Wykładowcy na świecie

Marcin Raiman: Pracuję na polonistyce w Ameryce Południowej

Studia polonistyczne w Brazylii

  Kurytyba (w Brazylii bardziej znana jako Curitiba) to ponoć jedyne brazylijskie miasto, które posiada polski odpowiednik swojej portugalskiej nazwy. I nie bez przyczyny! Południe Brazylii to region, w którym koncentrowała się imigracja europejska, głównie polska, ukraińska, nimiecka, włoska i portugalska. Mimo że w brazylijskim spisie powszechnym nie istnieje pytanie o narodowość czy przynależność etniczną potomków imigrantów i dlatego też brak konkretnych danych na temat liczebności tutejszych Polonusów, uważa się, że Kurytyba może być nawet drugim co do wielkości “polskim miastem” poza Polską, tracąc najwyższe miejsce na podium jedynie na rzecz Chicago.
  Ta polska przeszłość stolicy stanu Paraná była jedną z głównych przyczyn powstania na tutejszym uniwersytecie studiów polonistycznych pierwszego stopnia. Utworzona w 2009 roku polonistyka jest wraz z japonistyką najmłodszym kierunkiem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Federalnego Parany (UFPR), który oferuje również studia w zakresie filologii angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Na pierwszy rok studiów polonistycznych przyjmuje się 10 studentów, grupy rozpoczynające naukę języka polskiego są jednak zazwyczaj większe dzięki studentom innych kierunków, którzy mogą wybrać język polski jako kurs opcjonalny. Języka polskiego w Kurytybie można się poza tym uczyć od 1983 roku m.in. w uniwersyteckim centrum języków obcych (CELIN) działającym na zasadzie odpłatnej szkoły językowej oraz za darmo na kursach organizowanych przez stanowe instytucje oświaty (CELEM).

  Polonistyka w Kurytybie mimo swoich niewielkich rozmiarów i krótkiego istnienia w strukturach UFPR jest ważnym miejscem kształcenia przyszłych nauczycieli (kierunek oferuje specjalizację nauczycielską), pracy naukowej i promocji języka i kultury polskiej w Brazylii. Różne kursy i wydarzenia związane z kulturą i językiem organizowane przez nauczycieli i studentów kierowane są zarówno do społeczności akademickiej, jak i do potomków polskich imigrantów oraz wszystkich zainteresowanych tym, co dotyczy Polski. Możemy tu wymienić odbywający się raz w tygodniu kurs konwersacji Pogadajmy po polsku, imprezy andrzejkowe i bożonarodzeniowe oraz liczne wykłady i zajęcia prowadzone przez gości z Polski, którzy coraz częściej odwiedzają Kurytybę.
  Studia polonistyczne odbywają się w zasadzie w trybie wieczorowym, chociaż program studiów i liczba godzin przeznaczonych na naukę języka, literatury, kultury itd. nie różnią się zbytnio od oferty dziennych kierunków filologicznych. Zajęcia trwają od 18:30 do 22:30 (4 godziny lekcyjne, każda po 50 minut z dziesięciominutowymi przerwami) i odbywają się w salach wyposażonych w komputer i internet. Taka organizacja studiów wynika z obowiązków zawodowych studentów – duża ich część pracuje w ciągu dnia, a studia wieczorem są ciekawym hobby, próbą odkrycia języka i kultury przodków czy też początkiem dalszej kariery zawodowej. Niektórzy z pierwszych absolwentów jedynej w Brazylii i Ameryce Południowej polonistyki podejmują wybory życiowe łącząc je ze zdobytą na studiach wiedzą: studiują w Polsce, uczą języka polskiego w Brazylii, tłumaczą ustnie i pisemnie.

  Mało kto w Polsce wie, że gdzieś na drugiej półkuli, w odległej Brazylii istnieje Polonia i polonistyka. Dlatego też należy się cieszyć z tego, że różne polskie uniwersytety interesują się współpracą z UFPR i że Polska podpisała z Brazylią umowę o miejsca stypendialne dla Brazylijczyków w ramach programu Nauka bez granic, który póki co ogranicza się do nauk ścisłych. Bardzo ważna jest również pomoc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci miejsc na kursach letnich w Polsce oraz lektora języka polskiego przysłanego do Kurytyby po raz pierwszy w 2012 roku. Przed studentami otwierają się nowe możliwości, a wyjazdy do dalekiej Polski są często spełnieniem ich marzeń. Polonistyka w Kurytybie to jedyny taki ośrodek na kontynencie południowoamerykańskim i z pewnością warto śledzić i wspierać jego dalszy rozwój.


Marcin Raiman

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: