Wykładowcy na świecie

Kinga Groszewska: Syberia – koniec świata? Skądże! O pracy nauczyciela w Tomsku

  Tomsk to dosyć duże rosyjskie miasto położone w Zachodniej Syberii założone w 1604 r. jako ruska twierdza, broniąca granic przed azjatyckimi koczownikami. Znany jest w całej Rosji jako prężnie działający ośrodek naukowo-dydaktyczny. Bywa nazywany syberyjskimi Atenami, bowiem znajduje się tutaj 9 wyższych uczelni (w tym 5 z nich należy do najlepszych w całym kraju). To tutaj w 1880 r. powstał pierwszy uniwersytet w azjatyckiej części Rosji. Co ciekawe architekt, który zaprojektował budynek uczelni to ten sam, który przygotował projekt gmachu Uniwersytetu Warszawskiego.
  Jak na rosyjskie warunki Tomsk jest dosyć małym, nieco prowincjonalnym miastem. Jednak życie naukowo-kulturalne kwitnie tutaj pełną piersią, a każdy Rosjanin zapytany o Tomsk od razu mówi: sibirskie Afiny (syberyjskie Ateny), umnyj gorod (mądre miasto).
  Miasto i jego mieszkańcy od razu podbijają serca wszystkich przyjezdnych. A mało kto nie zakochuje się w przepięknej drewnianej architekturze Tomska, unikalnej w skali całego kraju. To typowa, charakterystyczna dla Syberii zabudowa z okresu XVIII-XX w., jednak to tutaj zachowała się w najlepszym stanie.

Drewniana architektura Tomska

  Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny to najstarsza uczelnia pedagogiczna na Syberii. Kontynuuje tradycje Tomskiego Nauczycielskiego Instytutu założonego w 1902 r. przez cara Mikołaja II.
  Uniwersytet nie oferuje pełnych studiów z zakresu filologii polskiej, jednak studenci filologii rosyjskiej mogą wybrać specjalizację z języka polskiego, wówczas w ramach planu studiów biorą udział w zajęciach z języka polskiego jako drugiego języka słowiańskiego. Ponadto uczestniczą także w zajęciach z literatury polskiej oraz realioznawstwa, gdzie zapoznają się z najważniejszymi utworami należącymi do kanonu literatury polskiej oraz zgłębiają tajniki wiedzy o Polsce i polskich realiach.

W trakcie zajęć z języka polskiego...

  W 2000 r. z inicjatywy organizacji polonijnej „Biały Orzeł” oraz Katedry Teorii Języka i Metodyki Nauczania Języka i Literatury Rosyjskiej, zostało założone Centrum Języka Polskiego i Kultury, którego głównymi celami są nauka języka i kultury polskiej, popularyzacja polskiej kultury w uniwersytecie i mieście oraz metodyczne wsparcie szkół podstawowych miasta Tomska w nauczaniu języka polskiego. Na marginesie dodam, że obecnie język polski jest nauczany w trzech szkołach podstawowych. Centrum dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką, gdzie oprócz podręczników do nauki języka polskiego, słowników, można znaleźć utwory należące do klasyki literatury polskiej, a także niewielki księgozbiór literatury popularnej oraz polskie tłumaczenia najważniejszych rosyjskich dzieł. Ponadto do dyspozycji studentów jest także niewielka filmoteka, oferująca polskie filmy.
  To w Centrum Języka Polskiego i Kultury studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych polskiej obrzędowości, celebrują polskie święta, np. Andrzejki czy Boże Narodzenie.

Spotkanie bożonarodzeniowe

  Studenci, na mocy umów międzyuczelnianych, mogą wyjechać do Polski i tam odbyć część studiów. Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny od lat współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, a od niedawna prężnie rozwija się również współpraca z kolejną polską uczelnią – Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. To z inicjatywy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ po raz pierwszy odbyła się w Tomsku wyjazdowa szkoła języka polskiego, w trakcie której tomscy studenci oraz członkowie organizacji polonijnych, mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach lektoratowych i kulturowych.

Uczestnicy szkoły wyjazdowej

  Centrum Języka Polskiego i Kultury jest jednostką organizacyjną Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Centrum oprócz bloku zajęć dla rusycystów, oferuje także kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych. Zazwyczaj w zajęciach tych biorą udział studenci innych kierunków, nie tylko Uniwersytetu Pedagogicznego, lecz także pozostałych wyższych uczelni w Tomsku. Słuchacze Ci są zainteresowani językiem polskim, kulturą oraz historią, nierzadko ich przodkowie pochodzili z Polski. Kursy te cieszą się także popularnością wśród osób dorosłych, niektórzy spośród nich to wykładowcy.
  W związku z rosnącym zainteresowaniem na Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w tym roku zostało założone koła naukowe, skupiające w swoich szeregach wszystkich zainteresowanych Polską. Spotkania Klubu Miłośników Języka Polskiego odbywają się raz w tygodniu, a jego członkowie biorą udział w spotkaniach, oscylujących wokół trzech kręgów tematycznych – dyskusja na wybrany temat, zajęcia filmowe oraz zajęcia kulturowe.

Andrzejki

  Obecnie Tomsk liczy ok. 60 000 tys. mieszkańców, z czego oficjalnie 2000 z nich deklaruje narodowość polską. Jednak osób z polskim pochodzeniem jest w Tomsku o wiele więcej. Dowodem na to jest obiegowy żart, który mówi o tym, że w każdym Tomiczu jest odrobina polskiej krwi.
  Jednym z największych miłośników i popularyzatorów języka polskiego w Tomsku jest dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury, pani Aleksandra Guzjejeva. Wart też wspomnieć o panu Wasylu Haniewiczu, dyrektorze Muzeum Represji Poliycznych NKWD, niestrudzonym badaczu historii Polaków na Syberii, autorze wielu publikacji poświęconych temu zagadnieniu.

Muzeum Represji Politycznych NKWD

  Nie bez znaczenia jest też wkład, który Polacy wnieśli w rozwój miasta. Wielu rektorów, naukowców oraz wykładowców tomskich uniwersytetów pochodziło właśnie z Polski. Podobnie jest z architektami, których praca włożona w rozwój miasta jest widoczna gołym okiem po dziś dzień. Tym niemniej cieszy fakt, że język polski cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Tomsk w obiektywie

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: