Fotoreportaże


III letnia szkoła języka i kultury polskiej nad Bajkałem. Projekt współorganizowany przez Stowarzyszenie „Bristol”

V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie - 13-14 października 2016.
Projekt realiowany przez: Stowarzyszenie „Bristol”, Ambasadę RP w Moskwie, Baszkirski Uniwersytet Pedagogiczny i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ

Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (22-23 września 2016 roku) - Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Walne Wyborcze Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (wrzesień 2016 roku)

Konferencja regionalna Język w kulturze, kultura w języku 3 organizowana w Preszowie (Słowacja) przez Uniwersytet w Preszowie, Stowarzyszenie „Bristol”, Instytut Polski w Bratysławie i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ

Stowarzyszenie współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego w Jekaterynburgu (Rosja, 7-27.08.2016)

Stowarzyszenie Bristol współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego nad Bajkałem (lipiec 2016)

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem IV Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Rostowie nad Donem (15-16.10.2015) - projekt współorganizowany z Ambasadą RP w Moskwie, Południowym Uniwersytetem Federalnym w Rostowie nad Donem, Szkołą Języka i Kultury Polskiej

Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku
Organizatorzy: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Konsulat Generalny RP w Irkucku (26.06-5.07.2015)

W Katowicach odbyło się seminarium: Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego - Piatigorsk (Rosja)

Warsztaty metodyczne w Mińsku, 22-26 listopada 2014

Warsztaty dla nauczycieli w Omsku.

Konferencja z cyklu SPOTKANIA POLONISTYK TRZECH KRAJÓW – CHINY, KOREA, JAPONIA – Tokio, 24–27 października 2014 r.

III Ogólnobiałoruskie Dyktando Języka Polskiego

Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje - Lublin 2014.

Jubileusz Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocławska Szkoła promuje język i kulturę polską w świecie już czterdzieści lat!

Relacja fotograficzna z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: "Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego"

Stowarzyszenie "Bristol" współorganizatorem międzynarodowej konferencji regionalnej zorganizowanej na Uniwersytecie im. Komeńskiego w Bratysławie - Język w kulturze - kultura w języku 2

Konferencja LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO oraz urodziny Prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej, Prof. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Juliana Tuwima. 27-28 marca 2014
Zdjęcia: Maxim Bayok i Vitalii Shcherban

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała warsztaty polonistyczne - interkulturowość w nauczaniu dla nauczycieli z Republiki Federalnej Niemiec. Aż dwanaście osób z Niemiec przyjechało do Cieszyna. Projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Przedstawiciele Stowarzyszenia "Bristol" i Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ podczas regionalnej konferencji i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego w Rosji (Tomsk, 10-14 października 2013)

Międzynarodowa konferencja naukowa - Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje. - Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 13-15 czerwca 2013

Międzynarodowe seminarium naukowe Język w kulturze, kultura w języku - 9−10 kwietnia 2013 roku, Bańska Bystrzyca na Słowacji

W Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Bristol" (15 marca 2013 r.)

Pierwsze zebranie robocze Zarządu Stowarzyszenia (2012)

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, Gniezno 2012

Dr Madalena Piekara i Barbara Kudera na Konferencji Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech: „Inaczej, ale jak? Innowacyjne metody i techniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Drezno 28-30 września 2012

Międzynarodowa Konferencja w Gnieźnie: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania (wrzesień 2012, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UAM i Stowarzyszenie „Bristol”)

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl