Przeczytane / Polecane

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Część II. Poziom B1/B2, Lublin 2019

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Wydana w 2016r. pierwsza część podręcznika „Z polskim w świat” okazała się sukcesem wśród lektorów języka polskiego jako obcego na całym świecie, więc wydanie części drugiej było wydarzeniem niecierpliwie oczekiwanym. Jest kontynuacją części pierwszej, ale może być wykorzystywana jako niezależny podręcznik. Adresatem są głównie uczący się, których językami rodzimymi są języki wschodniosłowiańskie, ale doświadczenia nauczycieli pracujących z częścią I wskazują, że książka nadaje się również dla innych grup słuchaczy.
Jest to podręcznik kursowy, a więc służy rozwijaniu kompetencji językowej zarówno w zakresie sprawności receptywnych, jak i produktywnych, a także szeroko pojętej sprawności socjokulturowej.
Kolejne jednostki lekcyjne dotyczą następujących kręgów tematycznych: dom i mieszkanie; zdrowie i medycyna; pogoda i klimat; sport i rekreacja; podróże; czas wolny i rozrywki; święta, uroczystości i obyczaje; świat zwierząt; media; praca. Każdy z rozdziałów zawiera kilka stałych komponentów: słownictwo tematyczne, gramatyka, czytanie, słuchanie (nagrania na CD), pisanie, ćwiczenia komunikacyjne i frazeologiczne. Materiał gramatyczny zawiera m.in. tryby, odmianę liczebników i elementy słowotwórstwa. Ćwiczenia komunikacyjne są dobrane tak, aby służyły utrwalaniu nowego słownictwa oraz struktur gramatycznych, natomiast rozwijanie sprawności pisania umożliwiają ćwiczenia uczące budowania zarówno krótkich tekstów użytkowych, jak i dłuższych wypowiedzi pisemnych.
Na uwagę zasługuje rozbudowany komponent lekcji zatytułowany „Polska i Polacy”, który pozwala słuchaczom na zapoznanie się z realiami życia w Polsce XXI wieku. Pojawiają się tu teksty mówiące o zjawiskach nowych i ciekawych, jak na przykład narodowe czytanie czy pomniki zwierząt.
Podobnie jak część I, podręcznik zawiera wiele bardzo ciekawych tekstów o tematyce bliskiej współczesnemu odbiorcy, bogaty materiał leksykalny i frazeologiczny, przystępne objaśnienia gramatyczne wraz z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami. Pozwala na realizowanie interkulturowego modelu nauczania. Ułatwia również przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Wszystko to ujęte zostało w ciekawą szatę graficzną, spójną z koncepcją części I.

Poleca dr Anna Butcher, UMCS

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: