Fotoreportaże

Regionalna konferencja na UMCS w Lublinie współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol. „Teksty kultury - oblicza komunikacji 3” (18-20 września 2019)


Letnia szkoła języka polskiego w Samarze. Projekt współrealizowany przez Stowarzyszenie „Bristol” (2019 r.)


Letnia szkoła języka polskiego w Rosji (Jekaterinburg, 21 lipca - 18 sierpnia 2019 r.)


Letnia szkoła języka polskiego nad Bajkałem (2019)


Konferencja Bristolu w Wiedniu: Efektywność w nauczaniu języka polskiego jako obcego – kształcenie kompetencji językowych


Stowarzyszenie „Bristol” obecne na Dziesiątym Konkursie Piosenki o Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej


Kolejne spotkanie sekcji Bristolu: literatura w nauczaniu jpjo. Obrady odbyły się 23 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Temat konferencji: Literackie obrazy kultury.


Język polski w Rostowie nad Donem w pierwszej połowie września 2018 r.


Konferencja Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania (20-21 września 2018, Poznań)


Konferencja Literatura i glottodydaktyka, na której uroczyście powołano Sekcję Literaturoznawczą Stowarzyszenia „Bristol” (26 maja 2018, Poznań)


Jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia „Bristol”: Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”. Konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Opolskim przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, Stowarzyszenie „Bristol” i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. (Opole 2017)


VI konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Rosji. Projekt współorganizowany przez Stowarzyszenie „Bristol” (11-12.10.2017, Moskwa)


III letnia szkoła języka i kultury polskiej nad Bajkałem. Projekt współorganizowany przez Stowarzyszenie „Bristol”


V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie - 13-14 października 2016.
Projekt realiowany przez: Stowarzyszenie „Bristol”, Ambasadę RP w Moskwie, Baszkirski Uniwersytet Pedagogiczny i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ


Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie Bristol na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (22-23 września 2016 roku) - Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV


Walne Wyborcze Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (wrzesień 2016 roku)


Konferencja regionalna Język w kulturze, kultura w języku 3 organizowana w Preszowie (Słowacja) przez Uniwersytet w Preszowie, Stowarzyszenie „Bristol”, Instytut Polski w Bratysławie i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ


Stowarzyszenie współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego w Jekaterynburgu (Rosja, 7-27.08.2016)


Stowarzyszenie Bristol współorganizatorem letniej szkoły języka polskiego nad Bajkałem (lipiec 2016)


Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem IV Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Rostowie nad Donem (15-16.10.2015) - projekt współorganizowany z Ambasadą RP w Moskwie, Południowym Uniwersytetem Federalnym w Rostowie nad Donem, Szkołą Języka i Kultury Polskiej


Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku
Organizatorzy: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Konsulat Generalny RP w Irkucku (26.06-5.07.2015)


W Katowicach odbyło się seminarium: Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego


Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego - Piatigorsk (Rosja)


Warsztaty metodyczne w Mińsku, 22-26 listopada 2014


Warsztaty dla nauczycieli w Omsku


Konferencja z cyklu SPOTKANIA POLONISTYK TRZECH KRAJÓW – CHINY, KOREA, JAPONIA – Tokio, 24–27 października 2014 r.


III Ogólnobiałoruskie Dyktando Języka Polskiego


Konferencja współorganizowana przez Stowarzyszenie „Bristol”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje - Lublin 2014


Jubileusz Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocławska Szkoła promuje język i kulturę polską w świecie już czterdzieści lat!


Relacja fotograficzna z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego”


Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem międzynarodowej konferencji regionalnej zorganizowanej na Uniwersytecie im. Komeńskiego w Bratysławie - Język w kulturze - kultura w języku 2


Konferencja LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO oraz urodziny Prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej, Prof. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Juliana Tuwima. 27-28 marca 2014
Zdjęcia: Maxim Bayok i Vitalii Shcherban


Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała warsztaty polonistyczne - interkulturowość w nauczaniu dla nauczycieli z Republiki Federalnej Niemiec. Aż dwanaście osób z Niemiec przyjechało do Cieszyna. Projekt współfinansowany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Przedstawiciele Stowarzyszenia „Bristol” i Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ podczas regionalnej konferencji i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego w Rosji (Tomsk, 10-14 października 2013)


Międzynarodowa konferencja naukowa - Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje. - Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 13-15 czerwca 2013


Międzynarodowe seminarium naukowe Język w kulturze, kultura w języku - 9−10 kwietnia 2013 roku, Bańska Bystrzyca na Słowacji


W Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Bristol" (15 marca 2013 r.)


Pierwsze zebranie robocze Zarządu Stowarzyszenia (2012)


Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, Gniezno 2012


Dr Madalena Piekara i Barbara Kudera na Konferencji Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech: „Inaczej, ale jak? Innowacyjne metody i techniki w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Drezno 28-30 września 2012


Międzynarodowa Konferencja w Gnieźnie: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania (wrzesień 2012, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UAM i Stowarzyszenie „Bristol”)


Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: