Dobre praktyki promocji języka polskiego

Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków

7 czytanek dla uczących się języka polskiego (poziom A2+)

Czytanki (readersy) – dla Węgrów i innych cudzoziemców uczących się języka polskiego Z Polski w świat – historie wybitnych Polaków. Bohaterowie to: Józef Hofmann, Halina Konopacka, Henryk Sławik, Wojciech Inglot, Tomasz Bagiński, Robert Lewandowski i Jasiek Mela. Każda z postaci była lub jest znana w innej dziedzinie. Są wśród nich genialni artyści, mistrzowie sportu, społecznicy angażujący się w pomoc innym, przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i twórcy kultury. Podobnego wyboru dokonali nasi węgierscy partnerzy przygotowując swoją część o znanych Węgrach dla osób, które poznają język węgierski: Ich bohaterowie to: Béla Bartók, Ágnes Keleti, József Antall, Katinka Hosszú, Ferenc Rofusz, Albert-Lászlo Barabási, Dánielné Molnár.
Wymienione osoby opisano w uproszczony sposób, tak by uczący się języków już od poziomu A2+ mogły szlifować swoje kompetencje językowe, takie jak rozumienie tekstu pisanego lub słuchanego i jednocześnie zapoznawać się z realiami historycznymi i kulturowymi Polski i Węgier.
Do tekstów zostały opracowane dwa utrwalające wiedzę ćwiczenia. Dodatkowo każdy tekst został nagrany i jest udostępniany jako mp3. Wyróżniającym elementem są ilustracje ubogacające publikację.
Autorzy pracy po stronie polskiej to osoby związane z Fundacją Edu & More (Agnieszka Baniak, Dorota Gruza, Karolina Michalczyk, Agnieszka Pabiańczyk) na co dzień zajmujący pracą z cudzoziemcami, tworzeniem materiałów dydaktycznych, szkoleniami dla lektorów języka polskiego, nauczaniem języka polskiego jako obcego. Natomiast po stronie węgierskiej są to lektorzy i metodycy nauczania języka węgierskiego związani z Uniwersytetem w Pecz (dr Timea Baumann oraz dr Katalin Pelcz) Wszyscy autorzy są praktykami w dziedzinie nauczania języków.
Autorom zależało na opracowaniu użytecznego i ciekawego materiału służącego osobom, które uczą się języków: polskiego lub węgierskiego.
Publikacja została wydrukowana i bezpłatnie przekazana ośrodkom i instytucjom, w których nauczane są język węgierski w Polsce i język polski na Węgrzech. Można ją też pobrać w serwisie https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/read_20polandhungary_a oraz na stronie Fundacji Edu & More http://www.efundacja.org/readpoland-readhungary.html.
Na stronie fundacji można też przeczytać o autorach projektu i etapach prac.

Projekt jest współfinansowany w ramach Węgiersko – Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.
Realizacja: 1 lipca – 30 listopada 2017 roku.


Jekatierina Starodworskaja
Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego

Warsztaty Praktyka czyni dydaktyka na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym

Od 21 do 26 października na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym miały miejsce warsztaty Praktyka czyni dydaktyka współorganizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku i Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego.
Warsztaty składały się z dwóch części prowadzonych przez wspaniałe wykładowczynie ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Kingę Groszewską i Małgorzatę Nieużyłę.
21-22 października br. do Irkucka przyjechali lektorzy i wykładowcy prowadzący zajęcia z języka polskiego w różnych placówkach edukacyjnych znajdujących się w takich miejscowościach, jak Irkuck, Ułan-Ude, Usole Syberyjskie, Wierszyna oraz z Kilonii (Niemcy), którzy mogli się podzielić własnymi doświadczeniami i nauczyć się czegoś nowego. W czasie tej części warsztatów odbył się uroczysty obiad z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Irkucku.
Od 23 do 26 października, kiedy syberyjska jesień zamieniła się w zimę i spadł pierwszy śnieg, uczestnikami zajęć byli studenci Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, członkowie Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo” oraz osoby uczące się języka polskiego przy Parafii Św. Józefa w Irkucku. Warsztaty codziennie odbywały się w dwóch grupach – początkującej i średnio zaawansowanej. Ogółem w zajęciach wzięło udział około 50 osób.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i fantastycznym wykładowczyniom ze Śląska, dzięki którym wszystkie zajęcia były naprawdę wyjątkowe. Mamy nadzieję, że to początek dobrej tradycji jesiennych warsztatów z języka polskiego w Irkucku. Projekt został zorganizowany dzięki dotacji uzyskanej z Kancelarii Senatu RP.


Wyjazdowe praktyki zagraniczne słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez SJiKP UŚ

Do Rosji zostało skierowanych dwóch słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, by przez trzy tygodnie prowadzić zajęcia z studentami Państwowego Uniwersytetu w Ufie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Ufie i Stowarzyszenia Polaków. Słuchacze Studiów prowadzili zajęcia lektoratowe oraz program z wiedzy o polskiej kulturze. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z Ambasadą RP w Federacji Rosyjskiej. Do Rosji pojechali: Łukasz Matusiak i Rafał Gajos.


Edyta Nowosielska: O szkole językowej w Polword

Szkołę językową Polword w Londynie założyłam w roku 2000. Powstała z pasji i prawdziwej potrzeby propagowania i pomocy w poznawaniu naszego języka i kultury. Zaczynałam od małego pomieszczenia, chociaż w samym sercu stolicy. Dzisiaj nadal mieścimy się w samym centrum, mamy okołu 200 studentów uczących się j.polskiego. Studenci nasi są jak żagwie ogniska – płoną w swoim tempie i jak długo pragną. Niektórzy z nich są z nami po kilka lat, inni przelotnie parę miesięcy, a jeszcze inni rok, dwa. Są też powracające iskry, studenci, którzy wracają po przerwie, rekord należy tutaj do Nicka, który wrócił do nas po 11 latach. Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami, tak swoimi jak i studentów. Tworzymy wspaniałą rodzinę ludzi, którzy stworzyli miejsce spotkań, do którego studenci przychodzą w wielką radością, zwykle po pracy, zmęczeni, ale pełni radości, a my, nauczyciele, pomagamy im tę radość utrzymać i podniecać płomień ciekawości – bo do tego właściwie sprowadza się motywacja studentów – ciekawość następnej lekcji, meandrów polskiej gramatyki, następnego wyzwania. Więcej o naszej szkole pisałam na: http://www.bristol.us.edu.pl/wykladowcy_na_swiecie.php?a=51

W czerwcu br. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, a tym samym staliśmy się jednym w dwudziestu czterech akredytowanych centrów egzaminacyjnych n a świecie i jedynym w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to nie tylko uhonorowało Polword, jako szkołę, ale również dostarczyło nam wspaniałego narzędzia do promocji i propagowania języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Wysiłki nasze wspiera z wielką życzliwością Ambasada RP w Londynie – w Ambasadorze mamy prawdziwego Przyjaciela języka i kultury polskiej. Pierwsze egzaminy certyfikatowe przeprowadzamy w listopadzie i mamy nadzieję, że wszyscy kandydaci świetnie sobie poradzą.

My, jako Polword, nie spoczniemy na laurach, mamy nadzieję róść dalej, sięgać wyżej i coraz lepiej propagować naszą piękną polszczyznę.


Fundacja Edu & More w dniach 10 – 14 października 2016 roku w Warszawie realizowała szkolenie w ramach projektu finansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs grantowy: Dobra Edukacja Polonijna. Regranting): Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego - szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego.
W szkoleniu uczestniczyło 17 nauczycieli polonistów z obwodu żytomierskiego, którzy na co dzień uczą polskiego w ukraińskich szkołach. Większość nauczycieli zrzeszona jest w Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny, któremu przewodniczy Pani Mirosława Starowierow.
Szkolenie dotyczyło wykorzystania narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu języka polskiego oraz metodyki nauczania mieszanego z wykorzystaniem bezpłatnej platformy do nauczania polskiego dla osób rosyjskojęzycznych, z której już korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników – więcej na www.polskijazyk.pl oraz tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych.

Autorami szkoleń były:
Dorota Gruza i Agnieszka Pabiańczyk – Fundacja Edu & More
dr Agata Roćko – IBL PAN, p.o. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW
dr Agnieszka Karolczuk – egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Wykład na temat przygotowania studentów do zdawania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego.)

W czasie pobytu w Warszawie nauczyciele zwiedzili Muzeum Chopina oraz uczestniczyli w warsztatach tworzenia gier przestrzennych i miejskich na podstawie źródeł historycznych w Muzeum Historii Polski oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego dotyczących nowoczesnych rozwiązań metodycznych w nauczaniu nt. Powstania Warszawskiego i okresu okupacji.
Partnerem projektu było Centrum Polsko – Niemiecko – Ukraińskie „Życie w jedności”.
Więcej informacji o projekcie: www.efundacja.org


Kazimierz Warzyca, nauczyciel języka polskiego, działacz na rzecz integracji środowiska nauczycieli języka polskiego w Argentynie przesyła relację z warsztatów dla nauczycieli. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jesienią 2015 roku.

KURS DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„BY OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ UCZNIA NAUCZYCIEL SAM MUSI SIĘ WCIĄŻ DOSKONALIĆ”
W ramach umowy patronackiej między Związkiem Polaków w Argentynie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach powstał projekt przeprowadzenia warsztatów metodycznych pod nazwą „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” W związku z tym w dniach od 24 października do 1 listopada 2015 r. miał miejsce kurs przeznaczony dla nuaczycieli języka polskiego w Buenos Aires, Argentyna.
Wykładowcami były panie: Aleksandra Achtelik- doktor nauk humanistycznych, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Agnieszka Madeja - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.
Na warsztaty zgłosiło 30 nauczycieli z całej Argentyny.
Podczas warsztatów tematy dotyczyły metody interaktywnej z uwzględnieniem aspektu gramatycznego. Ważnym tematem były techniki pracy, jakie należy stosować w nauczaniu na poziomie początkującym. Na koniec został przedstawiony temat gier i zabaw językowych jako metodyczne narzędzie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
Wspólny pobyt i rozmowy stały się sposobnością do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i entuzjazmu na polu nauczycielskim. Ta potrzeba stałej komunikacji byla wielokrotnie akcentowana podczas kursu. Dlatego zasugerowano utworzenie Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Argentynie.

Kurs był potrzebą całej polonii argentyńskiej.
Imieniem Zwięzku Polaków w Argentynie składam serdeczne podziękowanie wykładowcom: pani Aleksandrze Achtelik oraz Agnieszce Madei. Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się pani Konsul RP w Buenos Aires pani Joannie Adeo-Krajewskiej za zainteresowanie się kursem i wsparcie ekonomiczne celem jego realizacji.

Kazimierz Warzyca


„Puzzle Polskiej kultury” – nauczanie przez zabawę

  O tym, że nauka przez zabawię jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauczania, nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jedną z coraz bardziej popularnych form aktywności łączącej edukację z rozrywką są gry miejskie. Ich istotą jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej, stanowiącej planszę, po której poruszają się zawodnicy, rozwiązujący określone zadania. Jak wyjaśniają Witold Warcholik i Konrad Leja „Gra miejska wpisuje się [...] zarówno w grupę gier dydaktycznych, które wymagają wysiłku myślowego, gier ruchowych i sportowych – opartych na wysiłku fizycznym oraz gier terenowych, które wymagają specjalnego przygotowania, gier harcerskich i wojskowych” (Warcholik, Leja 2012:87). Formuła gry miejskiej wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jak np.: umiejętność pracy w grupie, zdolności wyjaśniania i szybkiego kojarzenia faktów czy też zdolności manualne.
  Gry miejskie wykorzystywane są w kształceniu z zakresu różnych dziedzin, m.in. historii, geografii, turystyki, i mogą także odgrywać ważną rolę w procesie kształcenia językowo-kulturowego. Z jednej strony, stanowią one „istotne narzędzie pobudzania aktywności intelektualnej, lokując się w grupie szeroko wykorzystywanych przez współczesną dydaktykę gier i zabaw dydaktycznych” (Warcholik W., Leja K., 2012:91), z drugiej zaś stanowią doskonałe narzędzie promocyjne i pomagają wzbudzić zainteresowanie wybraną problematyką. Tematyka gier miejskich może być bardzo zróżnicowana (ogranicza ją jedynie wyobraźnia twórców) i musi spełniać jeden podstawowy warunek – powinna być interesująca dla odbiorców.
  Mając na względzie zarówno edukacyjny, jak i marketingowy wymiar gier miejskich, postanowiłam zorganizować w Kiszyniowie grę służącą popularyzacji polskiej kultury. W realizacji tego planu nieocenioną pomoc okazał Instytut Polski w Bukareszcie, który sfinansował przyjazd do Mołdawii profesjonalnej trenerki gier miejskich – Karoliny Likhtarovich oraz Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii (Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej), które zapewniło nam materiały papiernicze oraz obiad dla uczestników projektu.
  Opracowane przez nas warsztaty „Puzzle polskiej kultury – gra miejska” składały się z dwóch etapów i obejmowały dwie grupy odbiorców.


  Etap pierwszy – przygotowanie gry skierowany był do mołdawskich studentów uczących się języka polskiego. Na początku wysłuchali oni krótkiej prezentacji na temat gier miejskich i przyjrzeli się scenariuszom przykładowych gier. Następnie podzieleni zostali na trzy grupy i, pod okiem prowadzących warsztaty, opracowywali scenariusz oraz materiały do gry, której bohaterami miało być siedem polskich miast: Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław. Poszczególne grupy układały po trzy zadania do wybranego przez siebie miasta. Potrzebnych informacji studenci szukali głównie w źródłach polskojęzycznych, jednak materiały do gry opracowywali w językach rumuńskim i rosyjskim. Poszukując konkretnych wiadomości studenci mieli więc okazję nie tylko dowiedzieć się czegoś na temat Polski, ale rozwijali także swoje kompetencje językowe oraz umiejętność tłumaczenia i parafrazowania tekstów. Uczestnicy musieli się także wykazać zdolnościami artystycznymi, przygotowując m.in. puzzle, identyfikatory dla graczy oraz pieczątki wyrzeźbione w gumkach do ścierania.
  Etap drugi – gra odbył się następnego dnia w miejskim parku w centrum Kiszyniowa. Wśród zieleni alejek rozmieszczone zostały stanowiska z poszczególnymi miastami, obsługiwane przez autorów zadań. W czterech drużynach rozgrywających znaleźli się natomiast uczniowie kiszyniowskich liceów, z których większość nie znała języka polskiego i niewiele wiedziała na temat Polski. Zadaniem drużyn było odnalezienie wszystkich siedmiu stanowisk i rozwiązanie zadań, za które, na specjalnie przygotowanych kartach gry, otrzymywali punkty oraz pieczątki.
  Zadanie pierwsze polegało na ułożeniu puzzli z obrazkiem przedstawiającym charakterystyczny symbol danego miasta (np. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, portret Kopernika) i odgadnięciu, z którym miastem jest związany. Jeśli drużyna potrafiła powiedzieć coś na temat obiektu ze zdjęcia, otrzymywała dodatkowe punkty. W zadaniu drugim przedstawiciel grupy czytał legendę związaną z danym miastem, którą następnie za pomocą pantomimy i rysunku prezentował swojej drużynie tak, aby jej członkowie jak najdokładniej zrekonstruowali prezentowaną historię. Zadanie trzecie polegało na głośnym przeczytaniu polskiego łamańca językowego. Ostatnim etapem gry było oznaczanie poznanych miast na konturowej mapie Polski, znajdującej się na kartach gry.


  Przeprowadzony projekt służy edukacji i promowaniu wiedzy o Polsce – jej historii, kulturze, geografii, a także języku. Z jednej strony była to dla wszystkich świetna zabawa, z drugiej doskonała lekcja współpracy, kreatywnego myślenia oraz zachęta do zdrowej rywalizacji. Studenci z wielkim zaangażowaniem opracowywali materiały do gry, a młodzież licealna z prawdziwym entuzjazmem podchodziła do rozwiązywania zadań. Osiągnięty także został marketingowy cel projektu. Licealiści zadeklarowali, że w przyszłym roku będą przychodzić na lekcje języka polskiego, a samo wydarzenie zwróciło również uwagę przechodniów, którzy z zainteresowaniem obserwowali przebieg gry.
  Opracowana gra ma charakter uniwersalny i może być przeprowadzana w różnych miejscach na świecie, dlatego szczerze zachęcam do wykorzystywania naszego pomysłu. Mam także nadzieję, że będzie to dobra inspiracja do opracowywania własnych gier, gdyż, wbrew pozorom, nie jest to wcale zadaniem trudnym, potrzebne są tylko szczere chęci, zgrany zespół i odrobina inwencji.

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica III”

Kamila Kwiatkowska – lektorka języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie.


Jak w Odessie promuje się język polski i polską kulturę


To już 30 lat...
Jubileusz Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w Poznaniu


30 lat temu w wyniku porozumień rektorów poznańskich uczelni powstała idea powołania jednostki międzyuczelnianej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już wtedy pracownicy Instytutu Językoznawstwa i Filologii Polskiej prowadzili lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. W kursach języka polskiego brali udział studenci, stażyści i wykładowcy takich kierunków, jak: Nauki Polityczne, Historia czy Muzykologia. Nauczaniem języka polskiego objętych było ponad 80 osób... [ zobacz całość ]


Roland Chojnacki (MSZ, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej) spotkał się ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Studia prowadzone są przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.


Informacje o Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców przy Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje czterotygodniowe kursy języka polskiego jako obcego w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.
Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 wg skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w wymiarze 100 godzin lekcyjnych (25 godzin tygodniowo; godzina lekcyjna trwa 45 minut).
Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zainteresowanych językiem ogólnym, jak i dla tych, którzy chcą poznać język specjalistyczny nauk ścisłych. Oprócz rozwijania wszystkich sprawności językowych, to jest mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania kurs obejmuje ćwiczenie struktur gramatycznych i funkcji językowych, w szczególności funkcjonowania na polskich uczelniach, w firmach i urzędach, a dla chętnych, przygotowanie do wystąpień publicznych - prezentacji. Poszczególne grupy tworzone będą, w zależności od zainteresowania, z podziałem na profile i poziomy biegłości językowej: język ogólny, język ogólny z elementami języka specjalistycznego, język specjalistyczny. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa dr Maciej Ganczar.
W ramach kursu języka ogólnego dodatkowo oferowane są wykłady z historii, literatury, kultury, sztuki, filmu, teatru i muzyki. Wykłady z historii Polski, historii literatury oraz filmu prowadzi historyk literatury i kultury oraz przekładoznawca prof. Piotr Wilczek, na temat kultury żywego słowa wykład wygłasza językoznawca dr Tomasz Karpowicz, o historii muzyki i tańca polskiego opowiada śpiewaczka operowa dr Ewelina Chrobak-Hańska.


Program kulturalny, czyli odkryj z nami kulturę polską
W ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oferujemy bogaty program kulturalny.
Zwiedzimy między innymi Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Narodowe, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Królewski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich wysłuchamy utworów najbardziej znanego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Raz w tygodniu obejrzymy film z kanonu współczesnej polskiej kinematografii.
Kursy prowadzone są przez nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego w oparciu o własne, wypracowane przez wiele lat programy i metody oraz przez specjalistów zaproszonych przez Studium do współpracy.

Dodatkowa informacja o lektoratach z języka polskiego jako obcego
Studium Języków Obcych od ponad dwudziestu lat prowadzi lektoraty z języka polskiego jako obcego dla studentów obcokrajowców studiujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Lektoraty trwają przez trzy lata. Na pierwszym roku w ramach lektoratu w wymiarze 80 h studenci poznają podstawy języka polskiego, na drugim roku również w ramach osiemdziesięciogodzinnego kursu studenci poznają podstawy języka polskiego medycznego, na roku trzecim na kursie sześćdziesięciogodzinnym studenci ćwiczą sprawności komunikacyjne w obrębie języka polskiego medycznego. Dodatkowo od roku 2015 proponujemy studentom, którzy pragną odbyć staż lekarski w Polsce, intensywny trzyletni kurs przygotowawczy do egzaminu przed Naczelną Radą Lekarską.


Magia świąt w Jassach (Rumunia)

W bieżącym roku akademickim po raz pierwszy miałem okazję zorganizować polską wigilię na Uniwersytecie Aleksandra Jana Cuzy w Jassach. Wśród zaproszonych gości byli zarówno studenci uczestniczący w zajęciach lektoratowych z języka polskiego oraz pracownicy Katedry Slawistyki UAIC, jak i przedstawiciele mieszkającej w Jassach Polonii.


Przybyli goście wysłuchali krótkiej opowieści o polskich tradycjach wigilijnych oraz skosztowali dań zbliżonych do tych, które jemy w Polsce w czasie wieczerzy wigilijnej. Zdecydowanie najpiękniejszym momentem wieczoru było wspólne śpiewanie polskich kolęd. Studenci przygotowali również kolędy w języku rumuńskim, dzięki czemu wspaniale udało się połączyć polską i rumuńską tradycję... [ czytaj całość ]


Język polski w Wielkiej Brytanii. Szkoła językowa Polword

Szkoła językowa Polword, istniejąca od roku 2000 oferuje kursy języka polskiego, zarówno ogólne, jak i specjalistyczne, na wszystkich poziomach, a nasi studenci pochodzą z prawie całego świata, tworząc swoisty tygiel językowo-kulturowy.

Wszyscy nauczyciele pracujący w Polword posiadają wykształcenie wyższe polonistyczne oraz doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Nasi nauczyciele lubią pracować z osobami z całego świata i zawsze starają się prowadzić zajęcia w stymulujący i urozmaicony sposób. Studenci, ze względu na powody, dla których do nas przychodzą, tworzą swoistą "piramidę". Jej podstawę tworzą osoby, które posiadają polskich partnerów i chcieliby nawiązać kontakt z ich rodzicami w Polsce lub brać udział w dwujęzycznym wychowywaniu dzieci. Następna warstwa składa się z osób polskiego pochodzenia, które często posiadają jakiś zasób słownictwa, często nabyty w dzieciństwie, lecz dopiero w dorosłym życiu odkrywają potrzebę dotarcia do swoich korzeni. Mniejszą, choć szybko rosnącą grupą, są osoby, które uczą się polskiego z powodów zawodowych. Często zakładają w Polsce swoje firmy lub wyjeżdżają do pracy, bądź też zatrudniają Polaków, czy pracują z nimi w Anglii. Natomiast na szczycie "naszej piramidy" znajdują się entuzjaści, którzy nie mają żadnych związków osobistych czy służbowych poza pragnieniem uczenia się polskiego. W szkole propagujemy ducha profesjonalnej przyjaźni. Nasi studenci wiedzą, że zawsze mogą do nas przyjść po pomoc do nas, niezależnie od tego, czy jest to przećwiczenie przemowy weselnej, czy przygotowanie do egzaminu.

Oprócz zajęć kursowych staramy się włączać studentów w polskie życie kulturalne - wiele się dzieje w Londynie i mogą oni zawsze coś znaleźć dla siebie. Prowadzimy również klub filmowy oraz organizujemy spotkania studentów aby mogli poznać się i wymienić doświadczenia (oczywiście po polsku). Wiemy, że jesteśmy lubiani i cenieni, dawni studenci wracają do nas nawet po latach i to nam daje wielką satysfakcję. Nasza pasja uczenia poslkiego nie ma granic i nigdy nie ustaje.

Edyta Nowosielska


Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - prezentacja ośrodka


Polonistyki w Kanadzie


Politechnika Opolska a kształcenie obcokrajowców

O kursach języka polskiego dla cudzoziemców organizowanych na Politechnice Opolskiej
Letni kurs języka polskiego dobiegł końca

22 SIERPNIA 2014, Lucyna Sterniuk-Gronek

  Według szacunków językiem polskim posługuje się ok. 48 milionów ludzi na całym świecie. Do tej liczby należy doliczyć kolejnych 50 osób, które właśnie odebrały świadectwo ukończenia Letniego Kursu Języka Polskiego dla kandydatów na studia pochodzących z Europy Wschodniej.
  Białorusini i Ukraińcy, wśród których była także przebywająca na wymianie zagranicznej grupa naukowców i studentów z politechniki w Odessie, szlifowali gramatykę pod okiem lektorów – dr Beaty Świerczewskiej i dra Bogusława Kubiaka, a po zajęciach poznawali Opolszczyznę. W ciągu trzech tygodni odwiedzili, między innymi, Nysę i zjawiskowy zamek w Mosznej, spotkali się z prezydentem Ryszardem Zembaczyńskim i odwiedzili największe zakłady przemysłowe regionu: Elektrownię Opole i Cementownię Odrę, być może ich przyszłe zakłady pracy. Jak bowiem deklarują – po studiach na Politechnice Opolskiej chcieliby zostać w naszym kraju, znaleźć tu zatrudnienie i dobre miejsce do życia.
  Podczas kursu między słuchaczami i ich nauczycielami nawiązały się przyjacielskie relacje. Sześć godzin dziennie przez trzy tygodnie robi swoje – podsumowuje pani Beata – mam nadzieję, że od nowego roku akademickiego będziemy się nadal wspólnie spotykać i wspólnie uczyć.
  A nauka szła kursantom bardzo dobrze. Cała pięćdziesiątka bez trudu zdała egzamin końcowy, wszyscy też zgodnie podkreślali, że język polski, jako język słowiański, nie sprawił im większych trudności. Warto zaznaczyć, że zajęcia prowadzone były wyłącznie po polsku!
  Na pamiątkę kursanci otrzymali zbiór 40 przepisów opolan zebranych podczas V Festiwalu Opolskich Smaków. Zestaw otwiera, oczywiście, barszcz... ukraiński!
  Smacznego i do zobaczenia w październiku!Zobacz wcześniejsze wpisy »

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: