Wykładowcy na świecie

Karolina Bednarz: Moje doświadczenia lektorskie w Krasnojarsku

  Język polski pojawił się na Krasnojarskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. W.P. Astafiewa w 2009 roku i od tego czasu studenci uczą się go w ramach zajęć fakultatywnych (tzw. zajęć do wyboru). Polscy lektorzy są pracownikami Wydziału Filologicznego, Katedry Literatury Zagranicznej, dlatego – obok zajęć językowych – prowadzą także wykłady z literatury polskiej. Lektor jest zobowiązany do pracy ze studentami trzeciego i piątego roku. Dobrze widziane jest także, jeśli zachęci do kontynuacji nauki studentów czwartego roku. Ze względy na niewielką ilość godzin przewidzianą w siatce zajęć, kursy polskiego mają przede wszystkim charakter popularyzacyjny. Niewielka ilość godzin w grafiku lektora oznacza, że musi przekonać studentów, by chodzili na jego zajęcia z własnej woli, ponieważ kursy polskiego nie zostały uwzględnione w ich planie zajęć. Z jednej strony jest to zadanie bardzo trudne, gdyż mieszkający w Krasnojarsku młodzi ludzie nie łączą swojej przyszłości z językiem polskim, a Polska dla niewielu jest atrakcyjnym punktem na mapie Europy. Z drugiej jednak strony, taka sytuacja stawia wyzwania przez lektorem, który może wykazać się inwencją na wielu polach. Pomocnym, silnie motywującym studentów do podjęcia nauki elementem jest możliwość odbycia stażu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z którym krasnojarska uczelnia w 2010 roku podpisała umowę bilateralną. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim rosyjscy studenci mogą również brać udział w atrakcyjnych kursach języka polskiego, organizowanych w ramach szkół wyjazdowych.
  Jak wynika z moich doświadczeń, ciężką pracę wynagradza otwartość krasnojarskich studentów, którzy zadają dużo pytań, chcą poznawać polskie kino i literaturę, śpiewać polskie piosenki, przyłączać się do różnego typu inicjatyw. W roku 2013 studenci, razem z innymi moimi uczniami spoza uniwersytetu, rozpoczęli pracę nad internetowym przewodnikiem: Krasnojarsk po polsku, regularnie biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych oraz w polskich wydarzeniach kulturalnych. Także władze uczelni są pozytywnie nastawione i otwarte na różnego typu inicjatywy. Pracujący na uczelni wykładowcy odnoszą się do mnie bardzo ciepło i serdecznie. Dzięki życzliwości władz wydziału w pracowni polonistycznej, oprócz regularnych zajęć prowadzone są także bezpłatne wieczorowe kursy polskiego od podstaw, zajęcia z miejscową Polonią, zajęcia zapoznawcze z językiem polskim dla studentów z Chin i Korei oraz różnego rodzaju imprezy, konkursy itp. Przy odrobinie zapobiegliwości, nie ma problemów z udostępnianiem pomieszczeń i sprzętu. Pomocą służy także administracja Kraju Krasnojarskiego, której przedstawiciel, co jakiś czas się ze mną kontaktuje. Zadbano również o moje zakwaterowanie, udostępniając mi bezpłatny pokój w położonym w centrum miasta, tuż przy uczelni akademiku.
  Często Syberię, ze względu na warunki atmosferyczne, nazywa się „nieludzką ziemią”. Rzeczywiście zima w Krasnojarsku trwa długo i jest mroźna. Temperatura w mieście spada do -40 stopni. Ponieważ miasto jest otoczone wzgórzami i przepływają przez nie dwie rzeki, jest tu też nieco wilgotniej niż w innych syberyjskich miejscowościach i dość wietrznie. Syberyjskie mieszkania są jednak bardzo dobrze ogrzewane. Jak mawiają Rosjanie, prawdziwego Sybiraka można poznać nie po tym, że nie marznie, ale po tym, że potrafi się ubrać. Na Krasnojarskich ulicach w sezonie zimowym panuje moda na futra, kożuchy i puchowe skafandry. Dotkliwe mrozy wynagradzają jednak budowane w centrum miasta przepiękne lodowe i śnieżne miasteczka, możliwość jeżdżenia na łyżwach pod gołym niebem przez niemal pół roku, zapierające dech w piersi widoki pokrytego śniegiem, bezkresnego stepu, ale przede wszystkim bardzo życzliwi mieszkańcy Syberii.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: