Wykładowcy na świecie

Martyna Markowska: Byłam w Tadżykistanie na Uniwersytecie w Duszanbe

W Tadżykistanie języka polskiego można fakultatywnie uczyć się jako drugiego języka słowiańskiego na kierunku filologia rosyjska. Osobiście pracowałam jako lektorka języka polskiego w latach 2007-2009 na dwóch tadżyckich uniwersytetach: Rosyjsko-Tadżyckim (Słowiańskim) Uniwersytecie oraz Tadżyckim Państwowym Narodowym Uniwersytecie w Duszanbe. Po moim wyjeździe języka polskiego na RTSU uczy Nargis Karimova, pracownik etatowy katedry językoznawstwa. Pani Karimova odbyła wizytę stypendialną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i po swoim powrocie i godnie zastąpiła brakującego lektora z Polski.
Warunki, w jakich rozpoczęłam pracę lektora, były początkowo nader skromne. Stopniowo jednak udało się uruchomić pracownię języka polskiego na RTSU, do której powstania przyczyniła się Ambasada RP z siedzibą w Taszkiencie, między innymi poprzez dostarczenie materiałów dydaktycznych, podręczników, sprzętu audio itp. Dzięki nim studenci nie tylko mieli okazję poznawać język polski poprzez lekcje książkowe, ale i słuchając muzyki czy oglądając polskie komedie. Duży nacisk kładłam na poznawanie elementów geografii i historii Polski, a także realiów życia w kraju i jego miejsca w strukturze geopolitycznej Europy. Ze względu na specyfikę tadżyckiej kultury, najbardziej skuteczną metodą nauki była muzyka, śpiew i taniec, albowiem narody i grupy etniczne Azji Centralnej są niezwykle uwrażliwione na te formy życia społecznego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: