Wykładowcy na świecie

Aleksandra Sołtys: Moje marzenie o pracy na uniwersytecie we Francji się spełniło. Tuluza!

  Moja historia z Uniwersytetem Mirail II i z Tuluzą zaczęła się w zeszłym roku. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, gdyż był to mój pierwszy lektorat, a co do pogody i klimatu, to miałam obraz południa Francji jedynie poprzez pryzmat filmów z Louisem de Funès.
  Rzeczywiście, we wrześniu i październiku było gorąco i bardzo słonecznie, ale silny wiatr chłodził rozpalone głowy. Na początku roku 2012 Uniwersytet został zamknięty na dwa tygodnie ze względu na mrozy ( -7°C)!!!

  Zaskoczyła mnie architektura Uniwersytetu i opłakany stan sal wykładowych. Moje zajęcia odbywały się na szczęście w nowo oddanym i doskonale wyposażonym budynku Departamentu Języków Obcych (UFR LLCE). Od tego roku również biura wykładowców mieszczą się w najnowszej części Uniwersytetu. Niestety, ze względu na przeprowadzkę biur i bibliotek, kilka pozycji z naszych podręcznych zbiorów bibliotecznych „wylądowało” w pomieszczeniach-składzikach, ale udało nam się uratować przed zniszczeniem, bądź też wyrzuceniem, wiele cennych numerów „Kultury”, „Twórczości” czy „Przeglądu Literackiego”.

  Wszyscy studenci mają dostęp do świetnie wyposażonej Biblioteki Centralnej (BUC) i Biblioteki Departamentu (LLCE). W Centrum Multimediów mogą korzystać ze słowników, podręczników, różnych metod audio-wizualnych, oraz oglądać polskie filmy z francuskimi napisami (Munk, Kieślowski, Polański, Wajda, Kawalerowicz, Has...)

  Polonistyka w Tuluzie powstała w 2006 roku dzięki staraniom Pani Profesor Kingi Joucaviel. Wcześniej istniały Lektoraty, DEUG - Diplôme d'études universitaires générales (dyplom państwowy) i DUEPL - Diplôme universitaire d'Enseignement de la Langue Pratique (dyplom uniwersytecki). Jest to dotychczas trzecia Polonistyka, obok uniwersytetów w Paryżu i Lille, a jedyna na południu Francji, oferująca dyplom licencjacki. Sekcja Polonistyki przygotowuje specjalistów, proponując im Licencjat z języka, kultury, historii, gramatyki i literatury polskiej, który następnie można kontynuować na studiach magisterskich i doktoranckich na innych uczelniach. Są to studia, które można przeprowadzić w formie Licencjatu („majeure” lub „mineure”), dobierając odpowiednio inny kierunek równoległy. Oprócz studiów specjalistycznych (Licencjat), Sekcja proponuje naukę języka dla studentów innych kierunków, w formie lektoratu, który obejmuje zajęcia na czterech poziomach (A1-B2), po dwie godziny tygodniowo.

  Wszystkie semestry kończą się sesją egzaminacyjną i wszyscy studenci, oprócz wolnych słuchaczy, są zobowiązani do zdawania egzaminów. W razie ich niezaliczenia (>50%), istnieje możliwość przystąpienia do sesji poprawkowej na przełomie czerwca i lipca.
  Kim są nasi studenci? Tylko niewielka część zainteresowanych pasjonatów koncentruje się wyłącznie na studiach polonistycznych. Najczęściej zapisują się do nas osoby robiące studia równoległe z języka angielskiego, połączone z tłumaczeniami specjalistycznymi, technicznymi, ekonomicznymi. Kolejną grupą są Francuzi zakochani w Polsce, Polkach lub Polakach, naszej kulturze bądź historii, ale również mający kontakty czysto zawodowe z firmami polskimi. Jeszcze do zeszłego roku w przeważającej części mieliśmy studentów deklarujących polskie pochodzenie, ale zmieniło się to znacznie po naborze na rok akademicki 2012/2013.

  Ponieważ grupy studentów na poszczególnych poziomach są bardzo nieliczne, mamy możliwość indywidualnego podejścia do ich potrzeb i dostosowywania zajęć w miarę różnorodnych zainteresowań. Nasza praca jest więc bardzo wdzięczna. Zajęcia, które prowadzę w tym roku obejmują cztery poziomy na lektoracie, zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów pierwszego roku licencjatu i zajęcia tłumaczeniowe dla drugiego i trzeciego roku.
  Poza zajęciami studenci mają możliwość uczestniczenia w przeróżnych wydarzeniach kulturalnych:
  Oto adres na naszą stronę Slawistyki: http://slavistique.univ-tlse2.fr/

  Emblematycznym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców Tuluzy jest „Tydzień Polski” (Semaine Polonaise), od ponad dwudziestu lat organizowany przez Panią Joucaviel we współpracy z licznymi organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, festiwal „Kino Polska”, liczne koncerty, spotkania ze znanymi polskimi pisarzami i artystami. W ramach Festiwalu „Universcènes” działa prowadzona przez Panią Kasię Kurzeję Grupa Teatralna „Pollen”, promująca dzieła młodych dramaturgów polskich, przetłumaczone na język francuski przez Panią Kingę Joucaviel i wydawane corocznie w serii „Nouvelles Scènes Polonaises”.
  Każdy znajdzie tu możliwość poszerzania wiedzy o kulturze Polski w ramach Uniwersytetu jak i poza nim, gdyż grupa Polonii jest niezwykle prężna i zorganizowana wokół różnych dziedzin życia, zarówno kulturalnego jak i ekonomicznego.
  A jaka jest Tuluza? Piękna!

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: