Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bristol” sprawujący władzę od września 1997 - do września 2000

wybrany na I Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w Łodzi w dniu 18 września 1997 r.


PREZES

Prof. dr hab. Władysław Miodunka
dyrektor Instytutu Polonijnego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

WICEPREZESI

Dr Elwira Grossman
pracownik naukowy Wydziału Slawistyki
Uniwersytet w Glasgow
Wielka Brytania

Urszula Sajkowska
dyrektor Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców "Lingua Mundi"
Warszawa
Polska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Doc. dr Anna Dąbrowska
dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
Uniwersytet Wrocławski
Polska

Prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
Polska

Doc. dr Anna Packalén
pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki
Uniwersytet w Uppsali
Szwecja

Prof. Tokimasa Sekiguchi
pracownik naukowy w Katedrze Kultury Polskiej
Uniwersytet w Tokio
Japonia.

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

Barbara Karczmarczyk
zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Polska

CZŁONKOWIE

Prof. Constantin Geambasu
pracownik naukowy Zakładu Slawistyki
Uniwersytet w Bukareszcie
Rumunia

Doc. dr Marta Pančiková
kierownik Katedry Filologii Słowiańskich
Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie
Słowacja

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

Dr Romuald Cudak
dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Polska

CZŁONKOWIE

Dr Waldemar Martyniuk
pracownik naukowy Instytutu Polonijnego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

Dr Leon Sikorski
pracownik naukowy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
Polska


Zobacz także zarząd w latach:
1997-20002000-20042004-20082008-20122012-2016

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: