Przeczytane / Polecane

Język a Edukacja 7: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej

red. naukowa tomu: Danuta Lech-Kirstein i Marzena Makuchowska

Recenzowany tom powstał po Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bariery i pomosty w kulturze i języku” zorganizowanej w październiku 2017 roku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorami tego naukowego wydarzenia byli: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Ponieważ konferencja była związana z ważnym wydarzeniem jubileuszowym, związanym z 20-leciem Stowarzyszenia „Bristol” i 25-leciem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, recenzowaną monografię otwierają trzy teksty przemówień jubileuszowych: prof. Władysława T. Miodunki - nestora glottodydaktyki polonistycznej oraz prof. Przemysława Gębala - cenionego glottodydaktyka, którzy podsumowują w swoich tekstach 25 lat działalności stowarzyszenia „Bristol” i zarysowują nie tylko historię glottodydaktyki polonistycznej, ale także omawiają perspektywy jej rozwoju. Obydwaj podkreślają znaczenie Stowarzyszenia w budowaniu społeczności zainteresowanej glottodydaktyką polonistyczną, mówią o tym, że jego działalność to budowanie mostów i pomostów pomiędzy jego członkami oraz instytucjami wspierającymi podejmowane przez Stowarzyszenie działania. (...)
W tej jubileuszowej perspektywie publikacja nabiera specjalnego znaczenia. Jest ona niezwykle obszerna, ma 470 stron, na których wszyscy autorzy tekstów rozważają tematy związane z szeroko pojętymi zagadnieniami glottodydaktyki polonistycznej. (...)
Mam nadzieję, że wydawany tom będzie interesujący tak dla badaczy jak i dla praktyków, ponieważ prezentuje bogactwo badań z zakresu glottodydaktyki polonistycznej oraz refleksji praktyków uczących języka i kultury polskiej.

[Z recenzji Małgorzaty Pamuły-Behrens]

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: