Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bristol” sprawujący władzę od września 2000

wybrany na III Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w Cieszynie w dniu 15 września 2000 r.

PREZES

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska
Uniwersytet Wrocławski
pracownik naukowy Wydziału Filologii Polskiej
dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców
POLSKA

WICEPREZESI

Urszula Sajkowska
dyrektor Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców "Linguae Mundi" w Warszawie
POLSKA

Prof. Tokimasa Sekiguchi
Uniwersytet w Tokio
pracownik naukowy w Katedrze Kultury Polskiej
JAPONIA

SKARBNIK

Dr Jolanta Tambor
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pracownik naukowy Wydziału Filologicznego
wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
POLSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Doc. dr Wiktoria Tichomirowa
Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa
Kierownik Katedry Języków Słowiańskich Wydziału Języków Obcych
ROSJA

Prof. Katarzyna Dzwirek
Uniwersytet w Waszyngtonie
pracownik naukowy Wydziału Języków Słowiańskich i Literatury
USA

Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dyrektor Instytutu Polonijnego
POLSKA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

Barbara Karczmarczyk
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
POLSKA.

CZŁONKOWIE

Dr hab. Małgorzata Kita
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pracownik naukowy Wydziału Filologicznego
wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego
POLSKA

Dr Waldemar Martyniuk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
pracownik naukowy Instytutu Polonijnego
POLSKA

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

Dr Irena Sarnowska-Giefing
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego
kierownik Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
POLSKA

CZŁONKOWIE

Marian Górecki
Politechnika Wrocławska
dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
POLSKA

Mirosław Jelonkiewicz
Uniwersytet Warszawski
wicedyrektor Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum"
POLSKA


Zobacz także zarząd w latach:
1997-20002000-20042004-20082008-20122012-2016

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: