Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bristol” w kadencji 2012-2016

PREZES
dr hab. Aleksandra Achtelik
(Uniwersytet Śląski)

WICEPREZES
dr hab. Anna Seretny
(Uniwersytet Jagielloński)

WICEPREZES
dr Liliana Madelska
(Uniwersytet Wiedeński)CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr Hanna Burkhardt
(Uniwersytet im. Humboldtów, Berlin)

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Piotr Garncarek
(Uniwersytet Warszawski)


SKARBNIK

dr Wioletta Hajduk-Gawron

   


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
mgr Małgorzata Pasieka

Sekretarz
dr Grzegorz Rudziński

Członek
dr Agnieszka Karolczuk


SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący
dr hab. Piotr Horbatowski

Członek
prof. UŁ, dr hab. Grażyna Zarzycka

Członek
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
Zobacz także zarząd w latach:
1997-20002000-20042004-20082008-20122012-2016

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: