Konferencje


16-19.04.2018 Toruń
The 12th International Conference on the Evolution of Language
http://evolang.cles.umk.pl/call-papers  http://evolang.org/submissions  


9-10.02.2018 Zagrzeb
Komparatywno-slawistyczne językowo-kulturalne tematy
Organizator: KATEDRA POLONISTYKI INSTYTUTU FILOLOGII ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ WYDZIAŁU FILOZOFICZNRGO UNIWERSYTETU ZAGRZEBSKIEGO
Zaproszenie  Zaproszenie (eng)  Zaproszenie (hrv)  


11-13.01.2018 Rzeszów i Sanok
TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki
Organizator: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Studiów Środkowoeuropejskich oraz Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zaproszenie  


7-8.12.2017 Wrocław
Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia. The (para)medical discourse - genres, functions, transformations
Organizator: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  https://dyskursmedyczny2017.jimdo.com/  


4-5.12.2017 Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY III
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


30.11-01.12.2017 Wrocław
NA PRZEKÓR KONWENCJOM. NIESZABLONOWE ROLE SPOŁECZNE KOBIET I MĘŻCZYZN OD CZASÓW NOWOŻYTNYCH DO 1945 ROKU
Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  


27-28.11.2017 Katowice
Kulturowa historia podróżowania
Organizator: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA, wydawnictwo grupakulturalna.pl
Zaproszenie  


23-24.11.2017 Poznań
HUMANISTYKA W PRZYRODZIE - PRZYRODA W HUMANISTYCE. Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  


23-24.11.2017 Katowice
Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


22-25.11.2017 Lublin
III Kongres Dydaktyki Polonistycznej - Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zaproszenie  http://kongresdydaktyki2017.pl  


17-18.11.2017 Olsztyn
Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  


17-18.11.2017 Poznań
Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


16-17.11.2017 Toruń
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rada Konsorcjum DARIAH-PL
Zaproszenie  


15-16.11.2017 Katowice
Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


15-16.11.2017 Katowice
Kicz w kulturach mediów
Organizator: Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Biblioteka Śląska
Zaproszenie  


15-16.11.2017 Rzeszów
„Ziemiec” - o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego
Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  

Dodatkowe informacje: Międzynarodowa konferencja naukowa w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza


9-10.11.2017 Hucisko
Lekarz na prowincji
Organizator: Ostravská univerzita w Ostrawie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  


9-10.11.2017 Siedlce
Drzewo (las) w literaturze i kulturze
Organizator: INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ I BADAŃ LITERACKICH IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO. STOWARZYSZENIE
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  


6-8.11.2017 Łódź
Leśmian od nowa
Organizator: Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ
Zaproszenie  


6.11.2017 Bielsko-Biała
MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE – SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACH
Organizator: Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


26-27.10.2017 Warszawa
KOMIZM HISTORYCZNY
Organizator: Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


25-26.10.2017 Katowice
Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku
Organizator: Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


24-26.10.2017 Bańska Bystrzyca
Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich
Organizator: Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mateja Bela
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  


24-25.10.2017 Bydgoszcz
Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej
Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


18-20.10.2017 Olsztyn
Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze
Organizator: Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


18-20.10.2017 Opole
Bariery i pomosty w kulturze i języku
Organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Zaproszenie  Informacje organizacyjne  Plakat  


17-18.10.2017 Piła
KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ
Organizator: Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakład Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia, Studenckie Koła Naukowe kierunku Filologia
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  


13.10.2017 Krosno
Autyzm - diagnoza i terapia
Organizator: Fundacja 21
http://www.fundacja21.org/konferencje-i-szkolenia/iii-ogolnopolska-konferencja-pt-autyzm-diagnoza-i-terapia-krosno-13102017-r.html  


12-13.10.2017 Ołomuniec
Polonistyka 2017. Cele i metody
Organizator: Sekcja filologii polskiej katedry slawistyki FF UP
Zaproszenie  


11–13.10.2017 Olsztyn
XI Forum Kultury Słowa. Nazwy własne w języku i społeczeństwie
Organizator: Fundacja PRO.PL, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
http://fundacja.propl.pl/przedsiewziecia/xi-forum-kultury-slowa-zapraszamy  


29.09.2017 Warszawa
Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  


28-29.09.2017 Katowice
MIASTO POD NAPIĘCIEM
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


28-30.09.2017 Bydgoszcz
Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze
Organizator: Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej, działająca przy Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  


28-29.09.2017 Gdańsk
(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  


27-28.09.2017 Słupsk
Nie-miejsce, nie-czas. Człowiek wobec współczesności
Organizator: Instytut Polonistyki, Instytut Neofilologii, Rada Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  


25-26.09.2017 Katowice
Człowiek — Inny/Obcy Byt. ZOOTANATOS
Organizator: Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ
http://www.ifw.us.edu.pl/zootanatos-iii-interdyscyplinarna-konferenca-naukowa-z-cyklu-czlowiek-innyobcy-byt/  


22-23.09.2017 Dąbrowa Górnicza
Dialog w języku i literaturze
Organizator: Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Zaproszenie  http://dialogueconference.weebly.com/  


21-23.09.2017 Poznań
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE
Organizator: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komitet Nauk o Kulturze PAN
Zaproszenie  http://3zjazdptk.pl  


21-22.09.2017 Bydgoszcz
Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939)
Organizator: Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  


18-19.09.2017 Kraków
Edukacja wobec Migracji. Język - Kultura - Tożsamość
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Instytut Religioznawstwa UJ, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


18-19.09.2017 Słupsk
Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Neofilologii
Zaproszenie  Invitation  


14.09.2017 Rzeszów
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA II (SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY II)
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
Zaproszenie  


7-8.09.2017 Toruń
Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych
Organizator: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


6-8.09.2017 Wiedeń, Austria
9th AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics
Organizator: Uniwersytet Wiedeński
Zaproszenie (EN)  Zaproszenie (DE)  


7-9.07.2017 Katowice
Kultura seriali
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


30.06-6.07.2017 Drohobycz
Kresy południowowschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
Plakat  


12-13.06.2017 Nakło Śląskie
Park. Przestrzeń i metafora
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej oraz Zakład Teorii i Historii Kultury INKSI UŚ we współpracy z Komisją Historycznoliteracką PAN Oddział w Katowicach i Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Zaproszenie  


12-13.06.2017 Gdańsk
Edukacyjna rola języka. Wyznaczniki społeczne i kulturowe
Organizator: Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


8-9.06.2017 Olsztyn
Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności
Organizator: Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku
Zaproszenie  


7.06.2017 Gdańsk
Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Oddziałem Gdańskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  


5-6.06.2017 Olsztyn
Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków
Organizator: Rada Samorządu Doktorantów, Studenckie Koło Przekładu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


1-2.06.2017 Toruń
Dziecko w świecie ruchomych obrazów
Organizator: Instytut Literatury Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
https://konferencjadziecko.wordpress.com  https://www.facebook.com/events/1951023458459486  


29-31.05.2017 Konin
KONTAKTY I KONTRASTY: Język, Literatura, Kultura
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Zaproszenie  Invitation  Einladung  


27.05.2017 Lublin
Dźwięk „r” w języku
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zaproszenie  Invitation  Formularz zgłoszeniowy  Registration form  


25-26.05.2017 Słupsk
Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym
Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów
Zaproszenie  


25-26.05.2017 Warszawa
OD DRUKU DO INTERNETU: LITERATURA, KULTURA, MEDIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


24-25.05.2017 Bydgoszcz
Przestworza w kulturze współczesnej
Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


23-24.05.2017 Szczecin
Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach
Organizator: Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Grupa Badawcza Pedagogiki Rzeczy zaprasza do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Zaproszenie  


22.05.2017 Kraków
Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? (Multiculturalism - a social fact or a failed political project?)
Organizator: Zakład Polityki Etnokulturowej i Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  Invitation  


20-21.05.2017 Kraków
Światy poza światem: narracje fantastyczne w literaturze i mediach
Organizator: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie  http://swiatypozaswiatem.wordpress.com  


18-19.05.2017 Poznań
Semiotyczne wymiary codzienności
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa - Zakład Semiotyki Kultury - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  


11-12.05.2017 Katowice
Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan opera do bytomia
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teatru i Dramatu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


10.05.2017 Katowice
V Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ i Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel”
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  


8-10.05.2017 Konin
Mówienie w języku obcym – od kontrolowanej produkcji do spontanicznej komunikacji
Organizator: Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu
Zaproszenie / Formularz zgłoszeniowy  


28.04.2017 Warszawa
Wokół homonimii międzyjęzykowej
Organizator: Zakład Historii Języka Polskiego UKSW
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


27-28.04.2017 Łódź
Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność
Organizator: Katedra Filologii Klasycznej i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  


27.04.2017 Katowice
Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych oraz Zakład Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego
http://www.conowegokonferencja.blogspot.com  


26-28.04.2017 Sosnowiec
Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce
Organizator: Uniwersytet Śląski w Polsce oraz Uniwersytet Fraser Valley w Kanadzie
Zaproszenie  


26-27.04.2017 Katowice
Filmowe Psycho-tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce
Organizator: Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski
Plakat  http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy  


21-23.04.2017 Ustroń
Języki obce - między rutyną a innowacją
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Tematyka  


19.04.2017 Kraków
Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze
Organizator: Katedra Turystyki Kulturowej i Migracji Międzykulturowych, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Antropologii i Teorii Teatru Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie
http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/wzrokocentryzm--wizualnosc-i-wizualizacja-w-kulturze  


7-8.04.2017 Zielona Góra
26. Konferencja PTLS
Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej UZ
Zaproszenie  


7-9.04.2017 Katowice
Światy grozy
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  http://swiatygrozy.wordpress.com  


30-31.03.2017 Kraków
Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie / Karta zgłoszenia  


29.03.2017 Katowice
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych
Organizator: Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Karta uczestnictwa  


24-26.03.2017 Czelabińsk
Język. Kultura. Komunikacja
Organizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Federacji Rosyjskiej, Południowouralski Państwowy Uniwersytet (Narodowy Uniwersytet Badawczy), Wydział Dziennikarstwa, Katedra Języka Rosyjskiego i Literatury
Zaproszenie / Formularz zgłoszeniowy  


23-25.03.2017 Villa Decius in Kraków (Poland)
Utopias, Dystopias, and Ecotopias
Zaproszenie  


9-10.03.2017 Kraków
Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy
Organizator: Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
http://wh.agh.edu.pl/reformacja/  


3.03.2017 Katowice
Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy
Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


2-3.03.2017 Kraków
Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy
Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
Zaproszenie  


28-29.01.2017 Katowice
Od adaptacji do remediacji
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  


19.01.2017 Katowice
Polowanie w XXI wieku. „Dobrzy myśliwi” i „złe bobry”, czyli aporie cywilizacji
Zaproszenie  


10.12.2016 Warszawa
Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  


9-11.12.2016 Kraków
Obcość, inność, wykluczenie
Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  


8‒10.12.2016 Kraków
II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”
Organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zaproszenie  


2-3.12.2016 Kraków
Jerzy Jarocki, artysta i pedagog
Organizator: Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Zaproszenie  


1-2.12.2016 Warszawa
Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations
https://ageingwithdisability.wordpress.com  


30.11-01.12.2016 Warszawa
Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Ankieta uczestnika  


28-29.11.2016 Katowice
MYŚL MYŚLIWSKIEGO!...
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Zakład Teorii Literatury
Zaproszenie  


25-26.11.2016 Częstochowa
Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie
Organizator: Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (PL), Filozofická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě (CZ)
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


24.11.2016 Łódź
PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA, KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Organizator: Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


23-24.11.2016 Katowice
Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej
http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje  


22-23.11.2016 Białystok
PRL-owskie re-sentymenty
Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


21-22.11.2016 Wrocław
Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności
Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


21.11.2016 Wrocław
Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym „Komunikacja a zmiana społeczna”
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Mediów
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Dodatkowe informacje organizacyjne  Wymogi wydawnicze  


17-18.11.2016 Bydgoszcz
JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS
Organizator: Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


17-20.11.2016 Lwów
Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim
Organizator: Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


15.11.2016 Lublin
Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939
Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych
Zaproszenie  


9-10.11.2016 Katowice
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii
Organizator: Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


17-18.10.2016 Katowice
Nawiedzone miejsca
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Zaproszenie  https://nawiedzonemiejsca.wordpress.com/  


12-14.10.2016 Katowice
Literatura popularna 3: Kryminał
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej
Zaproszenie  Plakat  Program  


7-8.10.2016 Łódź
Tropy mnemoniczne. Kultury i języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie współczesnej
Organizator: Katedra Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej, Zakład Italianistyki w Katedrze Filologii Romańskiej
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


22-23.09.2016 Toruń
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
http://www.home.umk.pl/~bristol-torun2016/index.html  program  

Dodatkowe informacje: W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, podczas którego zostaną wybrane nowe władze


16-17.09.2016 Rzeszów
Języki specjalistyczne - praktyka i teoria
Organizator: Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych (Uniwersytetu Rzeszowskiego)
http://languages.ur.rzeszow.pl/pl/index.php  


12-13.09.2016 Preszów
JĘZYK W KULTURZE, KULTURA W JĘZYKU 3
Organizator: Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski w Preszowie; Instytut Polski w Bratysławie; Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego; Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Program  


27-28.06.2016 Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
WIELKA WĘDRÓWKA – WIELKI POSTÓJ. ROMOWIE W LITERATURZE, HISTORII, POLITYCE
Organizator: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Związku Romów Polskich
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


22-25.06.2016 Katowice
VI Światowy Kongres Polonistów
Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/  


22-24.06.2016
Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii
Organizator: Humanistyczne Konsorcjum Naukowe WFPiK UAM oraz WP UJ
Zaproszenie  


16-17.06.2016 Kraków
Kino, film i psychologia
Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie  


15.06.2016 Kielce
Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury
Organizator: Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  Informacje organizacyjne  


7.06.2016 Opole
SFERA PUBLICZNA – PRZESTRZEŃ – MUZEUM. O ZMIENIAJĄCEJ SIĘ ROLI INSTYTUCJI KULTURY
Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


4.06.2016 Londyn
Podręczniki w polskich szkołach sobotnich
Organizator: Zakład Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Zaproszenie  

Dodatkowe informacje: Sympozjum i wystawa


3-4.06.2016 Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Nauczanie języka specjalistycznego. Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego
Zaproszenie  Program  Plakat  


2-3.06.2016 Toruń
Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej
Organizator: KOŁO NAUKOWE FOLKLORYSTÓW UMK, ZAKŁAD FOLKLORYSTYKI I LITERATURY POPULARNEJ KATEDRA KULTUROZNAWSTWA UMK
Zaproszenie  


30-31.05.2016 Wrocław
Efekt motyla 3. Niestabilność, chaos, samoorganizacja w języku, literaturze, nauczaniu
Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  


28-29.05.2016 Kraków
(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie – romantyzm w nowoczesności
Zaproszenie  https://bezkresparadygmatu.wordpress.com/  


24.05.2016 Gdańsk
MASKA - MIĘDZY RYTUAŁEM, TEATREM I LITERATURĄ
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Doktoranckie Koło Naukowo-Artystyczne Wielokulturowych Źródeł Teatru
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


20.05.2016 Lublin
Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym
Organizator: Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zaproszenie  


20-21.05.2016 Rzeszów
Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych
Organizator: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko oraz Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych IS UR
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  


19-20.05.2016 Warszawa
Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej
Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


19-20.05.2016 Opole
Uczenie języka ojczystego w czasach (po)nowoczesnych
Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


19.05.2016 Katowice
Społeczność w języku - język w społeczności
Organizator: Instytut Języka Polskiego, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


19-20.05.2016 Gdańsk
Ekonomia kina
Organizator: Pracownia Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  https://ekonomiakina.wordpress.com/  facebook  


18-19.05.2016 Bydgoszcz
Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia w kulturze współczesnej
Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  Informacje dodatkowe  


18-19.05.2016 Poznań
Kurs na de Saussure’a
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Semiotyki Kultury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zaproszenie  


13-14.05.2016 Łódź
ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Zaproszenie  


13-14.05.2016 Katowice
ADAM DIDUR. KONFERENCJA NAUKOWA W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teatru i Dramatu, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


12.05.2016 Lublin
Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem
Organizator: Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz „Roczniki Kulturoznawcze KUL”
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


9-10.05.2016 Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY II
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  Karta zgłoszenia  


9-10.05.2016 Warszawa
W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj
Organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


6-7.05.2016 Łódź
TRANSLATORYKA I TRANSLACJE TiT III. TRANSLACJA – TRANSKREACJA – INTERPRETACJA
Organizator: Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO i Studenckie Koło Translatoryczne GIROLAMO
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


28-30.04.2016 Kraków
Nauczanie języków obcych dzieci. Między teorią a praktyką
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego
Zaproszenie  http://childforeignlanguagelearning.weebly.com/  


27-28.04.2016 Warszawa
Możliwość i konieczność w kulturze
Organizator: ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW, INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW
Zaproszenie  


26-27.04.2016 Ostromecko
Motyw wojny w kulturze i sztuce
Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


21-22.04.2016 Lublin
Tabu w procesie globalizacji kultury
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie
Zaproszenie  Karta zgłoszeniowa  


21-23.04.2016 Bydgoszcz
ISTNIEĆ W KULTURZE – ISTNIEĆ W KULTURACH... Między teorią a praktyką edukacyjną
Organizator: Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  Formularz zgłoszenia  


21-23.04.2016 Pobierowo
KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA
Organizator: Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


19-20.04.2016 Łódź
Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
Organizator: Koło Naukowe Językoznawców i Koło Naukowe „wKoło Języka” działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


14-15.04.2016 Opole
Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki
Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Preszowski, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku
Zaproszenie  


13-14.04.2016 Olsztyn
REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI
Organizator: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


11-12.04.2016 Łódź
Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor
Organizator: Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego
https://spektakljakowydarzenie.wordpress.com   


8-9.04.2016 Warszawa
Życie zaczyna się po sześćdziesiątce... Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej
Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie / karta zgłoszenia  

Dodatkowe informacje: Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016


7-8.04.2016 Częstochowa
Innowacje w dydaktyce akademickiej: dobre praktyki i wyzwania
Organizator: Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
Zaproszenie  


7.04.2016 Kijów
Technologie innowacyjne w branży kultury
Organizator: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M. P. Dragomanowa, Instytut Filozoficznej Oświaty i Nauki, Katedra Kulturologii
Zaproszenie  


5.04.2016 Ciechanów
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W UCZELNIACH
Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


1-2.04.2016 Lublin
Medialne ramy tożsamości
Organizator: Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, Katedra Myśli Społecznej UKSW, Katedra Filozofii i Religioznastwa GTF (Uniwersytet Preszowski)
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


31.03.2016 Kraków
Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze
Organizator: Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Antropologii i Teorii Teatru Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


30-31.03.2016 Ostrava
Slavica iuvenum 2016
http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum/  


16-18.03.2016 Kraków
Style komunikacyjne
Zaproszenie  


15-16.03.2016 Rzeszów
INNY W PODRÓŻY
Zaproszenie  


10.03.2016 Warszawa
Kryzys dyskursu miłosnego? O miłości i formach jej przedstawiania w kulturze współczesnej
Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów oraz Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
Zaproszenie  


10.03.2016, godz: 15:00
Materiały dydaktyczne do nauki języków polskiego i niemieckiego jako obcych dla potrzeb zawodowych
http://www.jasne.org  


4-5.03.2016 Łódź
Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich
Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


10-11.12.2015 Warszawa
UKRYTE W KULTURZE
Organizator: Studenckie Koło Kulturoznawcze w IKP UW
Zaproszenie  


9-10.12.2015
OBLICZA POSTPAMIĘCI 2
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Zaproszenie  


4-5.12.2015 Warszawa
Umiędzynarodowienie wyższych uczelni - praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków obcych
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie SERMO
http://www.sjo.pw.edu.pl/konferencja-sermo-i-sjo-pw/  


4.12.2015 Warszawa
Jasnopis 1.0, czyli narzędzie do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów
Zaproszenie  


3-4.12.2015 Warszawa
Białoruś w dyskursie naukowym
Organizator: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  Ankieta uczestnika  


3-4.12.2015
Edukacyjny potencjał fotografii
Zaproszenie  

Dodatkowe informacje: Konferencja towarzyszyć będzie 9 Biennale Fotografii w Poznaniu, organizowanemu przez Galerię Miejską „Arsenał” i Centrum Kultury Zamek


23-24.11.2015 Częstochowa
Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich
Organizator: Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Filozofická Fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě
Zaproszenie  


20-21.11.2015 Warszawa
V konferencja z cyklu Imago mundi Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?
Organizator: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  


19-20.11.2015 Poznań
Przekład tekstów specjalistycznych. Norma a uzus
Organizator: Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Germańskiej
Zaproszenie  


18-19.11.2015 Katowice
Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku
Organizator: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ we współpracy z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Zaproszenie  Program  


16-18.11.2015 Wrocław
Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981
Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Zaproszenie  


13-14.11.2015 Lublin
Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
Zaproszenie  Formularz zgłoszeniowy  


8-9.11.2015 Rzym
Dziecko dwujęzyczne - problem czy skarb?
Program  Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji  Wykładowcy  


5-6.11.2015 Kraków
Sharing Memory: Cooperative Cultural Heritage Management
Zaproszenie  


29.10.2015 Wrocław
Czego pragną drony? Technologia, etyka i sztuka
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UWr, Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr
Zaproszenie  


23-24.10.2015
Zygmunt Gloger 1845–1910. PISARZ, MYŚLICIEL, UCZONY: REWIZJE
Organizator: Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
Zaproszenie  


16-17.10.2015 Poznań
Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
Zaproszenie  


15-17.10.2015 Wrocław
Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura
Organizator: Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Polskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN oddział we Wrocławiu
Zaproszenie  


15-16.10.2015 Poznań
Diagnoza w kulturze
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Socjologii UAM, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu
Zaproszenie  


14-18.10.2015 Rostów nad Donem
IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji
Organizator: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Program  Program (wersja rosyjska)  


12-15.10.2015
I.A. Baudouin de Courtenay and Worldwide Linguistics
Zaproszenie (wersja angielska)  Zaproszenie (wersja rosyjska)  


25-26.09.2015 Warszawa
Kultury i języki pamięci
Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  


25-26.09.2015 Warszawa
Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo: Relacje i spotkania jako przedmiot badań
Zaproszenie  


25-26.09.2015 Warszawa
II Konferencja Naukowa z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie na Społeczeństwo poświęcona zagadnieniu: Relacje i spotkania jako przedmiot badań
Program  


24-25.09.2015 Wrocław
Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
Zaproszenie  


24-26.09.2015
2nd International Conference on Language and Literature in Education and Research CLEaR2015
Zaproszenie  


17-18.09.2015 Banská Bystrica
SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE
Zaproszenie  


16-18.09.2015
3rd Heritage Forum of Central Europe
Zaproszenie  


11-13.09.2015 Bielsko-Biała
Pokręcone sny historii. Subwersywność i deformacja w filmach animowanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej
Zaproszenie / Program  


3-4.09.2015 Toruń
Języki słowiańskie i ich odmiany
Zaproszenie  


1-2.07.2015
Marx, Cinema and the Present Day
Zaproszenie  


18-19.06.2015 Słupsk
Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Organizator: Instytut Neofilologii
Zaproszenie  


18-20.06.2015 Kraków
Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE
Zaproszenie  


12-13.06.2015 Warszawa
Retoryka klasyczna i retoryka współczesna: pola i perspektywy badań
Zaproszenie  


11.06.2015 Warszawa
JĘZYK POLSKI JAKO DRUGI KOD KOMUNIKACYJNY W POLSCE
Organizator: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi i Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie / Program  


10-12.06.2015 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie
Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze, języku, kulturze, sztuce
Zaproszenie  


5-7.06.2015 Kraków
Dyskursy gier wideo
Zaproszenie  


4-5.06.2015 / 12-13.06.2015 Kemerowo / Olsztyn
BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU
Zaproszenie  


1.06.2015 Katowice
Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka
Zaproszenie  


30-31.05.2015
Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej
Zaproszenie  


27-28.05.2015 Bydgoszcz
Przestrzeń w kulturze współczesnej
Zaproszenie  


23-24.05.2015 Warszawa
Transformers of the Silver Screen: Quo Vadis, Hollywood?
Zaproszenie  


21-23.05.2015 Irkuck
Języki i kultury słowiańskie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Zaproszenie  


20-21.05.2015 Biała Podlaska
Media a wartości. Część V. Człowiek w mediach
Zaproszenie  


19-20.05.2015 Łódź
KICZ W JĘZYKU/KOMUNIKACJI
Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ
Zaproszenie  


18-22.05.2015 Jyväskylä & Tampere, Finland
Language Teaching Tomorrow. Changing Pedagogical Needs in Higher Education
Organizator: Tampere University of Applied Sciences (TAMK) and JAMK University of Applied Sciences
Zaproszenie  


14-15.05.2015 Supraśl
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia
Zaproszenie  


14-15.05.2015 Warszawa
Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe
Zaproszenie  


8-9.05.2015 Darmstadt
Pierwsza ogólnoniemiecka konferencja na temat nauczania języka polskiego jako języka specjalistycznego
Zaproszenie  


24-25.04.2015 Olsztyn
„W rytmie zegara...”. Interpretacje.
Zaproszenie  


24-25.04.2015 Katowice
Zombie w kulturze
Zaproszenie  


24-25.04.2015 Kraków
VII Krakowska Konferencja Kognitywistyczna: Język
Organizator: Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki i Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwerystetu Jagiellońskiego
Zaproszenie  


23.04.2015
Logos - filozofia słowa
Organizator: Klub Humanistów - Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB i Stowarzyszenie Schola Humana
Zaproszenie  


22.04.2015 Katowice
Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce
Zaproszenie  Krótkie informacje o tematyce wystąpień  


21.04.2015
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś
Organizator: Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki
Zaproszenie  


21.04.2015 Warszawa
POLSKI DOM. Przemiany dyskursów i praktyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce
Zaproszenie  


17.04.2015
Socjologia codzienności. Zjawiska, rytuały, ceremoniały
Organizator: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
Zaproszenie  


17.04.2015 Penza, Rosja
Ekologia języka
Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy, Wydział Historii i Filologii, Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego
Zaproszenie  


16-18.04.2015 Slavonski Brod
Narodowy i uniwersalny paradygmat kulturowy Europy Środkowej: Konflikt, tolerancja, koegzystencja
Zaproszenie  


15-17.04.2015 Pokrzywna k. Opola
Świat kuriozów
Zaproszenie  


27.03.2015 Katowice
Precyzja w opisie językowym
Organizator: Katedra Filologii Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Zaproszenie  


26-27.03.2015 Katowice
Kulturowa historia patrzenia i widzenia
Organizator: Koło Naukowe Antropologii Kultury UŚ
Zaproszenie  


20-21.03.2015 Lublin
Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Karta zgłoszenia  


16-17.03.2015 Białystok
Słowo w języku i w dyskursie
Zaproszenie  


5-6.03.2015 Kraków
Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Zaproszenie  


12-13.12.2014
laczego nie ma tu wielkich pisarek i inne pytania o KANON
Zaproszenie  


4-5.12.2014 Kraków
W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zaproszenie  


27-28.11.2014 Katowice
Adaptacje. Transfery kulturowe
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


20-21.11.2014 Katowice
(PRZED)SZKOLNE SPOTKANIA Z LEKTURĄ
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


20-22.11.2014 Wrocław
Przewodniki w kulturze // Guides in Culture
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  


20-21.11.2014 Wrocław
POLSKI DYSKURS PORADNIKOWY - GATUNKI I TEKSTY NIEOSTRE
Organizator: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie  


17–19.11.2014 Wisła
Literatura polska obu Ameryk II
Organizator: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej
Zaproszenie  


17-18.11.2014 Częstochowa
REGION W JĘZYKU, EDUKACJI I KULTURZE
Organizator: Pracownia Badań nad Komunikacją Pragmatyczną w Instytucie Filologii Polskiej przy współudziale Zakładu Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Zaproszenie  


17-18.11.2014 Rzeszów
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA W LITERATURZE I INNYCH TEKSTACH KULTURY. REINTERPRETACJE I DOPEŁNIENIA
Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski
Zaproszenie  


12.11.2014
Русский язык в условиях изменяющейся действительности
Zaproszenie  


6-8.11.2014 Katowice
Żywioły w języku, literaturze i sztuce polskiej i włoskiej
Organizator: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Dante Alighieri Katowice
Zaproszenie (wersja polska)  Zaproszenie (wersja włoska)  Formularz zgłoszeniowy (wersja polska)  Formularz zgłoszeniowy (wersja włoska)  


6-7.11.2014 Łódź
I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych
Zaproszenie  


5.11.2014 Wrocław
Парадигмальные измерения современной лингвистики: лингвокультурологическое образование
Organizator: TOMSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY (Rosja, Tomsk) i FUNDACJA INSTYTYT POLSKO-ROSYJSKI (Wrocław)
Zaproszenie  


4-5.11.2014 Białystok
Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze
Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze
Zaproszenie  


30-31.10.2014
Second Meeting on Slavic Linguistics
Organizator: The Center for Slavic Languages and Cultures (Department of General and Romance Linguistics), Faculty of Letters, University of Lisbon
Zaproszenie  


27-28.10.2014 Gdańsk
Słowa bez tajemnic
Organizator: Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Zaproszenie  


27.10.2014 Tokio
SPOTKANIA POLONISTYK TRZECH KRAJÓW 2014 – CHINY, KOREA, JAPONIA
Organizator: Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (TUFS) we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej i Instytutem Polskim w Tokio
Zaproszenie  


17-18.10.2014
Wiedźmin - bohater masowej wyobraźni
Zaproszenie  


16-17.10.2014 PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
SEARCHING FOR CULTURE
Program  


10-11.10.2014 Białystok
KULTURA PRAGNIEŃ. KREACJA - PERSWAZJA - KONSUMPCJA
Zaproszenie  


9-10.10.2014 Bydgoszcz
JĘZYK – URZĄD – PRAWO
Organizator: Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zaproszenie  


3-4.10.2014 Bielsko-Biała
KABARET – POWAŻNA SPRAWA?
Organizator: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Zaproszenie  


29.09.2014 Wrocław
JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA
Organizator: Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu
Zaproszenie  


26-27.09.2014 Lublin
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. TRADYCJE I INNOWACJE
Zaproszenie  Program  


25-27.09.2014 Gniezno
Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły - pamięć
Organizator: Zakład Teorii Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Zaproszenie  


23-25.09.2014 Katowice
Joga w kontekstach kulturowych
Organizator: Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Zakład Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zaproszenie  


19-20.09.2014 Kraków
INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH
Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Jagiellońskim Centrum Językowym oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ
Zaproszenie  


18-20.09.2014 / 21-23.09.2014 Grodno / Białystok
Антропологические сдвиги как результат переломных эпох и их отражение в литературе / W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze
Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały
Zaproszenie  


17-18.09.2014 Ostrawa
Paremie narodów słowiańskich
Program  


4-7.09.2014 Kraków
IV KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH NA OBCZYŹNIE
http://www.kptnno.krakow.pl  


2-5.09.2014 Lublin
Działania na tekście
Organizator: Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UMCS i Zakład Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr
Zaproszenie/Formularz zgłoszeniowy  


09.2014
Paremie wczoraj i dziś
Organizator: Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego
Zaproszenie  


27-28.06.2014 Warszawa
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: HISTORIA, KULTURA, LITERATURA, JĘZYK. SPOJRZENIE INTERKULTUROWE
Organizator: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz szczegóły


20-30.06.2014
AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI
Organizator: Katedra Filologii Rosyjskiej i Przekładu oraz Katedra Filologii Ukraińskiej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina)
Zaproszenie  


6.06.2014 Wyższa Szkoł Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Stałość i zmienność w języku i kulturze
Zaproszenie  


5-7.06.2014 Poznań
Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Organizator: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny UAM i Komisja Językoznawcza PTPN
Zaproszenie  


3-4.06.2014 Lwów
Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej
Organizator: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie
Zaproszenie  


29-30.05.2014 Warszawa
Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona?
Zaproszenie  


28-29.05.2014 Olsztyn
Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później
Organizator: Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Zaproszenie  


27.05.2014 Katowice
Czas w edukacji
Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zaproszenie  


24-25.05.2014 Warszawa
Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją
Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  


22-23.05.2014 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie
Współczesny i dawny obraz kobiety w literaturze, języku, kulturze, sztuce
Zaproszenie  


16-17.05.2014
Miłość w kulturze polskiej
Zaproszenie  


15-17.05.2014
KOBIECE DWUDZIESTOLECIE 1918 – 1939
Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
Zaproszenie  


14-15.05.2014 Pensjonat „Oblasówka”
Oblicza utopii, obłudy i zakłamania
Zaproszenie  


13-14.05.2014
PRZESTRZENIE DIALOGU
Zaproszenie  


12-13.05.2014 Rzeszów
Interdyscyplinarna konferencja naukowej z cyklu Przestrzeń Społeczna pt. Estetyka w przestrzeni społecznej
Organizator: Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
Zaproszenie  


7.05.2014 Katowice
II Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców
Zaproszenie  


29.04.2014
Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego
Zaproszenie  


24-25.04.2014 Łódź
GLOTTODYDAKTYKA – MEDIA – KOMUNIKACJA. NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  


24–25.04.2014 Toruń
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zaproszenie  


24-25.04.2014
Ekologia języka
Organizator: Penzeński Uniwersytet Państwowy - Wydział Historii i Filologii - Ośrodek Ekologii Języka Rosyjskiego
Zaproszenie  


24.04.2014
Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa KUL i Roczniki Kulturoznawcze KUL
Zobacz szczegóły


15-16.04.2014 Ryga
JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE JAKO OBCE: AKTUALNE ZAGADNIENIA NAUCZANIA I TESTOWANIA
Organizator: Centrum bohemistyki i polonistyki i Centrum certyfikacji języka rosyjskiego jako obcego Uniwersytetu Łotewskiego
Zaproszenie  


12-13.04.2014
Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii
Organizator: POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE w LONDYNIE we współpracy z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM w KRAKOWIE
Zaproszenie  


11-12.04.2014 Wrocław
LINGWISTYKA STOSOWANA – TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI
Organizator: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej UWr, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW
Zaproszenie  


10-12.04.2014
KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA
Organizator: Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Zaproszenie  


10-11.04.2014 Bratysława
Język w kulturze - kultura w języku 2
Zobacz szczegóły


10-11.04.2014
Język w kulturze - kultura w języku 2
Program  


4-6.04.2014 Bad Muskau
Dwujęzyczność
Organizator: Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego
Program  


3-5.04.2014 Uniwersytet Lwowski
Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność
Organizator: Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki
Zaproszenie  


1-2.04.2014 Lublin
Kultura w mediach. Media w kulturze
Organizator: Katedra Kultury Medialnej
Zaproszenie  


27-28.03.2014 Collegium Polonicum w Słubicach
LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Organizator: Studium Stacjonarne Filologii Polskiej w Collegium Polonicum w Słubicach Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Zaproszenie  


27-28.03.2014 Słubice
Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Program  


13-15.03.2014 Instytut Filologii Angielskiej UJ w Krakowie
Travelling Texts: Encounters of Literatures
Zaproszenie  


6.03.2014 Katowice
Granice w języku - język w granicach
Organizator: Instytut Języka Polskiego oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego
http://www.granicewjezyku.pl  


6-9.03.2014 Katowice
VI Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Program  


6-8.12.2013
Wrócić tam, gdzie nie było się dwadzieścia lat - Josifa Brodskiego powroty z historii
Organizator: KOŁO WSCHODNIE przy WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Zaproszenie  


7.12.2013
10th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-10)
Organizator: The Slavic Department of the University of Leipzig
Zobacz szczegóły


20-23.11.2013 Kraków
Kongres Dydaktyki polonistycznej „Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”
Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi
Zaproszenie  


13.11.2013 Katowice
„W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji” (II edycja)
Organizator: Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Program  


5-7.11.2013 Lublin, Al. Racławickie 14
Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida
Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Teorii i Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Naukowe KUL
Zaproszenie  


23-24.10.2013 Kielce
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu KATEGORIE KULTURY – I. Czas jako paradygmat kultury i natury
Zaproszenie  


10-13.10.2013 Tomsk
Konferencja i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Tomsku (Rosja)
Zobacz szczegóły


4-5.10.2013 Pobierowo
Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych
Zaproszenie  


21-22.09.2013 Warszawa
Konfrontacje kultury współczesnej
Organizator: Instytut Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie  


13-15.06.2013 Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje
Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://studiapolskie.us.edu.pl/recepcjaliteratury/zaproszenie.php  


1-10.06.2013
AKTUALNE PROBLEMY SLAWISTYKI
Organizator: Katedra Filologii Rosyjskiej i Przekładu oraz Katedra Filologii Ukraińskiej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Ukraina)
Zaproszenie  


26.04.2013 Kraków
CYBERARTYWIZM
Zaproszenie  


20-21.04.2013 Katowice
Logopedia w teorii i praktyce
Zobacz szczegóły


19-20.04.2013
Glottodydaktyka wobec wielokulturowości
Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Slawistyczna
Zaproszenie  


18-19.04.2013 Kraków
Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności
Organizator: Instytut Studiów Regionalnych (ISR) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zaproszenie  


9-10.04.2013 Bańska Bystrzyca
Język w kulturze, kultura w języku
Organizator: Instytut Polski w Bratysławie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury, Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Języka i Kultury Polskiej, Katedra Języków Słowiańskich Wydziału Nauk Humanistycznych UMB
Program  


6-7.12.2012 Kraków
Pozareligijne wymiary duchowości
Organizator: Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zaproszenie  


28-30.09.2012 TU Dresden (Bergstr. 53, 01069 Dresden, von-Gerber-Bau, Raum 37/H)
Inaczej, ale jak? Innowacyjne metody i techniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Organizator: Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech
Program  


13-15.09.2012 Collegium Europaeum Gnesnense
Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania.
Organizator: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Program  


15-17.09.2011 Lublin
Jan Mazur. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo kulturowych i potrzeb społecznych”
Organizator: Uniwersytet M. C. Skłodowskiej
Zaproszenie  


5-7.05.2011 Katowice
Romuald Cudak. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Literatura polska w świecie. Oblicza światowości”
Organizator: Uniwersytet Śląski
Zaproszenie  


27-28.11.2010 Łódź
Grażyna Zarzycka. List o konferencji na temat „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”
Informacje  


27-28.11.2010 Łódź
M. Biernacka, M. Wojenka-Karasek. Zaproszenie do udziału w konferencji na temat „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”
Organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Informacje  


23-25.04.2010 Łódź
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 3
Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Zaproszenie  


27-28.11.2009 Amsterdam
International Conference Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity
Organizator: Chair of Slavic Literature at the University of Amsterdam, in cooperation with the Research Unit of Slavonic and East European Studies at the Catholic University of Leuven and the Department of Slavonic and East European Studies at Ghent University
Informacje  


 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl