Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bristol” w kadencji 2008-2012

Wybrany na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 października 2008 roku.

PREZES

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka (Polska/Uniwersytet Łódzki)
grazyna.zarzycka@wp.pl

WICEPREZESI

dr hab. Piotr Garncarek (Polska/Uniwersytet Warszawski)
p.garncarek@uw.edu.pl

prof. dr Constanin Geambaşu (Rumunia/Uniwersytet w Bukareszcie)
kgeambasu@yahoo.com

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. PhDr. Marta Pančíková, PhD. (Słowacja/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
pancikova@chello.sk

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
hanna.burkhardt@rz.hu-berlin.de

SKARBNIK

dr hab. Piotr Garncarek (Polska/Uniwersytet Warszawski)
p.garncarek@uw.edu.pl


KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

prof. US dr hab. Jolanta Tambor

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr Iwona Wilhelms (Słaby-Góral) UŁ

CZŁONKOWIE

Krystyna Data


SĄD KOLEŻEŃSKI

Piotr Kajak, Piotr Lewiński, Ałła Kożynowa


Zobacz także zarząd w latach:
1997-20002000-20042004-20082008-20122012-2016

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: