Wykładowcy na świecie

Dagmara Gut: Przeżyj przygodę z językiem polskim, ucząc na Uniwersytecie w Lille III

  1. Na uniwersytecie Lille III istnieje polska biblioteka, z której korzystać mogą zarówno studenci, jaki i wykładowcy oraz niewielki (lecz stale powiększający się) księgozbiór słowników, pomocy dydaktycznych i podręczników do nauki języka polskiego jako obcego.
  2. Studenci mogą uczyć się naszego języka na studiach licencjackich (wówczas nauka jest obowiązkowa), na zajęciach opcjonalnych (2 godziny w tygodniu) oraz w trybie niestacjonarnym (przez platformę edukacyjną).
  1. We Francji wszystkie zajęcia są zaliczane na ocenę (w skali od 0 do 20!). Forma zaliczenia (test pisemny, egzamin ustny) i czas jakim dysponować mają studenci na napisanie egzaminu (od 30 minut do 2 godzin) jest określona w regulaminie studiów. W roku akademickim odbywają się dwie sesje egzaminacyjne (w styczniu i w czerwcu) i dwie sesje poprawkowe (w czerwcu).
  2. Lektor sam decyduje o doborze materiałów dydaktycznych. Ze względu na stosunkowo niewielki wybór podręczników (kilka pozycji z serii glottodydaktycznych wydawnictw „Universitas” i „Prolog”) nauczyciel często korzystać musi z własnych zbiorów. Do dyspozycji wykładowców jest drukarka i ksero (czarno-białe).
  1. Do zadań lektora należy organizowanie polskiej Wigilii, udział w uniwersyteckich dniach otwartych i targach studenckich, prowadzenie lekcji pokazowych oraz promowanie języka i kultury polskiej na różnego rodzaju festiwalach, salonach, etc.
  1. Studenci dzielą się zasadniczo na trzy grupy: a) rodowitych Francuzów, którzy rozpoczynają naukę języka polskiego od zera, b) Francuzów polskiego pochodzenia znających podstawowe zwroty i leksykę związaną z domem czy polskimi świętami oraz c) Polaków mieszkających we Francji od kilku lat i borykających się nadal z nauką języka francuskiego. Nauczyciel musi więc dostosować zajęcia do oczekiwań studentów o różnym poziomie i skrajnie różnych potrzebach językowych.
  2. Lektor prowadzi zajęcia od dwóch do trzech dni w tygodniu. Sam wynajmuje i opłaca mieszkanie (oplata za czynsz wynosić może, zależnie od lokalozacji, od 400 do 600 euro). Pzyjeżdżając do Francji pamiętać należy, że od 12h do 14h obowiązuje przerwa obiadowa i wszystkie urzędy oraz część sklepów jest zamknięta, a w niedzielę otwarte są jedynie niektóre restauracje (wszystkie sklepy i supermarkety są nieczynne) :)
  1. Nauczyciele języków obcych we Francji kładą nacisk na tłumaczenie i zajęcia często odbywają się po francusku. Studenci początkowo reagują zaniepokojeniem gdy lektor języka polskiego mówi jedynie po polsku (angielskim uczniowie posługują się niechętnie) i na początku zajęć domagają się dokładnego tlumaczenia wprowadzanej leksyki.
  2. Lille jest urokliwym miastem położonym na północy Francji. Dogodne położenie sprawia, że jest znakomitą bazą do wypadów turystycznych: do Londynu (podróż pociągiem zajmuje okolo 1h), Brukseli (30 min.), Paryża (1h), Gandawy i Brugii (45 min.) czy Dunkierki (1h). O pięknie tego regionu z humorem opowiada Danny Boon w filmie „Jeszcze dalej niż Północ” z 2008 roku.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: