Wykładowcy na świecie

Dr Justyna Zych (Centrum Polonicum, Uniwersytet Warszawski): Z UW na UW, czyli kultura polska wiosną w Seattle

Na kampusie UW w ... Seattle

  W semestrze wiosennym roku akademickiego 2019/2020 przebywałam na University of Washington (UW) w Seattle jako profesor goszcząca (Visiting Assistant Professor) w ramach stypendium Programu Fulbrighta.
  Prowadziłam autorski kurs w języku angielskim o kulturze i historii Polski pt. Warsaw: A Window to Contemporary Polish History and Culture. Jego tytuł w pełni oddaje koncepcję zajęć. Architektura i sztuka Warszawy, a także literatura oraz filmy jej poświęcone (oczywiście w tłumaczeniu i z napisami) stanowiły punkt wyjścia do wprowadzenia amerykańskich studentów w najnowsze dzieje naszego kraju oraz do przedstawienia im najważniejszych zjawisk w kulturze polskiej XX i XXI wieku.
  Na kurs uczęszczało kilka osób mających polskie korzenie, ale większość stanowili słuchacze, którzy nie mają osobistych związków z Polską, ale interesują się naszym krajem, zwłaszcza jego historią. Wśród uczestników kursu byli również studenci, którzy wybierają się w niedalekiej przyszłości do Warszawy i chcą się dobrze przygotować do tej podróży.
  Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia odbywały się online, co stanowiło wyzwanie, ale zarazem mobilizowało mnie do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktycznych i do wykorzystywania ogromnych możliwości, jakie dają technologie w nauczaniu. Pomimo niecodziennej formuły kursu studenci uczestniczyli w nim bardzo aktywnie.
  Zdalnie odbył się także mój wykład publiczny Warsaw – Heritage, Tradition, and Urban Myths With a (Very) Modern Twist, będący mniej akademicką, a bardziej popularną prezentacją najciekawszych wątków kursu. Gościnną lekcję języka polskiego dla średnio zaaawansowanych i zaawansowanych uczniów Szkoły Polskiej w Seattle również poprowadziłam online.

Panorama Seattle

University of Washington w Seattle

W Parku Narodowym Olympic

Wykład online

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: