Kontakt

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
02-078 Warszawa
ul. Krzywickiego 34

Sekretariat
tel.: +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax: +48 (22) 625-75-23


Zmiana adresu mailowego. Aktualny adres:
Zapytania można kierować także na adres:


Prosimy o przysyłanie informacji o ośrodkach, w których naucza się języka polskiego jako obcego, a także streszczeń własnych książek oraz informacji o pracach, konferencjach, które mogłyby zainteresować członków „Bristolu”. Prosimy o wolne wnioski i wspomnienia lektorów języka polskiego i wykładowców kultury polskiej i języka polskiego za granicą. Materiały te chcemy zamieszczać na stronie internetowej Stwarzyszenia.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: