medical discourse - genres, functions, transformations
Organizator: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/  
4-5.12.2017 - Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY III
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
2-3.12.2017 - Kraków
Mury. Uchodźstwo i ruchy migracyjne w przestrzeni kulturowej i historycznej
Organizator: Instytut Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  
30.11-01.12.2017 - Wrocław
NA PRZEKÓR KONWENCJOM. NIESZABLONOWE ROLE SPOŁECZNE KOBIET I MĘŻCZYZN OD CZASÓW NOWOŻYTNYCH DO 1945 ROKU
Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  
27-28.11.2017 - Katowice
Kulturowa historia podróżowania
Organizator: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA, wydawnictwo grupakulturalna.pl
Zaproszenie  
27-28.11.2017 - Warszawa
Festiwal filmowy jako wydarzenie
Organizator: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Fundacja Obserwatorium
Zaproszenie  
23-24.11.2017 - Poznań
HUMANISTYKA W PRZYRODZIE - PRZYRODA W HUMANISTYCE. Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  
23-24.11.2017 - Katowice
Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
23-24.11.2017 - Warszawa
Retoryka wartości
Organizator: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Instytut Polonistyki Stosowanej UW i Katedra Italianistyki UW
Zaproszenie  http://retoryka.edu.pl/index.php?option=com_content
&view=article&id=14&Itemid=14&lang=pl%3E
  
22-25.11.2017 - Lublin
III Kongres Dydaktyki Polonistycznej - Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zaproszenie  http://kongresdydaktyki2017.pl  
17-18.11.2017 - Olsztyn
Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  
17-18.11.2017 - Poznań
Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
16-17.11.2017 - Toruń
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rada Konsorcjum DARIAH-PL
Zaproszenie  
15-16.11.2017 - Katowice
Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
15-16.11.2017 - Katowice
Kicz w kulturach mediów
Organizator: Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Biblioteka Śląska
Zaproszenie  
15-16.11.2017 - Rzeszów
„Ziemiec” - o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego
Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
Dodatkowe informacje: Międzynarodowa konferencja naukowa w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza
9-10.11.2017 - Hucisko
Lekarz na prowincji
Organizator: Ostravská univerzita w Ostrawie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  
9-10.11.2017 - Siedlce
Drzewo (las) w literaturze i kulturze
Organizator: INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ I BADAŃ LITERACKICH IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO. STOWARZYSZENIE
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  
6-8.11.2017 - Łódź
Leśmian od nowa
Organizator: Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ
Zaproszenie  
6.11.2017 - Bielsko-Biała
MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE – SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACH
Organizator: Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
26-27.10.2017 - Warszawa
KOMIZM HISTORYCZNY
Organizator: Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
25-26.10.2017 - Katowice
Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku
Organizator: Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

24-26.10.2017 - Bańska Bystrzyca
Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich
Organizator: Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mateja Bela
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  Program  
24-25.10.2017 - Bydgoszcz
Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej
Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
18-20.10.2017 - Olsztyn
Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze
Organizator: Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
18-20.10.2017 - Opole
Bariery i pomosty w kulturze i języku
Organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Zaproszenie  Informacje organizacyjne  Plakat  Program  
17-18.10.2017 - Piła
KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ
Organizator: Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakład Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia, Studenckie Koła Naukowe kierunku Filologia
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  
13.10.2017 - Krosno
Autyzm - diagnoza i terapia
Organizator: Fundacja 21
http://www.fundacja21.org/konferencje-i-szkolenia/iii-ogolnopolska-konferencja-
pt-autyzm-diagnoza-i-terapia-krosno-13102017-r.html
  
12-13.10.2017 - Ołomuniec
Polonistyka 2017. Cele i metody
Organizator: Sekcja filologii polskiej katedry slawistyki FF UP
Zaproszenie  
11–13.10.2017 - Olsztyn
XI Forum Kultury Słowa. Nazwy własne w języku i społeczeństwie
Organizator: Fundacja PRO.PL, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
http://fundacja.propl.pl/przedsiewziecia/xi-forum-kultury-slowa-zapraszamy  
29.09.2017 - Warszawa
Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  
28-29.09.2017 - Katowice
MIASTO POD NAPIĘCIEM
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
28-30.09.2017 - Bydgoszcz
Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze
Organizator: Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej, działająca przy Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  
28-29.09.2017 - Gdańsk
(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  
27-28.09.2017 - Słupsk
Nie-miejsce, nie-czas. Człowiek wobec współczesności
Organizator: Instytut Polonistyki, Instytut Neofilologii, Rada Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
25-26.09.2017 - Katowice
Człowiek — Inny/Obcy Byt. ZOOTANATOS
Organizator: Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ
http://www.ifw.us.edu.pl/zootanatos-iii-interdyscyplinarna-konferenca-naukowa
-z-cyklu-czlowiek-innyobcy-byt/
  
22-23.09.2017 - Dąbrowa Górnicza
Dialog w języku i literaturze
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Zaproszenie  http://dialogueconference.weebly.com/  
21-23.09.2017 - Poznań
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE
Organizator: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Nauk o Kulturze PAN
Zaproszenie  http://3zjazdptk.pl  
21-22.09.2017 - Bydgoszcz
Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939)
Organizator: Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  
18-19.09.2017 - Kraków
Edukacja wobec Migracji. Język - Kultura - Tożsamość
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Instytut Religioznawstwa UJ, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
18-19.09.2017 - Słupsk
Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Neofilologii
Zaproszenie  Invitation  
14.09.2017 - Rzeszów
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA II (SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY II)
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
Zaproszenie  
7-8.09.2017 - Toruń
Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych
Organizator: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
6-8.09.2017 - Wiedeń, Austria
9th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics
Organizator: Uniwersytet Wiedeński
Zaproszenie (EN)  Zaproszenie (DE)  
7-9.07.2017 - Katowice
Kultura seriali
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
30.06-6.07.2017 - Drohobycz
Kresy południowowschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
Plakat  
12-13.06.2017 - Nakło Śląskie
Park. Przestrzeń i metafora
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej oraz Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ we współpracy z Komisją Historycznoliteracką PAN Oddział w Katowicach i Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Zaproszenie  
12-13.06.2017 - Gdańsk
Edukacyjna rola języka. Wyznaczniki społeczne i kulturowe
Organizator: Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
8-9.06.2017 - Olsztyn
Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności
Organizator: Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku
Zaproszenie  
7.06.2017 - Gdańsk
Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Oddziałem Gdańskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  
5-6.06.2017 - Olsztyn
Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków
Organizator: Rada Samorządu Doktorantów, Studenckie Koło Przekładu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
1-2.06.2017 - Toruń
Dziecko w świecie ruchomych obrazów
Organizator: Instytut Literatury Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
https://konferencjadziecko.wordpress.com  
29-31.05.2017 - Konin
KONTAKTY I KONTRASTY: Język, Literatura, Kultura
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Zaproszenie  Invitation  Einladung  
27.05.2017 - Lublin
Dźwięk „r” w języku
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  
25-26.05.2017 - Słupsk
Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym
Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów
Zaproszenie  
25-26.05.2017 - Warszawa
OD DRUKU DO INTERNETU: LITERATURA, KULTURA, MEDIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
24-25.05.2017 - Bydgoszcz
Przestworza w kulturze współczesnej
Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
23-24.05.2017 - Szczecin
Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach
Organizator: Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Grupa Badawcza Pedagogiki Rzeczy zaprasza do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Zaproszenie  
22.05.2017 - Kraków
Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? (Multiculturalism - a social fact or a failed political project?)
Organizator: Zakład Polityki Etnokulturowej i Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  Invitation  
20-21.05.2017 - Kraków
Światy poza światem: narracje fantastyczne w literaturze i mediach
Organizator: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie  http://swiatypozaswiatem.wordpress.com  
18-19.05.2017 - Poznań
Semiotyczne wymiary codzienności
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa - Zakład Semiotyki Kultury - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  
11-12.05.2017 - Katowice
Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan opera do bytomia
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teatru i Dramatu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
10.05.2017 - Katowice
V Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ i Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel”
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
8-10.05.2017 - Konin
Mówienie w języku obcym – od kontrolowanej produkcji do spontanicznej komunikacji
Organizator: Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu
Zaproszenie / Formularz zgłoszeniowy  
28.04.2017 - Warszawa
Wokół homonimii międzyjęzykowej
Organizator: Zakład Historii Języka Polskiego UKSW
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
27-28.04.2017 - Łódź
Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność
Organizator: Katedra Filologii Klasycznej i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  
27.04.2017 - Katowice
Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych oraz Zakład Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego
http://www.conowegokonferencja.blogspot.com  
26-28.04.2017 - Sosnowiec
Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce
Organizator: Uniwersytet Śląski w Polsce oraz Uniwersytet Fraser Valley w Kanadzie
Zaproszenie  
26-27.04.2017 - Katowice
Filmowe Psycho-tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce
Organizator: Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski
Plakat  http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy  
21-23.04.2017 - Ustroń
Języki obce - między rutyną a innowacją
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Tematyka  
19.04.2017 - Kraków
Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze
Organizator: Katedra Turystyki Kulturowej i Migracji Międzykulturowych, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Antropologii i Teorii Teatru Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie
http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/wzrokocentryzm--wizualnosc
-i-wizualizacja-w-kulturze
  
7-8.04.2017 - Zielona Góra
26. Konferencja PTLS
Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej UZ
Zaproszenie  
7-9.04.2017 - Katowice
Światy grozy
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  http://swiatygrozy.wordpress.com  
30-31.03.2017 - Kraków
Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  
29.03.2017 - Katowice
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych
Organizator: Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Karta uczestnictwa  
24-26.03.2017 - Czelabińsk
Język. Kultura. Komunikacja
Organizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej, Południowouralski Państwowy Uniwersytet (Narodowy Uniwersytet Badawczy), Wydział Dziennikarstwa, Katedra Języka Rosyjskiego i Literatury
Zaproszenie / Formularz zgłoszeniowy  
23-25.03.2017 - Villa Decius in Kraków (Poland)
Utopias, Dystopias, and Ecotopias
Zaproszenie  
9-10.03.2017 - Kraków
Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy
Organizator: Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
http://wh.agh.edu.pl/reformacja/  
3.03.2017 - Katowice
Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy
Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
2-3.03.2017 - Kraków
Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy
Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
Zaproszenie  
28-29.01.2017 - Katowice
Od adaptacji do remediacji
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  
19.01.2017 - Katowice
Polowanie w XXI wieku. „Dobrzy myśliwi” i „złe bobry”, czyli aporie cywilizacji
Zaproszenie  
10.12.2016 - Warszawa
Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  
9-11.12.2016 - Kraków
Obcość, inność, wykluczenie
Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  
8‒10.12.2016 - Kraków
II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”
Organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zaproszenie  
2-3.12.2016 - Kraków
Jerzy Jarocki, artysta i pedagog
Organizator: Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Zaproszenie  
1-2.12.2016 - Warszawa
Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations
https://ageingwithdisability.wordpress.com  
30.11-01.12.2016 - Warszawa
Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Ankieta uczestnika  
28-29.11.2016 - Katowice
MYŚL MYŚLIWSKIEGO!...
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Zakład Teorii Literatury
Zaproszenie  
25-26.11.2016 - Częstochowa
Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie
Organizator: Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (PL), Filozofická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě (CZ)
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
24.11.2016 - Łódź
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Organizator: Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
23-24.11.2016 - Katowice
Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej
http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje  
22-23.11.2016 - Białystok
PRL-owskie re-sentymenty
Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
21-22.11.2016 - Wrocław
Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności
Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
21.11.2016 - Wrocław
Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym „Komunikacja a zmiana społeczna”
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Mediów
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Dodatkowe informacje organizacyjne  Wymogi wydawnicze  
17-18.11.2016 - Bydgoszcz
JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS
Organizator: Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
17-20.11.2016 - Lwów
Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim
Organizator: Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
15.11.2016 - Lublin
Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych
Zaproszenie  
9-10.11.2016 - Katowice
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii
Organizator: Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
17-18.10.2016 - Katowice
Nawiedzone miejsca
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://nawiedzonemiejsca.wordpress.com/  
12-14.10.2016 - Katowice
Literatura popularna 3: Kryminał
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej
Zaproszenie  Plakat  Program  
7-8.10.2016 - Łódź
Tropy mnemoniczne. Kultury i języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie współczesnej
Organizator: Katedra Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej, Zakład Italianistyki w Katedrze Filologii Romańskiej
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
22-23.09.2016 - Toruń
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
http://www.home.umk.pl/~bristol-torun2016/index.html  program  
Dodatkowe informacje: W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, podczas którego zostaną wybrane nowe władze
16-17.09.2016 - Rzeszów
Języki specjalistyczne - praktyka i teoria
Organizator: Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych (Uniwersytetu Rzeszowskiego)
http://languages.ur.rzeszow.pl/pl/index.php  
12-13.09.2016 - Preszów
JĘZYK W KULTURZE, KULTURA W JĘZYKU 3
Organizator: Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski w Preszowie; Instytut Polski w Bratysławie; Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Program  
27-28.06.2016 - Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
WIELKA WĘDRÓWKA – WIELKI POSTÓJ. ROMOWIE W LITERATURZE, HISTORII, POLITYCE
Organizator: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Związku Romów Polskich
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
22-25.06.2016 - Katowice
VI Światowy Kongres Polonistów
Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/  
22-24.06.2016 -
Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii
Organizator: Humanistyczne Konsorcjum Naukowe WFPiK UAM oraz WP UJ
Zaproszenie  
16-17.06.2016 - Kraków
Kino, film i psychologia
Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie  
15.06.2016 - Kielce
Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury
Organizator: Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  Informacje organizacyjne  
7.06.2016 - Opole
SFERA PUBLICZNA – PRZESTRZEŃ – MUZEUM. O ZMIENIAJĄCEJ SIĘ ROLI INSTYTUCJI KULTURY
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
4.06.2016 - Londyn
Podręczniki w polskich szkołach sobotnich
Organizator: Zakład Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Zaproszenie  
Dodatkowe informacje: Sympozjum i wystawa
3-4.06.2016 - Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Nauczanie języka specjalistycznego. Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego
Zaproszenie  Program  Plakat  
2-3.06.2016 - Toruń
Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej
Organizator: KOŁO NAUKOWE FOLKLORYSTÓW UMK, ZAKŁAD FOLKLORYSTYKI I LITERATURY POPULARNEJ KATEDRA KULTUROZNAWSTWA UMK
Zaproszenie  
30-31.05.2016 - Wrocław
Efekt motyla 3. Niestabilność, chaos, samoorganizacja w języku, literaturze, nauczaniu
Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
28-29.05.2016 - Kraków
(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności
Zaproszenie  https://bezkresparadygmatu.wordpress.com/  
24.05.2016 - Gdańsk
MASKA - MIĘDZY RYTUAŁEM, TEATREM I LITERATURĄ
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Doktoranckie Koło Naukowo-Artystyczne Wielokulturowych Źródeł Teatru
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
20.05.2016 - Lublin
Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym
Organizator: Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zaproszenie  
20-21.05.2016 - Rzeszów
Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych
Organizator: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko oraz Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych IS UR
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
19-20.05.2016 - Warszawa
Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
19-20.05.2016 - Opole
Uczenie języka ojczystego w czasach (po)nowoczesnych
Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
19.05.2016 - Katowice
Społeczność w języku - język w społeczności
Organizator: Instytut Języka Polskiego, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
19-20.05.2016 - Gdańsk
Ekonomia kina
Organizator: Pracownia Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  https://ekonomiakina.wordpress.com/  facebook  
18-19.05.2016 - Bydgoszcz
Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia w kulturze współczesnej
Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Informacje dodatkowe  
18-19.05.2016 - Poznań
Kurs na de Saussure’a
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Semiotyki Kultury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  
13-14.05.2016 - Łódź
ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Zaproszenie  
13-14.05.2016 - Katowice
ADAM DIDUR. KONFERENCJA NAUKOWA W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teatru i Dramatu, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
12.05.2016 - Lublin
Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem
Organizator: Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz „Roczniki Kulturoznawcze KUL”
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
9-10.05.2016 - Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY II
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  
9-10.05.2016 - Warszawa
W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj
Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
6-7.05.2016 - Łódź
TRANSLATORYKA I TRANSLACJE TiT III. TRANSLACJA – TRANSKREACJA – INTERPRETACJA
Organizator: Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO i Studenckie Koło Translatoryczne GIROLAMO
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
28-30.04.2016 - Kraków
Nauczanie języków obcych dzieci. Między teorią a praktyką
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Zaproszenie  http://childforeignlanguagelearning.weebly.com/  
27-28.04.2016 - Warszawa
Możliwość i konieczność w kulturze
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  
26-27.04.2016 - Ostromecko
Motyw wojny w kulturze i sztuce
Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
21-22.04.2016 - Lublin
Tabu w procesie globalizacji kultury
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  
21-23.04.2016 - Bydgoszcz
ISTNIEĆ W KULTURZE – ISTNIEĆ W KULTURACH... Między teorią a praktyką edukacyjną
Organizator: Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  
21-23.04.2016 - Pobierowo
KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA
Organizator: Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
19-20.04.2016 - Łódź
Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
Organizator: Koło Naukowe Językoznawców i Koło Naukowe „wKoło Języka” działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
14-15.04.2016 - Opole
Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Preszowski, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku
Zaproszenie  
13-14.04.2016 - Olsztyn
REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI
Organizator: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
11-12.04.2016 - Łódź
Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor
Organizator: Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
https://spektakljakowydarzenie.wordpress.com   
8-9.04.2016 - Warszawa
Życie zaczyna się po sześćdziesiątce... Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie / karta zgłoszenia  
Dodatkowe informacje: Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016
7-8.04.2016 - Częstochowa
Innowacje w dydaktyce akademickiej: dobre praktyki i wyzwania
Organizator: Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Zaproszenie  
7.04.2016 - Kijów
Technologie innowacyjne w branży kultury
Organizator: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M. P. Dragomanowa, Instytut Filozoficznej Oświaty i Nauki, Katedra Kulturologii
Zaproszenie  
5.04.2016 - Ciechanów
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W UCZELNIACH
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
1-2.04.2016 - Lublin
Medialne ramy tożsamości
Organizator: Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Katedra Myśli Społecznej UKSW, Katedra Filozofii i Religioznastwa GTF (Uniwersytet Preszowski)
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
31.03.2016 - Kraków
Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze
Organizator: Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Antropologii i Teorii Teatru Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
30-31.03.2016 - Ostrava
Slavica iuvenum 2016
http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum/  
16-18.03.2016 - Kraków
Style komunikacyjne
Zaproszenie  
15-16.03.2016 - Rzeszów
INNY W PODRÓŻY
Zaproszenie  
10.03.2016 - Warszawa
Kryzys dyskursu miłosnego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej
Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
Zaproszenie  
10.03.2016, godz: 15:00 -
Materiały dydaktyczne do nauki języków polskiego i niemieckiego jako obcych dla potrzeb zawodowych
http://www.jasne.org  
4-5.03.2016 - Łódź
Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich
Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
10-11.12.2015 - Warszawa
UKRYTE W KULTURZE
Organizator: Studenckie Koło Kulturoznawcze w IKP UW
Zaproszenie  
9-10.12.2015 -
OBLICZA POSTPAMIĘCI 2
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Zaproszenie  
4-5.12.2015 - Warszawa
Umiędzynarodowienie wyższych uczelni - praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie SERMO
http://www.sjo.pw.edu.pl/konferencja-sermo-i-sjo-pw/  
4.12.2015 - Warszawa
Jasnopis 1.0, czyli narzędzie do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów
Zaproszenie  
3-4.12.2015 - Warszawa
Białoruś w dyskursie naukowym
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Ankieta uczestnika  
3-4.12.2015 -
Edukacyjny potencjał fotografii
Zaproszenie  
Dodatkowe informacje: Konferencja towarzyszyć będzie 9 Biennale Fotografii w Poznaniu, organizowanemu przez Galerię Miejską „Arsenał” i Centrum Kultury Zamek
23-24.11.2015 - Częstochowa
Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich
Organizator: Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Filozofická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
Zaproszenie  
20-21.11.2015 - Warszawa
V konferencja z cyklu Imago mundi Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  
19-20.11.2015 - Poznań
Przekład tekstów specjalistycznych. Norma a uzus
Organizator: Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Germańskiej
Zaproszenie  
18-19.11.2015 - Katowice
Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku
Organizator: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ we współpracy z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Zaproszenie  Program  
16-18.11.2015 - Wrocław
Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981
Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Zaproszenie  
13-14.11.2015 - Lublin
Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  
8-9.11.2015 - Rzym
Dziecko dwujęzyczne - problem czy skarb?
Program  Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji  Wykładowcy  
5-6.11.2015 - Kraków
Sharing Memory: Cooperative Cultural Heritage Management
Zaproszenie  
29.10.2015 - Wrocław
Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UWr, Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr
Zaproszenie  
23-24.10.2015 -
Zygmunt Gloger 1845–1910. PISARZ, MYŚLICIEL, UCZONY: REWIZJE
Organizator: Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
Zaproszenie  
16-17.10.2015 - Poznań
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
Zaproszenie  
15-17.10.2015 - Wrocław
Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura
Organizator: Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Polskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN oddział we Wrocławiu
Zaproszenie  
15-16.10.2015 - Poznań
Diagnoza w kulturze
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Socjologii UAM, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Zaproszenie  
14-18.10.2015 - Rostów nad Donem
IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji
Organizator: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Program  Program (wersja rosyjska)  
12-15.10.2015 -
I.A. Baudouin de Courtenay and Worldwide Linguistics
Zaproszenie (wersja angielska)  Zaproszenie (wersja rosyjska)  
25-26.09.2015 - Warszawa
Kultury i języki pamięci
Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  
25-26.09.2015 - Warszawa
Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo: Relacje i spotkania jako przedmiot badań
Zaproszenie  
25-26.09.2015 - Warszawa
II Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo poświęcona zagadnieniu: Relacje i spotkania jako przedmiot badań
Program  
24-25.09.2015 - Wrocław
Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
Zaproszenie  
24-26.09.2015 -
2nd International Conference on Language and Literature in Education and Research CLEaR2015
Zaproszenie  
17-18.09.2015 - Banská Bystrica
SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE
Zaproszenie  
16-18.09.2015 -
3rd Heritage Forum of Central Europe
Zaproszenie  
11-13.09.2015 - Bielsko-Biała
Pokręcone sny historii. Subwersywność i deformacja w filmach animowanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej
Zaproszenie / Program  
3-4.09.2015 - Toruń
Języki słowiańskie i ich odmiany
Zaproszenie  
1-2.07.2015 -
Marx, Cinema and the Present Day
Zaproszenie  
18-19.06.2015 - Słupsk
Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Organizator: Instytut Neofilologii
Zaproszenie  
18-20.06.2015 - Kraków
Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE
Zaproszenie  
12-13.06.2015 - Warszawa
Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań
Zaproszenie  
11.06.2015 - Warszawa
JĘZYK POLSKI JAKO DRUGI KOD KOMUNIKACYJNY W POLSCE
Organizator: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi i Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie / Program  
10-12.06.2015 - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie
Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze, języku, kulturze, sztuce
Zaproszenie  
5-7.06.2015 - Kraków
Dyskursy gier wideo
Zaproszenie  
4-5.06.2015 / 12-13.06.2015 - Kemerowo / Olsztyn
BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU
Zaproszenie  
1.06.2015 - Katowice
Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka
Zaproszenie  
30-31.05.2015 -
Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej
Zaproszenie  
27-28.05.2015 - Bydgoszcz
Przestrzeń w kulturze współczesnej
Zaproszenie  
23-24.05.2015 - Warszawa
Transformers of the Silver Screen: Quo Vadis, Hollywood?
Zaproszenie  
21-23.05.2015 - Irkuck
Języki i kultury słowiańskie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Zaproszenie  
20-21.05.2015 - Biała Podlaska
Media a wartości. Część V. Człowiek w mediach
Zaproszenie  
19-20.05.2015 - Łódź
KICZ W JĘZYKU/KOMUNIKACJI
Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ
Zaproszenie  
18-22.05.2015 - Jyväskylä & Tampere, Finland
Language Teaching Tomorrow. Changing Pedagogical Needs in Higher Education
Organizator: Tampere University of Applied Sciences (TAMK) and JAMK University of Applied Sciences
Zaproszenie  
14-15.05.2015 - Supraśl
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia
Zaproszenie  
14-15.05.2015 - Warszawa
Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe
Zaproszenie  
8-9.05.2015 - Darmstadt
Pierwsza ogólnoniemiecka konferencja na temat nauczania języka polskiego jako języka specjalistycznego
Zaproszenie  
24-25.04.2015 - Olsztyn
„W rytmie zegara...”. Interpretacje.
Zaproszenie  
24-25.04.2015 - Katowice
Zombie w kulturze
Zaproszenie  
24-25.04.2015 - Kraków
VII Krakowska Konferencja Kognitywistyczna: Język
Organizator: Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki i Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwerystetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  
23.04.2015 -
Logos - filozofia słowa
Organizator: Klub Humanistów - Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB i Stowarzyszenie Schola Humana
Zaproszenie  
22.04.2015 - Katowice
Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce
Zaproszenie  Krótkie informacje o tematyce wystąpień  
21.04.2015 -
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś
Organizator: Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki
Zaproszenie  
21.04.2015 - Warszawa
POLSKI DOM. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce
Zaproszenie  
17.04.2015 -
Socjologia codzienności. Zjawiska, rytuały, ceremoniały
Organizator: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
Zaproszenie  
17.04.2015 - Penza, Rosja
Ekologia języka
Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego
Zaproszenie  
16-18.04.2015 - Slavonski Brod
Narodowy i uniwersalny paradygmat kulturowy Europy Środkowej: Konflikt, tolerancja, koegzystencja
Zaproszenie  
15-17.04.2015 - Pokrzywna k. Opola
Świat kuriozów
Zaproszenie  
27.03.2015 - Katowice
Precyzja w opisie językowym
Organizator: Katedra Filologii Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Zaproszenie  
26-27.03.2015 - Katowice
Kulturowa historia patrzenia i widzenia
Organizator: Koło Naukowe Antropologii Kultury UŚ
Zaproszenie  
20-21.03.2015 - Lublin
Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Karta zgłoszenia  
16-17.03.2015 - Białystok
Słowo w języku i w dyskursie
Zaproszenie  
5-6.03.2015 - Kraków
Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Zaproszenie  
12-13.12.2014 -
laczego nie ma tu wielkich pisarek i inne pytania o KANON
Zaproszenie  
4-5.12.2014 - Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  
27-28.11.2014 - Katowice
Adaptacje. Transfery kulturowe
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
20-21.11.2014 - Katowice
(PRZED)SZKOLNE SPOTKANIA Z LEKTURĄ
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
20-22.11.2014 - Wrocław
Przewodniki w kulturze // Guides in Culture
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  
20-21.11.2014 - Wrocław
POLSKI DYSKURS PORADNIKOWY - GATUNKI I TEKSTY NIEOSTRE
Organizator: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  
17–19.11.2014 - Wisła
Literatura polska obu Ameryk II
Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej
Zaproszenie  
17-18.11.2014 - Częstochowa
REGION W JĘZYKU, EDUKACJI I KULTURZE
Organizator: Pracownia Badań nad Komunikacją Pragmatyczną w Instytucie Filologii Polskiej przy współudziale Zakładu Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Zaproszenie  
17-18.11.2014 - Rzeszów
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA W LITERATURZE I INNYCH TEKSTACH KULTURY. REINTERPRETACJE I DOPEŁNIENIA
Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski
Zaproszenie  
12.11.2014 -
Русский язык в условиях изменяющейся действительности
Zaproszenie  
6-8.11.2014 - Katowice
Żywioły w języku, literaturze i sztuce polskiej i włoskiej
Organizator: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Dante Alighieri Katowice
Zaproszenie (wersja polska)  Zaproszenie (wersja włoska)  Formularz zgłoszeniowy (wersja polska)  Formularz zgłoszeniowy (wersja włoska)  
6-7.11.2014 - Łódź
I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych
Zaproszenie  
5.11.2014 - Wrocław
Парадигмальные измерения современной лингвистики: лингвокультурологическое образование
Organizator: TOMSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY (Rosja, Tomsk) i FUNDACJA INSTYTYT POLSKO-ROSYJSKI (Wrocław)
Zaproszenie  
4-5.11.2014 - Białystok
Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze
Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze
Zaproszenie  
30-31.10.2014 -
Second Meeting on Slavic Linguistics
Organizator: The Center for Slavic Languages and Cultures (Department of General and Romance Linguistics), Faculty of Letters, University of Lisbon
Zaproszenie  
27-28.10.2014 - Gdańsk
Słowa bez tajemnic
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  
27.10.2014 - Tokio
SPOTKANIA POLONISTYK TRZECH KRAJÓW 2014 – CHINY, KOREA, JAPONIA
Organizator: Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (TUFS) we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej i Instytutem Polskim w Tokio
Zaproszenie  
17-18.10.2014 -
Wiedźmin - bohater masowej wyobraźni
Zaproszenie  
16-17.10.2014 - PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
SEARCHING FOR CULTURE
Program  
10-11.10.2014 - Białystok
KULTURA PRAGNIEŃ. KREACJA - PERSWAZJA - KONSUMPCJA
Zaproszenie  
9-10.10.2014 - Bydgoszcz
JĘZYK – URZĄD – PRAWO
Organizator: Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  
3-4.10.2014 - Bielsko-Biała
KABARET – POWAŻNA SPRAWA?
Organizator: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Zaproszenie  
29.09.2014 - Wrocław
JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu
Zaproszenie  
26-27.09.2014 - Lublin
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. TRADYCJE I INNOWACJE
Zaproszenie  Program  
25-27.09.2014 - Gniezno
Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły - pamięć
Organizator: Zakład Teorii Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Zaproszenie  
23-25.09.2014 - Katowice
Joga w kontekstach kulturowych
Organizator: Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zaproszenie  
19-20.09.2014 - Kraków
INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Jagiellońskim Centrum Językowym oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ
Zaproszenie  
18-20.09.2014 / 21-23.09.2014 - Grodno / Białystok
Антропологические сдвиги как результат переломных эпох и их отражение в литературе / W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze
Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały
Zaproszenie  
17-18.09.2014 - Ostrawa
Paremie narodów słowiańskich
Program  
4-7.09.2014 - Kraków
IV KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH NA OBCZYŹNIE
http://www.kptnno.krakow.pl  
2-5.09.2014 - Lublin
Działania na tekście
Organizator: Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UMCS i Zakład Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr
Zaproszenie/Formularz zgłoszeniowy  
09.2014 -
Paremie wczoraj i dziś
Organizator: Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego
Zaproszenie  
27-28.06.2014 - Warszawa
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: HISTORIA, KULTURA, LITERATURA, JĘZYK. SPOJRZENIE INTERKULTUROWE
Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz szczegóły
20-30.06.2014 -
AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI
Organizator: Katedra Filologii Rosyjskiej i Przekładu oraz Katedra Filologii Ukraińskiej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina)
Zaproszenie  
6.06.2014 - Wyższa Szkoł Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Stałość i zmienność w języku i kulturze
Zaproszenie  
5-7.06.2014 - Poznań
Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Organizator: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny UAM i Komisja Językoznawcza PTPN
Zaproszenie  
3-4.06.2014 - Lwów
Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej
Organizator: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie
Zaproszenie  
29-30.05.2014 - Warszawa
Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona?
Zaproszenie  
28-29.05.2014 - Olsztyn
Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później
Organizator: Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  
27.05.2014 - Katowice
Czas w edukacji
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  
24-25.05.2014 - Warszawa
Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją
Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  
22-23.05.2014 - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie
Współczesny i dawny obraz kobiety w literaturze, języku, kulturze, sztuce
Zaproszenie  
16-17.05.2014 -
Miłość w kulturze polskiej
Zaproszenie  
15-17.05.2014 -
KOBIECE DWUDZIESTOLECIE 1918 – 1939
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
Zaproszenie  
14-15.05.2014 - Pensjonat „Oblasówka”
Oblicza utopii, obłudy i zakłamania
Zaproszenie  
13-14.05.2014 -
PRZESTRZENIE DIALOGU
Zaproszenie  
12-13.05.2014 - Rzeszów
Interdyscyplinarna konferencja naukowej z cyklu Przestrzeń Społeczna pt. Estetyka w przestrzeni społecznej
Organizator: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
Zaproszenie  
7.05.2014 - Katowice
II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców
Zaproszenie  
29.04.2014 -
Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego
Zaproszenie  
24-25.04.2014 - Łódź
GLOTTODYDAKTYKA – MEDIA – KOMUNIKACJA. NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  
24–25.04.2014 - Toruń
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie  
24-25.04.2014 -
Ekologia języka
Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy - Wydział Historii i Filologii - Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego
Zaproszenie  
24.04.2014 -
Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa KUL i Roczniki Kulturoznawcze KUL
Zobacz szczegóły
15-16.04.2014 - Ryga
JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE JAKO OBCE: AKTUALNE ZAGADNIENIA NAUCZANIA I TESTOWANIA
Organizator: Centrum bohemistyki i polonistyki i Centrum certyfikacji języka rosyjskiego jako obcego Uniwersytetu Łotewskiego
Zaproszenie  
12-13.04.2014 -
Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii
Organizator: POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE w LONDYNIE we współpracy z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM w KRAKOWIE
Zaproszenie  
11-12.04.2014 - Wrocław
LINGWISTYKA STOSOWANA – TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI
Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej UWr, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW
Zaproszenie  
10-12.04.2014 -
KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA
Organizator: Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Zaproszenie  
10-11.04.2014 - Bratysława
Język w kulturze - kultura w języku 2
Zobacz szczegóły
10-11.04.2014 -
Język w kulturze - kultura w języku 2
Program  
4-6.04.2014 - Bad Muskau
Dwujęzyczność
Organizator: Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego
Program  
3-5.04.2014 - Uniwersytet Lwowski
Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność
Organizator: Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki
Zaproszenie  
1-2.04.2014 - Lublin
Kultura w mediach. Media w kulturze
Organizator: Katedra Kultury Medialnej
Zaproszenie  
27-28.03.2014 - Collegium Polonicum w Słubicach
LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Organizator: Studium Stacjonarne Filologii Polskiej w Collegium Polonicum w Słubicach Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Zaproszenie  
27-28.03.2014 - Słubice
Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Program  
13-15.03.2014 - Instytut Filologii Angielskiej UJ w Krakowie
Travelling Texts: Encounters of Literatures
Zaproszenie  
6.03.2014 - Katowice
Granice w języku - język w granicach
Organizator: Instytut Języka Polskiego oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego
http://www.granicewjezyku.pl  
6-9.03.2014 - Katowice
VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Program  
6-8.12.2013 -
Wrócić tam, gdzie nie było się dwadzieścia lat - Josifa Brodskiego powroty z historii
Organizator: KOŁO WSCHODNIE przy WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Zaproszenie  
7.12.2013 -
10th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-10)
Organizator: The Slavic Department of the University of Leipzig
Zobacz szczegóły
20-23.11.2013 - Kraków
Kongres Dydaktyki polonistycznej „Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”
Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi
Zaproszenie  
13.11.2013 - Katowice
„W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji” (II edycja)
Organizator: Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Program  
5-7.11.2013 - Lublin, Al. Racławickie 14
Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Teorii i Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Naukowe KUL
Zaproszenie  
23-24.10.2013 - Kielce
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu KATEGORIE KULTURY – I. Czas jako paradygmat kultury i natury
Zaproszenie  
10-13.10.2013 - Tomsk
Konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Tomsku (Rosja)
Zobacz szczegóły
4-5.10.2013 - Pobierowo
Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych
Zaproszenie  
21-22.09.2013 - Warszawa
Konfrontacje kultury współczesnej
Organizator: Instytut Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  
13-15.06.2013 - Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://studiapolskie.us.edu.pl/recepcjaliteratury/zaproszenie.php  
1-10.06.2013 -
AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI
Organizator: Katedra Filologii Rosyjskiej i Przekładu oraz Katedra Filologii Ukraińskiej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina)
Zaproszenie  
26.04.2013 - Kraków
CYBERARTYWIZM
Zaproszenie  
20-21.04.2013 - Katowice
Logopedia w teorii i praktyce
Zobacz szczegóły
19-20.04.2013 -
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna
Zaproszenie  
18-19.04.2013 - Kraków
Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności
Organizator: Instytut Studiów Regionalnych (ISR) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zaproszenie  
9-10.04.2013 - Bańska Bystrzyca
Język w kulturze, kultura w języku
Organizator: Instytut Polski w Bratysławie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury, Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Języka i Kultury Polskiej, Katedra Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB
Program  
6-7.12.2012 - Kraków
Pozareligijne wymiary duchowości
Organizator: Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zaproszenie  
28-30.09.2012 - TU Dresden (Bergstr. 53, 01069 Dresden, von-Gerber-Bau, Raum 37/H)
Inaczej, ale jak? Innowacyjne metody i techniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Organizator: Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech
Program  
13-15.09.2012 - Collegium Europaeum Gnesnense
Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania.
Organizator: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Program  
15-17.09.2011 - Lublin
Jan Mazur. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo kulturowych i potrzeb społecznych”
Organizator: Uniwersytet M. C. Skłodowskiej
Zaproszenie  
5-7.05.2011 - Katowice
Romuald Cudak. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Literatura polska w świecie. Oblicza światowości”
Organizator: Uniwersytet Śląski
Zaproszenie  
27-28.11.2010 - Łódź
Grażyna Zarzycka. List o konferencji na temat „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”
Informacje  
27-28.11.2010 - Łódź
M. Biernacka, M. Wojenka-Karasek. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”
Organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Informacje  
23-25.04.2010 - Łódź
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 3
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  
27-28.11.2009 - Amsterdam
International Conference Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity
Organizator: Chair of Slavic Literature at the University of Amsterdam, in cooperation with the Research Unit of Slavonic and East European Studies at the Catholic University of Leuven and the Department of Slavonic and East European Studies at Ghent University
Informacje  

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: