Przeczytane / Polecane

Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec

red. R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja. Katowice 2018

  Pod koniec roku 2018 ukazała się na rynku książka, której odbiorcą może stać się obcokrajowiec, publikacja niebywale potrzebna. „Na wyrywki”, bo o niej mowa, mieści w sobie 100 cytatów z polskich tekstów kultury (poezji i dramatu), które z pewnością pomogą cudzoziemcowi odnaleźć się w realiach komunikacyjnych rodzimego użytkownika języka. Chodzi przede wszystkim o takie sytuacje, w których cytaty z utworów literackich (wierszy, opowiadań, piosenek, pieśni patriotycznych i religijnych) czy ich tytuły funkcjonują jako skrzydlate słowa. Nieobeznanemu z nimi odbiorcy trudno jest zidentyfikować frazę i, co za tym idzie, zrozumieć kontekst wypowiedzi albo zamieszczoną w nim ironię, żart czy nostalgię.
  Redaktorzy tomu: Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron i Agnieszka Madeja postarali się, by ów kontekst nakreślić. Wspólnie z zespołem autorów (Adamem Antoniewiczem, Magdaleną Bąk, Tomaszem Gęsiną, Barbarą Morcinek-Abramczyk, Lidią Romaniszyn-Ziomek i Małgorzatą Smereczniak) wyselekcjonowali charakterystyczne dla polskiej sfery kulturowej cytaty, z którymi zaznajomienie się ułatwi funkcjonowanie w polskiej sferze socjalnokulturowej. Obok wyimków dobrze znanych polskiemu odbiorcy (np. „Niech się dzieje wola Nieba...” czy „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”) umieszczono też te znane mniej (np. „Czy pamiętasz jak z tobą tańczyłem walca”) i nakreślono ich kontekst: otóż w każdym haśle wyłuszczono konkretne kategorie, którymi są informacje o cytacie, autorze, nawiązania i ciekawostki dotyczące funkcjonowania danego fragmentu w przestrzeni publicznej. Jest to bardzo pomocne w zakotwiczeniu cytatu w realiach doby, w której powstał, i zestawieniu go ze współczesnością. To uzasadnia dobór wyimków, stanowi też dodatkowy element przyciągający czytelnika. Czytelnika zarówno obcojęzycznego, jak i z pewnością rodzimego. Tym pierwszym bowiem publikacja ułatwi egzystencję w języku polskim i realiach, tym drugim przypomni pochodzenie znanych fraz albo nabytą kiedyś wiedzę usystematyzuje.
  Książka zbudowana jest bardzo przejrzyście; zawiera wszystkie aneksy pozwalające szybko odnaleźć się w bogatym, umieszczonym na niemal 400 stronach, materiale: wykaz alfabetyczny cytatów, wykaz autorów, utworów i terminów. Czytelnik nie będzie miał zatem kłopotu, by cytat znaleźć albo szybko zidentyfikować przy wyborze danego kryterium.
  Publikacja „Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec” ukazała się w ramach obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tak godny jubileusz upamiętniło wiele wydarzeń. Niezmiernie cieszy, że jednym z nich była premiera niniejszej ciekawej i potrzebnej pracy, która z pewnością zadba o bogactwo językowe Polaków i cudzoziemskich polonofilów.

Monika Válková Maciejewska
W książce zgromadziliśmy sto wyimków (sto jest tu oczywiście liczbą narzuconą ze względów redakcyjnych) z polskiej poezji i dramatu oraz skarbiec cytatów z polskich pieśni narodowych, religijnych i patriotycznych. Pragnęliśmy, aby wyrywki przywoływały kanon arcydzieł poezji polskiej, aby w ich tle uwidoczniała się historia poezji polskiej. (...) Chcielibyśmy, aby była podręcznikiem językowo-literackim dla naszej młodzieży. Pragniemy również, aby służyła cudzoziemcom uczącym się języka polskiego i poznającym kulturę polską. (słowo wstępne od redaktorów).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: