Strona główna


Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23

Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:

Zapytania można kierować także na adres:

Konferencja
W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol”, podczas którego zostaną wybrane nowe władze

Szanowni Państwo!
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

organizowanej w Toruniu w dniach 22-23 września 2016 r.
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2016 roku. Informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie
http://www.home.umk.pl/~bristol-torun2016/index.html

II letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. Członkowie Stowarzyszenia uczą języka polskiego nad Bajkałem!

  Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jest współorganizatorem II letniej szkoły języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku. W tym roku zajęcia z młodzieżą uczącą się języka polskiego odbywać się będą w miejscowości Bolszyje Koty. W kursie będzie uczestniczyć ponad dwadzieścia osób. Z ramienia Stowarzyszenia „Bristol” do Rosji kierujemy Edytę Gałat (Politechnika Krakowska). Projekt jest współorganizowany z Konsulatem Generalnym RP w Irkucku, Irkuckim Uniwersytetem Państwowym i Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Drugim wykładowcą języka polskiego będzie Maria Ziemba kierowana do Irkucka przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Już za kilka dni będziemy mogli przeczytać relację nadesłaną z Rosji.

   

Sympozjum i wystawa

Zakład Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie
zaprasza na sympozjum i wystawę

Podręczniki w polskich szkołach sobotnich

4 czerwca 2016

Zaproszenie do publikacji

W imieniu Redakcji czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica (wydawanego przez Uniwersytet Łódzki), zapraszamy do składania artykułów do publikacji. Obecnie przyjmowane są teksty do 50. numeru rocznika.
Folia Linguistica to pismo rzetelne, otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Przyjmowane są teksty w: języku polskim, innych językach słowiańskich, języku angielskim, innych językach kongresowych.
Rocznik Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica ma zasięg ogólnopolski i jest czasopismem punktowanym (lista B) - 4 pkt, indeksowanym w bazach referencyjnych Bazhum i Index Copernicus.

Teksty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: do 30 czerwca 2016 r.

Zobacz: zalecenia edytorskie

Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica
Instytut Filologii Polskiej UŁ
Agnieszka Wierzbicka
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Ukazał się nowy podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego

„Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja z zakresu języka specjalistycznego odnosząca się wyłącznie do komunikacji językowej różnych służb ratowniczych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i ratowników górskich). Podręcznik - zgodnie z tytułem - jest dwujęzyczny, każda wersja językowa składa się z tych samych komponentów: części ogólnej (podstawy komunikacji ogólnej), części szczegółowej (sytuacje komunikacyjne typowe dla zdarzeń wymagających interwencji różnego typu służb ratowniczych), słowniczka oraz klucza do ćwiczeń. Podręcznik został wydrukowany w ilości 200 egzemplarzy: 150 sztuk zostanie przekazanych służbom ratowniczym po polskiej i słowackiej stronie Tatr, natomiast pozostałe 50 egzemplarzy trafi na KUL oraz na Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, aby służyć dydaktyczne w kształceniu studentów kierunków filologicznych w zakresie tłumaczeń materiałów specjalistycznych. Wydawcą podręcznika jest Wydawnictwo KUL.
Książka jest efektem projektu badawczego „Dwujęzyczne narzędzia językowe dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (część 1)” współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz środków własnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Projekt był pierwszą częścią szerszego programu w kategorii współpracy transgranicznej między krajami V4 i miał na celu przygotowanie pełnych narzędzi językowych przydatnych dla służb ratunkowych polsko-słowackiego pogranicza. Celem pierwszej części było przygotowanie i opublikowanie dwujęzycznego podręcznika dla służb ratowniczych, który ma ułatwić codzienną komunikację w nagłych wypadkach zarówno turystów, jak i mieszkańców obszaru Tatr. Kierownikiem grantu była dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z Katedry Języka Polskiego KUL, natomiast uniwersytetem partnerskim Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Szansa na stypendia Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów z Indii i Korei Południowej2016-2018
The University of Warsaw’s Special Scholarship Program
for students from the University of Delhi, University of Calcutta,
Manipal University, Kyungpook National University
and other Indian and Korean students

VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki dla cudzoziemców na Politechnice Krakowskiej

  20 kwietnia 2016 r. w Klubie „Kwadrat” odbył się VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki, do którego przystąpili obcokrajowcy studiujący w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Konkurs został zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów Politechniki Krakowskiej, a nagrodę ufundował rektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Konkurs poprowadziła pani Agnieszka Kamińska, lektor języka polskiego jako obcego.
  Wokalne zmagania były podzielone na dwie części. W pierwszej studenci wykonali utwory w językach ojczystych lub w języku angielskim. W drugiej części konkursu wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w repertuarze polskim... [ zobacz więcej ]

 
       

Konferencja

Zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji

Nauczanie języka specjalistycznego. Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego

3-4 czerwca 2016, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
Zgłoszenia udziału w konferencji proszę wysyłać do 20 maja za pośrednictwem strony internetowej https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/anmeldung/index.html

Zobacz: zaproszenie, program

Zapraszamy do publikacji

Redakcja "Roczników Humanistycznych KUL, zeszyt 10: Glottodydaktyka" zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji publikacji naukowych oraz komunikatów i sprawozdań do rocznika 2016. Tematem wiodącym tego numeru są "Elementy kulturowe w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka".
Na teksty zarówno polsko-, jak i obcojęzyczne oczekujemy do końca czerwca br. Artykuły należy wysłać do sekretarza Roczników, dr Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl.
"Roczniki Humanistyczne KUL" znajdują się na liście B MNiSW i mają 15 punktów.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć tutaj: http://www.kul.pl/publikacje,art_4921.html

Na Święta Wielkanocne studenci uczący się języka polskiego na Politechnice Krakowskiej przesyłają członkom Stowarzyszenia „Bristol” wiosenne pozdrowienia

     

Konferencja

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS

w dniach 17-18 listopada 2016 roku

Zobacz: formularz zgłoszeniowy

Możliwość uczenia języka polskiego w Indiach

The Embassy of India is pleased to inform you that under the scheme of “Propagation of Hindi Abroad”, application for scholarships for studying Hindi Kendriya Hindi Sansthan (Central Institute of Hindi), Agra for the academic session 2016-17 are invited from selected foreign countries, including from Poland and Lithuania by the Sansthan. A note on the terms and conditions as well as application form of the scholarships is attached. However, applications forms and other related documents of the scholarships can be downloaded from Institute’s website www.khsindia.org.

Suitable applicants may be advised to send their applications on prescribed form (attached) along with recommendation from an expert of Linguistics/Hindi or of a Lecturer/Reader/Professor/Director of any Institute/University in the country of the candidate as well as certificate of physical fitness, certificate of academic attainments and other relevant documents in support of their application to First Secretary, Embassy of India, No. 2, Mysliwiecka, 00-459, Warsaw latest by 15th March 2016. Incomplete applications or the applications which are not on the prescribed format shall be rejected.

The scanned copies of the completed applications along with other supporting documents may be e-mailed as a pdf document to us at counsellor.office@indembwarsaw.in

We shall appreciate if the information is disseminated to the suitable candidates and their applications are forwarded to this Embassy before the last date mentioned above.

Zapraszamy na konferencję

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Sprachenzentrum der Europa-Universität Viadrina in Zusammenarbeit mit viadrina sprachen gmbh und unter Mitwirkung der polnischen und deutschen Partnereinrichtungen organisiert die zweite internationale Konferenz: Fachsprachenunterricht am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache.
Die Konferenzbeschreibung finden Sie unter:
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/index.html


Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy
Szanowni Państwo,

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z viadrina sprachen gmbh i przy współudziale polskich i niemieckich instytucji partnerskich organizuje drugą międzynarodową konferencję: Nauczanie języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego.
Opis konferencji znajdą Państwo pod adresem:
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/PL-Tagung-Startseite.html

Webinar

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w webinarze zatytułowanym "Materiały dydaktyczne do nauki języków polskiego i niemieckiego jako obcych dla potrzeb zawodowych". W jego trakcie zaprezentujemy rozwiązania programowe oraz materiały dydaktyczne przygotowane w ramach europejskiego projektu "JASNE-Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg".

W ramach realizowanego w latach 2014-2016 projektu powstały:
 • interaktywne multimedialne materiały dydaktyczne z możliwością sortowania treści według tematów i działań językowych, złożone z modułów tematycznych i komunikacyjnych, do indywidualnego wykorzystania w różnych kontekstach dydaktycznych;
 • ramowy plan nauczania służący organizatorom kursów jak i ich prowadzącym zajęcia językowe o profilu zawodowym;
 • broszura ze szczegółowym opisem działań językowych oraz potrzeb komunikacyjnych dla wybranych zawodów i stanowisk pracy.

Webinar (prowadzony w języku polskim) odbędzie się w dniu 10.03.2016 (czwartek) o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje na stronie www.jasne.org


Koordynatorzy projektu
Dr Karin Schöne, Technische Universität Dresden
Dr hab. Przemysław E. Gębal, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Języka Polskiego jako Obcego

Konferencja

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w międzynarodowej konferencji studenckiej

Slavica iuvenum 2016

Szczegóły na stronie konferencji:
http://konference.osu.cz/slavicaiuvenum/

Konferencja

Nauczanie języka specjalistycznego
Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego
3 i 4 czerwca 2016 roku
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Referaty wprowadzające
Podczas pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostaną referaty wprowadzające, które stanowią punkt wyjścia do dyskusji i warsztatów.
Pierwszy blok tematyczny koncentruje się na nauczaniu gramatyki na zajęciach z języka specjalistycznego. Przedstawione zostaną wyzwania i problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Przekazywanie gramatyki pokażemy z dwóch perspektyw: z perspektywy niemieckiej (nauczanie gramatyki osób polskojęzycznych na potrzeby specjalistycznych kursów języka niemieckiego - przyczynek do andragogiki) i polskiej (gramatyka w nauczaniu języka polskiego do celów specjalistycznych).
Głównym tematem drugiego bloku jest translatoryka w nauczaniu języka specjalistycznego. Referenci z Polski i Niemiec skoncentrują się na kwestiach prawniczego języka specjalistycznego na egzaminie państwowym na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego oraz na zagadnieniu polsko-niemieckiej terminologii postępowania karnego i jej zastosowaniu w podyplomowych studiach kształcenia tłumaczy specjalistycznych. Przedstawione zostaną również wybrane trudności, na które napotykają niemieccy studenci prawa przy tłumaczeniu specjalistycznych tekstów prawnych i prawniczych.

Warsztaty
Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty o tematyce, nawiązujące w sposób praktyczny do zagadnień poruszonych w referatach wprowadzających. Warsztaty będą następować po sobie, tak że osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w każdym z nich. Spektrum tematów jest bardzo szerokie i sięga od aktualnych kwestii związanych z nauczaniem języka specjalistycznego (np. nauczanie języka specjalistycznego dla osób dwujęzycznych) aż do praktycznych aspektów ustnego i pisemnego tłumaczenia specjalistycznego (np. język polityki i dyplomacji w tłumaczeniu - tłumaczenia konferencyjne dla najwyższych urzędów federalnych).
Podczas obu dni konferencji zapewnione zostanie polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne, tak że każdy będzie mógł wypowiedzieć się w wybranym przez siebie języku.

Kazimierz Warzyca, nauczyciel języka polskiego, działacz na rzecz integracji środowiska nauczycieli języka polskiego w Argentynie przesyła relację z warsztatów dla nauczycieli. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jesienią 2015 roku.

KURS DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„BY OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ UCZNIA NAUCZYCIEL SAM MUSI SIĘ WCIĄŻ DOSKONALIĆ”
W ramach umowy patronackiej między Związkiem Polaków w Argentynie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach powstał projekt przeprowadzenia warsztatów metodycznych pod nazwą „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” W związku z tym w dniach od 24 października do 1 listopada 2015 r. miał miejsce kurs przeznaczony dla nuaczycieli języka polskiego w Buenos Aires, Argentyna.
Wykładowcami były panie: Aleksandra Achtelik- doktor nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Agnieszka Madeja - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.
Na warsztaty zgłosiło 30 nauczycieli z całej Argentyny.
Podczas warsztatów tematy dotyczyły metody interaktywnej z uwzględnieniem aspektu gramatycznego. Ważnym tematem były techniki pracy, jakie należy stosować w nauczaniu na poziomie początkującym. Na koniec został przedstawiony temat gier i zabaw językowych jako metodyczne narzędzie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
Wspólny pobyt i rozmowy stały się sposobnością do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i entuzjazmu na polu nauczycielskim. Ta potrzeba stałej komunikacji byla wielokrotnie akcentowana podczas kursu. Dlatego zasugerowano utworzenie Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Argentynie.

Kurs był potrzebą całej polonii argentyńskiej.
Imieniem Zwięzku Polaków w Argentynie składam serdeczne podziękowanie wykładowcom: pani Aleksandrze Achtelik oraz Agnieszce Madei. Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się pani Konsul RP w Buenos Aires pani Joannie Adeo-Krajewskiej za zainteresowanie się kursem i wsparcie ekonomiczne celem jego realizacji.

Kazimierz Warzyca

 
     

InformacjaZachęcamy do lektury trzeciego numeru czasopisma wydawanego przez Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego „Polski w Niemczech”

Jerzy Kowalewski przesyła relację z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie

13-14 lutego odbyła się kolejna edycja - na Ukrainie po raz XXV – Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (półfinał). We Lwowie, Kijowie, Łucku, Chmielnickim i Odessie ponad 100 kandydatów (wytypowanych w eliminacjach szkolnych) zmagało się z dyktandem, rozumieniem tekstu, gramatyką z tradycyjnymi rozbiorami logicznymi zdań, rozprawką na jeden z 3 tematów lub interpretacją jednego z dwu wierszy (Karpińskiego albo Barańczaka). Najlepsi z nich spotkają się na finale za kilka tygodni, a najlepsi z najlepszych dołączą do olimpijczyków w warszawskim finale, by walczyć o studia w Polsce ze stypendium MEN.
Jako kilkuletni juror Olimpiady z radością mogę zauważyć stały wzrost poziomu przygotowania kandydatów. Jest coraz lepiej z wypowiedzią na temat przygotowanych utworów literackich, rozmową z komisją, niestety – wciąż duże problemy mają ukraińscy olimpijczycy z pisaniem wypracowań (kompozycja!!!), wiedza gramatyczna utrzymuje się na „stabilnym poziomie”.
Powodzenia na finale!

 

Możliwość pracy

Stellenausschreibung

Beim Deutschen Polen-Institut in Darmstadt ist ab 1.6.2016 die halbe Stelle
einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
zu besetzen.

Das Deutsche Polen-Institut ist ein Zentrum für polnische Geschichte, Politik, Kultur und Gesellschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen. Es pflegt die Beziehungen zu dem Nachbarland Polen durch sein Programmangebot vorwiegend in Deutschland... [ zobacz więcej ]

Zaproszenie do publikacji

TOPIKA ZAGŁADY

Zaproszenie do publikacji artykułu w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Narracje o Zagładzie”

Pamięć Holocaustu odcisnęła się w naszym języku, świadomości i codzienności tak silnie, że samo wydarzenie stało się nieomal archetypiczną figurą cywilizacji ponowoczesnej. W efekcie Zagłada staje się dyskursem doskonale oswojonym, „zleksykalizowanym”. Próba ukazania jego mechanizmów i ich funkcjonowania w kulturze najnowszej, którą niedawno, w roku 2009 przedsięwziął Arkadiusz Morawiec w książce Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej, posiada wiele doniosłych precedensów... [ zobacz więcej ]

Międzynarodowa impreza kulinarna na Politechnice Krakowskiej - jak budować kulturowe mosty porozumienia

28 stycznia 2016 roku odbyła się najsmaczniejsza impreza w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Jak co roku oprócz tradycyjnych polskich potraw przygotowanych przez pracowników MCK PK, takich jak żurek, pierogi czy bigos można było spróbować potraw z całego świata. Były sajgonki przygotowane przez studentów z Wietnamu, słodkie brigadeiro z Brazylii, ketoprak z Indonezji i wiele, wiele innych smakowitych dań z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Europy. Już nie możemy się doczekać kolejnej imprezy kulinarnej!

 
 
         

Możliwość publikacji

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru specjalnego czasopisma „Turystyka Kulturowa”, którego tematyka poświęcona będzie interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce. W załączniku przesyłamy informacje szczegółowe. Planowany numer ukazać się ma na początku czerwca bieżącego roku.
W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Magdalena Banaszkiewicz i Sabina Owsianowska

XXIV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji

16 stycznia 2016 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXIV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Decyzją Kapituły przyznano 75 Laurów. Wśród laureatów znalazła się prof. dr hab. Jolanta Tambor - dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim.
Gratulujemy prof. dr hab. Jolancie Tambor, niezmiernie się cieszymy, że jest aktywnym członkiem stowarzyszenia „Bristol”.

     

Możliwość pracy dla polonisty

Ab dem 01.04.2016 ist die Stelle einer Vertretungsprofessorin/eines Vertretungsprofessors für die Juniorprofessur (W1) für Slavistische Linguistik mit dem Schwerpunkt Westslavistik/ Polonistik und einer weiteren Slavine zu besetzen.

Die Befristung erfolgt auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Die Befristung ist vorgesehen bis zum 30.09.2016.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden internationale wissenschaftliche Erfahrungen erwartet. Die Universität Hamburg legt auf die Qualität der Lehre besonderen Wert. Lehrerfah-rungen und Vorstellungen zur Lehre sind darzulegen.

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce... Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

Warszawa, 8 – 9 kwietnia 2016 r.
Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016.

Zobacz: zaproszenie / karta zgłoszenia

Konferencja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W UCZELNIACH

Konferencja odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2016 r. w głównym budynku PWSZ w Ciechanowie.

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy

Konferencja

Ogólnopolska konferencja

Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej

Konferencja odbędzie się 19-20 maja 2016 roku, w siedzibie UKSW w Warszawie.

Zobacz także: karta zgłoszenia

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ po raz czwarty była współorganizatorem Ogólnobiałoruskiego Dyktanda z Języka Polskiego. Projekt realizowany był z Ambasadą RP w Mińsku oraz Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym.

 
 
 

Konferencja

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ serdecznie zaprasza na konferencję naukową:

ODMIANY SPECJALISTYCZNE I STYLISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH I JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO

Konferencja odbędzie się 13 – 14 maja 2016 roku w Łodzi.

Życzenia z okazji 30-lecia Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Szanowny Pan
Dr Tomasz Jeleński
Dyrektor
Międzynarodowego Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej

  Szanowny Panie Doktorze,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  z okazji 30-lecia Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego mam zaszczyt złożyć wszystkim pracownikom oraz współpracownikom Centrum najserdeczniejsze gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.
  Jesteśmy zaszczyceni, że mamy okazję świętować wraz z Państwem uroczystość trzydziestych urodzin tak ważnego ośrodka zajmującego się kształceniem polonistycznym cudzoziemców. Prowadzone przez Państwa Centrum jest jedną z głównych instytucji, które mają znaczący wpływ na promocję języka polskiego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z podziwem obserwujemy, jak Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej wspaniale i dynamicznie się rozwija, czego dowodem są publikacje oraz odbywające się w Krakowie kursy, warsztaty oraz konferencje.
  Jest mi tym milej, iż w tak wyjątkowym dniu, jakim jest 30. rocznica powstania Centrum, możemy podziękować Państwu za krzewienie polskości wśród obcokrajowców. Cieszymy się, że przedstawiciele Państwa ośrodka od kilku lat związani są ze Stowarzyszeniem „Bristol” i działają na rzecz integracji środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie „Bristol”.
  Gratulując, pragniemy raz jeszcze życzyć Państwu sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

Dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w tym roku obchodzi 30. rocznicę powstania

  11 grudnia w godzinach od 10 do 15 odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego naukowe seminarium „Centra językowe a internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce”. Referaty wygłoszą prelegenci zaproszeni z różnych instytucji w Polsce.
Główne tematy to: centra języka polskiego a polityka językowa uczelni; problemy metodyczne nauczania języków obcych; nowe kierunki studiów w językach obcych; języki ojczyste cudzoziemców na polskich uczelniach; internacjonalizacja i promowanie uczelni polskich za granicą.
Tego samego dnia wieczorem, organizator seminarium — Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK — zaprasza uczestników, studentów, absolwentów, nauczycieli i osoby związane z MCK na spotkanie opłatkowe i występy studentów.

   

  Centrum zostało powołane w 1985 r. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pozawydziałowa jednostka uczelni. Powstało z inicjatywy profesora Stanisława Juchnowicza, który do 2006 r. pełnił funkcję jego dyrektora... [ zobacz całość ]

Konferencja

Katedra Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej

W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY II

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zobacz także: karta zgłoszenia

Anna Rabczuk na Islandii promuje język i kulturę polską

  W ponadstuletniej tradycji Uniwersytetu Islandzkiego (Háskóli Íslands) w Reykjaviku w tym roku, w trymestrze jesiennym, po raz pierwszy w ofercie dydaktycznej pojawił się lektorat języka polskiego. Zajęcia prowadzone przez dr Annę Rabczuk cieszyły się dużą popularnością. Jak się okazało język polski plasował się w czołówce zainteresowań lingwistycznych studentów – zaraz po językach: japońskim i chińskim. Niewątpliwie sukces ten udało się osiągnąć także dzięki staraniom oddanego promocji języka polskiego i kultury polskiej dyrektora tamtejszego centrum językowego – Eyjólfura Mára Sigurðssona. Artykuł na temat lektoratu jego autorstwa pojawił się już w sierpniu w najbardziej poczytnym islandzkim dzienniku. Studenci polskiego w Reykjaviku wykazali się ogromnym zaangażowaniem w naukę języka, a także imponującą wiedzą na temat kultury polskiej. Oprócz zajęć lektoratowych Anna Rabczuk zorganizowała kilka spotkań z polskim filmem zarówno na Uniwersytecie, jak i w zabytkowym kinie Bæjarbíó Hafnarfirði... [ czytaj całość ]

Konferencja

Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Innowacje w dydaktyce akademickiej: dobre praktyki i wyzwania

która odbędzie się w dniach 07-08 kwietnia 2016 r. w Częstochowie.

Konferencja

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki

14-15 kwietnia 2016 roku, Opole

Możliwość pracy

Am Institut für Slawistik der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist im Rahmen des DFG-Projekts „Polnisch-deutsche Zweisprachigkeit bei Kindern: Die Rolle des Alters bei Erwerbsbeginn für den langfristigen Spracherwerbserfolg“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer von drei Jahren die Stelle einer/eines teilzeitbeschäftigten (65 v.H.)

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters

zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft.

Możliwość pracy dla polonisty

An der Universität Potsdam, Philosophische Fakultät, Institut für Slavistik, Professur für Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt Polonistik) ist möglichst zum 01.03.2016 eine Stelle als

Akademische/-r Mitarbeiter/-in
Kenn-Nr. 183/2015

befristet für 3 Jahre (mit Option auf Verlängerung), ab 01.03.2016 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 26,67 Stunden und ab 01.10.2016 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden (0,75-Qualifikationsstelle), zu besetzen.

Działalność Macierzy Polskiej w Wielkiej Brytanii

Polska Macierz Szkolna jest istniejącym w od 1953 roku w Wielkiej Brytanii stowarzyszeniem oświatowym, którego działalność skupia się na wspieraniu polskich szkół uzupełniających, tzw. sobotnich w WB.

Od początku istnienia, polskie szkoły w Wielkiej Brytanii dążyły do jednoczenia się, do łączenia swych wysiłków w dużej, silnej grupie. Dla Polskiej Macierzy ten duch wspólnotowy był elementem konstytuującym – powstała i istnieje, by być zjednoczeniem polskich szkół.

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie, Polska Macierz Szkolna prowadzi następujące działania.
 • Organizuje regularne konferencje i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i kadry zarządzającej szkołami.
 • Dla zarejestrowanych szkół udział w konferencjach i szkoleniach bezpłatny lub wiąże się z symboliczną opłatą.
Wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska od 2 lat współpracujemy z MSZ przy programie dofinansowań dla polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii. Poszukujemy informacji także o innych możliwościach dofinansowania działalności szkół.

Drugim priorytetem naszej działalności było i jest reprezentowanie interesów polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii na forum brytyjskim, polskim i międzynarodowym, o którym pisze Pani w swoim liście mówiąc, iż taka praca PMS jest w sferze Państwa marzeń... [ zobacz całość ]

Kurs języka polskiego w Indonezji

  Po wielu latach starań w Indonezji został otwarty kurs języka polskiego dla studentów z Indonezji. Pierwsza edycja kursu języka polskiego w roku 2015/2016 odbywać się będzie na dwóch w Dżakarcie: katolickim uniwersytecie Atma Jaya oraz największym i najstarszym w Indonezji Uniwersytecie Indonezyjskim. Do Dżakarty przez MNiSW została skierowana mgr Marta Świderska, absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego.
Zachęcamy do przeczytania szczegółowych informacji na stronach MSZ
http://dzakarta.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/kurs_jezyka_polskiego_w_indonezji;jsessionid
=2567A6200262A07F5F37C546B6E63B71.cmsap2p

 
     

Konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji

Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich

Konferencja – organizowana przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ – odbędzie się w Łodzi, w dniach 4-5 marca 2016 roku

Zobacz także: formularz zgłoszeniowy

Podręcznik do języka polskiego dla dzieci obywateli ukraińskich

  Z inicjatywy Fundacji „Wolność i Demokracja”, wspierającej oświatę polonijną na Ukrainie, oraz dzięki pracy grupy autorów z warszawskiego „Polonicum”, ukazał się ostatnio podręcznik do języka polskiego dla dzieci obywateli ukraińskich pt. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!, wzbogacony o materiały uzupełniające w formie elektronicznej.
  Zgodnie z założeniem podręcznik ma dotrzeć do dzieci w przedziale wiekowym 10-14 lat. Treści dydaktyczne autorzy starali się przygotować tak, by można było uczyć z ich pomocą dzieci pochodzenia polskiego oraz te niemające polskich korzeni... [ zobacz całość ]

Konferencja

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukowo Dydaktyczną

Nauczanie języków obcych dzieci. Między teorią a praktyką

organizowaną przez Katedrę Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, która odbędzie się 28-30 kwietnia 2016 r. w Krakowie.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony poświęconej konferencji http://childforeignlanguagelearning.weebly.com/

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem IV Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Rostowie nad Donem (15-16.10.2015) - projekt współorganizowany z Ambasadą RP w Moskwie, Południowym Uniwersytetem Federalnym w Rostowie nad Donem, Szkołą Języka i Kultury Polskiej

 
 
 

  IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego odbyła się w dniach 15-16 października 2015 r. w Rostowie nad Donem (Rosja). Organizatorami przedsięwzięcia były: Ambasada RP w Moskwie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie nad Donem oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Polonia Donu”... [ czytaj całość ]

Nowości wydawnicze
Ciekawa propozycja podręcznika do nauczania dzieci i młodzieży

  Prezentowany podręcznik jest pierwszą częścią serii pod wspólnym tytułem „Z Anią przez Polskę”. Jest to seria dwujęzycznych książek przeznaczona do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży kształcących się w polskich szkołach sobotnich w rzeczywistości anglojęzycznej. Celem podręcznika jest wprowadzenie w świat języka polskiego i kultury polskiej dzieci, które w ogóle nie miały styczności z językiem polskim lub też ich kontakt z polszczyzną był minimalny.
  Poziom pierwszy serii jest przeznaczony dla uczniów w wieku 7-10 lat. Aby ułatwić naukę, podręczniki na dwa poziomy serii: pierwszy i drugi zostały zaplanowane w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Podręczniki na kolejne poziomy będą opracowane wyłącznie w wersji polskojęzycznej, Autorki zakładają bowiem, że uczniowie na tyle poznają już język, że poradzą sobie w polskojęzycznymi poleceniami. Pomocą w przyswajaniu nowego słownictwa jest zamieszczony na końcu każdego podręcznika dwujęzyczny słowniczek.
  Integralnym składnikiem nauczania z serią „Z Anią przez Polskę” są plansze słownikowo-obrazkowe. Plansze są materiałami uzupełniającymi i wspierającymi naukę języka polskiego w klasie - zostało na nich zgromadzone najważniejsze słownictwo, które występuje w podręczniku i które dzieci powinny przyswoić po zakończeniu edukacji na danym poziomie. Do podręcznika są też dołączone „Wskazówki metodyczne dla nauczycieli”.

Zobacz także:
- Z Anią przez Polskę - Wskazówki metodyczne dla nauczyciela - okładka
- Dni tygodnia - Miesiące - Pory roku - plansza

Konferencja

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego współorganizatorem

IV Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji.

Spotkanie odbędzie się w Rostowie nad Donem w dniach 14-18 października 2015 roku.

Do Rosji zostały skierowane: dr Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski), mgr Anna Domańska (Uniwersytet Warszawski) i mgr Magdalena Stasieczek-Górny (Uniwersytet Warszawski).
Polscy wykładowcy będą pracować z trzydziestoosobową grupą nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego z Rosji.

Zobacz także: program w wersji rosyjskiej

O wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bristol” organizowanej konferencji w Rosji można przeczytać na stronach Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem: http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=50685

Zaproszenie do publikacji

Szanowni Państwo,
„Teksty z Szewskiej” zapraszają do nadsyłania artykułów do dwóch kolejnych numerów pisma

http://www.tematyzszewskiej.pl/?p=652

Nowa pomoc dydaktyczna - platforma e-learningowa „Historia dla Polonii”

Już od 1 września można poznawać historię Polski dzięki interaktywnym lekcjom na multimedialnej platformie edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą „Historia dla Polonii”.
Platforma edukacyjna „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015" przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.
Start „Historii dla Polonii” w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma symbolicznie znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci na emigracji jest... [ czytaj całość ]

Konferencja

Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych (Uniwersytetu Rzeszowskiego)

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:

Języki specjalistyczne - praktyka i teoria

Rzeszów, 16-17 IX 2016 r.

Językami konferencji jest język polski i angielski. Termin nadsyłania pełnych wersji referatów do recenzji i propozycji warsztatów upływa 30 kwietnia 2016r. Pozostałe zgłoszenia przyjmowane będą do 30.06.2016r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Wszystkie informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej:
http://languages.ur.rzeszow.pl/pl/index.php

Studenci-obcokrajowcy wybrali najpiękniejsze polskie słowa

Jak co roku Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK zorganizowało w lipcu Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W dniach od 1 do 22 lipca 59 osób z 21 państw (Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Zimbabwe) uczestniczyło w zajęciach dydaktycznych, bogatym programie kulturalnym oraz w konkursach. W tym roku poza konkursem ortograficznym, stałym punktem programu szkoły letniej, zaproponowaliśmy studentom wzięcie udziału w konkursie na najpiękniejsze polskie słowo.

Zachęcamy do lektury!

Pierwsza z publikacji pokonferencyjnych, Enseigner et apprendre. Le Polonais langue etrangère, wydana w Paryżu i Warszawie w 2014 roku, odpowiadała na pytanie, jak nauczać języka polskiego we Francji, i jak on jest tam nauczany? Jak splatać wątki teoretyczne glotto- z najlepiej pomyślaną dydaktyką? Co jest cenne dla słuchaczy znad Sekwany i znad Wisły? Druga konferencja poszła tym tropem, a nawet dalej, wiążąc ideę Spotkania z pewną myślą, wcale nienową (głosił ją już Johann Huizinga), ale mającą dziś szczególnie wiele postaci, że kultura to jakby przenoszenie skłonności w misje, projekcja zaciekawień w uczestnictwo, że więc kultura - i wcale nie tylko kultura popularna – to coś wciągającego, jak zaproszenie do zabawy. I niekoniecznie od razu do dworskiego menueta, ale do różnych dreptańców, albo podskoków, których kroków uczymy się od razu, czyli samo uczestnictwo „wymusza” naukę. Poważnym studiom o nabywaniu kompetencji kulturowej towarzyszyła więc refleksja, jak nabywać te kompetencje szybko i możliwie „lekko”, ludycznie i praktycznie. A wszystko to osnute wokół zasadniczego, i przyznać trzeba, optymistycznie pomyślanego pytania: Czym kultura polska może uwieść frankofona?

Konferencja

Esteemed Colleagues!
We invite you to participate with us in the International Research Conference

I.A. Baudouin de Courtenay and Worldwide Linguistics

which will be held October 12-15, 2015 at the Institute for Philology and Intercultural Communication, Kazan Federal University – Privolzhskii Branch.
Co-founders of the Conference: The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, The Ministry of Education and Science of the Republic of Tatarstan, The Institute for Language Study of the Russian Academy of Sciences, The Institute for Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg State University, The Gissen Eastern European Center etc.

Zobacz także: wersja rosyjska

Oferta pracy dla polonisty

Am Slavischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln sind zum 01.04.2016 zwei halbe Stellen oder eine ganze Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben (m/w) für Polnisch

in Vollzeit (39,83 Wochenstunden) bzw. Teilzeit (19,92 Wochenstunden) zu besetzen. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.03.2019 befristet, eine anschließende Entfristung ist möglich. Sofern die tariflichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L... [ zobacz całość ]

Wchodzi w życie zmieniona ustawa o języku polskim

Uproszczenie procedury ubiegania się o certyfikat, nowy system ocen i więcej możliwości zwolnienia z egzaminu – te zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o języku polskim. Rozwiązania mają zwiększyć dostęp do egzaminów dla obcokrajowców. Skłania do tego m.in. rosnąca liczba zagranicznych studentów.
Za granicą rośnie zainteresowanie językiem polskim i naszą kulturą – właśnie dlatego MNiSW podjęło prace nad zmianami w ustawie o języku polskim. Ustawa reguluje m.in. potwierdzanie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców.

Przed nowelizacją ustawy za przeprowadzanie egzaminów oraz wydawanie certyfikatów odpowiadała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Znajomość określana była na jednym z trzech poziomów: podstawowym, średnim ogólnym lub zaawansowanym.

Od teraz egzaminy poświadczające znajomość języka będą przeprowadzały odpowiednie jednostki: polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego.

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminu nadawać będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Państwową Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego, która będzie opiniować składane wnioski. Komisja będzie również czuwała nad prawidłowością zdobywania certyfikatów: to ona przygotuje zestawy egzaminacyjne i będzie mogła wizytować ośrodki w trakcie egzaminu. Egzaminatorami zostaną jedynie osoby z listy Komisji, która będzie miała z kolei obowiązek organizować szkolenia dla kandydatów.

Ponadto zmieniony i dostosowany do standardów Rady Europy będzie system oceny biegłości językowej. Dzięki temu wykazanie znajomości języka polskiego na konkretnym poziomie może okazać się przydatne w mobilności zawodowej i edukacyjnej.

Zmiany rozszerzają również krąg osób zwolnionych z egzaminu. W tym gronie znajdą się absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli studia w języku polskim, a także szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Nowelizacja ma na celu stworzenie przyjaznego systemu certyfikacyjnego, w którym zmniejszony zostanie dystans między kształcącym się a egzaminatorem. Kluczowe jest również skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację sprawności językowej.

Tekst ustawy dostępny jest pod wskazanym adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf

Magdalena Kobus: O językowym wizerunku Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

Przedmiotem niniejszego artykułu jest językowy wizerunek Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Wizerunek kogoś/czegoś, zgodnie z definicją z Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza to: sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest widziana, przedstawiana1. A zatem językowy wizerunek kogoś lub czegoś rozumiem jako sposób prezentacji kogoś lub czegoś w tekście za pomocą określonych środków językowych, których dobór zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami. Wizerunek ten jest kreowany przez autorów, którzy tworzą go przez dobór konkretnej leksyki.
Materiał do badań został wyekscerpowany z sześciu następujących podręczników na poziomie podstawowym:
 • Cześć, jak się masz? I Spotykamy się w Polsce Władysława Miodunki2,
 • Cześć, jak się masz? II Spotkajmy się w Europie Władysława Miodunki3,
 • Hurra!!! Po polsku 1 Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz4,
 • Hurra!! Po polsku 2 Agnieszki Burkat i Agnieszki Jasińskiej5,
 • Polski w pracy Agnieszki Jasińskiej, Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewic6,
 • Start 1 Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski7.
Objęte analizą książki są przełomowe pod względem zastosowanej metody nauczania, dostosowania do wymogów certyfikatowych, poziomu nauczania (mam tu na myśli, pierwszy i jedyny podręcznik dla poziomu A0) i wreszcie atrakcyjnej, kolorowej szaty graficznej... [ zobacz całość ]

Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku
Organizatorzy: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Konsulat Generalny RP w Irkucku (26.06-5.07.2015)

 
 
 

[ zobacz całość ]      

Prof. Tokimasa Sekiguchi: Ten zdumiewający polski język


Prof. Tokimasa Sekiguchi udzielił wywiadu.
Zachęcamy do przeczytania tekstu w Gazecie Wyborczej

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,18252023,
Prof__Tokimasa_Sekiguchi__Ten_zdumiewajacy
_polski.html

Informacja

Otwarcie Centrum Studiów Polskich na Northeastern University w Shenyang w Chinach

http://www.us.edu.pl/otwarcie-centrum-studiow-polskich-na-northeastern-university-w-shenyang-w-chinach

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Szanowni Państwo,
chciałabym zwrócić Państwa uwagę na nową platformę internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) oraz przedstawić krótko jej projekt i zaprosić do współpracy.

Pol-Int (www.pol-int.org) to pierwsza swego rodzaju trójjęzyczna platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację oraz wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.

Pragnę zaprosić Państwa w imieniu własnym i całego zespołu do współtworzenia strony i publikowania na niej treści. Zachęcam do udostępniania informacji o organizowanych przez Państwa konferencjach i workshopach, a także oferowanych stypendiach, grantach i pracy naukowej. Dzięki platformie mają Państwo możliwość zaprezentowania własnych projektów szerokiemu gronu odbiorców z całego świata. Newsletter Pol-Int powiadamia regularnie o informacjach ukazujących się na stronie. Chętnie opublikujemy sprawozdania z konferencji – mogą je Państwo przesyłać bezpośrednio pod adres redakcji: . Zachęcam również do założenia profilu Państwa instytucji na Pol-Int i zaprezentowania wyników Państwa pracy badawczej szerokiej społeczności naukowej. Rejestracja i korzystanie z platformy są bezpłatne... [ czytaj całość ]

Slawistyka na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

Slawistyka na Katolickim Uniwersytecie w Leuven jest najmłodszą z belgijskich slawistyk, ale mimo swego młodego wieku od trzydziestu pięciu lat szczyci się najobszerniejszym programem polonistycznyn. Została ona założona w r. 1968. Dwa lata później wprowadzono do programu trzeciego i czwartego roku lektorat z języka polskiego i wykłady z historii literatury i kultury polskiej. W r. 1980 rozszerzono program polonistyczny o zajęcia z języka polskiego na pierwszym i drugim roku studiów oraz o wykład poświęcony historii Polski. Od tego samego roku akademickiego kierunek polski stał się drugim obowiązkowym kierunkiem na slawistyce (obok rosyjskiego). Przez ponad dwadzieścia lat zajęcia z języka polskiego, literatury i kultury polskiej prowadzili profesor Wojciech Skalmowski (do 1998 r.) i profesor. Zofia Goczoł-Klimaj (do 2003 r.). W r. 2000 do programu polskiego wprowadzono kilka nowych przedmiotów z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i historii Polski. Prace magisterskie w zakresie specjalizacji polskiej (języka, literatury, historii, ...) napisało ok. 120 osób, a w r. 2003 odbyła się obrona pierwszego doktoratu poświęconego literaturze polskiej (na temat poezji Czesława Miłosza). W ostatnich dziesięciu latach polski program został znacznie wzbogacony, zarówno w zakresie przedmiotów językowych, jak i w zakresie przedmiotów z dziedziny „area studies”.
Od roku 2010 na lowańskiej slawistyce funkcjonuje platforma edukacyjna Polish Your Polish – (Un)Polish Your Russian, której głównym celem jest ułatwienie studentom kontrastywnej nauki słownictwa języka polskiego i rosyjskiego w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne. Szczegółowy opis projektu znajduje się tu: po polsku / po angielsku.

Pracownicy:
mgr Sandra Toffel, lektor języka polskiego ()
prof. dr Kris Van Heuckelom, wykładowca języka i literatury polskiej ()

strona domowa: http://www.arts.kuleuven.be/slavic

Master "Interdisziplinäre Polenstudien" der Universitäten Halle-Wittenberg und Jena

Einladung zur Bewerbung für den gemeinsamen Master "Interdisziplinäre Polenstudien" der Universitäten Halle-Wittenberg und Jena.

Der Master Interdisziplinäre Polenstudien ist ein gemeinsames Studienangebot der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist als zweijähriger Studiengang konzipiert und verbindet den Erwerb regionaler Kompetenzen mit dem disziplinären Studium im zweiten Masterfach (MLU Halle) bzw. im gewählten Schwerpunktbereich (FSU Jena).

Der Studiengang wird vom 2013 eröffneten Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien gestaltet, das sich der interdisziplinären Betrachtung historischer und gegenwärtiger Formationen polnischer Staatlichkeit, Gesellschaft, Sprache und Kultur widmet. Auf diese Weise ist eine enge Verbindung von Forschung und Lehre garantiert... [ czytaj całość ]

Zaproszenie do publikacji

Granie w literaturę to temat przewodni nadchodzącego 51 numeru czasopisma „Ha!art”. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: jakie interakcje i związki zachodzą pomiędzy współczesnymi grami a literaturą? Nie chodzi o banalny problem podobieństw i różnic, chociaż oczywiście nie da się od niego uciec. Pragniemy przede wszystkim wnikliwie przyjrzeć się, w jaki sposób interaktywne gry kontynuują literacką tradycję, a jednocześnie jak przekształcają nasze pojmowanie tego, czym jest „literackość” i gdzie są jej granice.
Numer jest inspirowany interaktywną wystawą Gry: przypadki książkowe, która odbyła się w zeszłym roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Ha!wangarda (http://www.ha.art.pl/aktualnosci/wydarzenia/3989-gry-przypadki-ksiazkowe). Projekt poświęcono growym adaptacjom klasycznych sztuk (Sofokles, Szekspir) i powieści (Fitzgerald, Adams). Kontynując idee wystawy, pragniemy zająć się również tematem egranizacji literatury i zaprosić Czytelniczki i Czytelników Ha!artu oraz badaczy i badaczki gier do przesyłania propozycji krótkich tekstów związanych z tym zagadnieniem. Interesują nas przede wszystkim:

- ciekawe przykłady gier, które adaptują literaturę,
- literackie nawiązania w grach,
- gry, które kontunuują dzieła literackie,
- gry, które mogą wpływać na naszą interpretację utworów literackich... [ czytaj całość ]

Seminarium

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, zapraszają do udziału w Seminarium

Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w sali Rady Wydziału Filologicznego (pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice), 22 kwietnia 2015 roku.

Zobacz także: krótkie informacje o tematyce wystąpień

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego - Piatigorsk (Rosja)

 
 

[ zobacz więcej zdjęć ]   

VI Światowy Kongres Polonistów - Katowice, 22-25 czerwca 2016 roku

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w

VI Światowym Kongresie Polonistów

Kongres odbędzie się w Katowicach w dn. 22-25 czerwca 2016 r. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN oraz Komitet Językoznawstwa PAN.

Zobacz szczegółowe informacje: http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/

Zaproszenie do sekcji „Bristolu” - literatura w nauczaniu jpjo

Sekcja literaturoznawcza

Tekst literacki – jako wieloaspektowa forma komunikacji językowej i jako tekst kultury – jest dla glottodydaktyki cennym przejawem językowej aktywności. Można teksty literackie traktować pragmatycznie – jako materiał językowy. Materiał wyjątkowo bogaty i na różne sposoby użyteczny. Egzemplifikujący nie tylko pełne spektrum zjawisk gramatycznych i leksykalnych, ale pokazujący również te możliwości języka, które w innych tekstach ujawniają się mniej intensywnie, a stanowią o rzeczywistej semantycznej sile i żywotności polszczyzny...

Zaproszenie do złożenia tekstu w tomie

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”, które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Jesteśmy otwarci na publikację:
 • artykułów o charakterze teoretycznym
 • materiałów o profilu metodologicznym
 • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
 • raportów i komunikatów z badań
 • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
 • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.
„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka” (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

Załączamy CFP oraz wymogi edytorskie dla autorów.

Z poważaniem,
redaktorzy tomu 10 i 11 (2014)
Agnieszka Kowalska, Bożena Prochwicz-Studnicka, Rafał Banka, Robert Szuksztul
(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Zeszyty ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Sekcja „Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego” naszego Stowarzyszenia oraz Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, podjęły wspólną inicjatywę redagowania zeszytów ćwiczeń, których podstawowym walorem ma być nauczanie języka polskiego jako obcego poprzez treści kulturowe. Chcemy wydawać materiały, będące konspektami zajęć, opracowania i teksty dające się wykorzystać w praktyce glottodydaktycznej, mogące wpisać się jednocześnie w szeroko rozumianą narrację kulturową...

     Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

 

Coryright © 2012 Stowarzyszenie „Bristol”
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34
tel.: +48 (22) 625-42-53
tel.: +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23

Projekt i wykonanie: www.kosler.pl

Stara wersja strony