Przeczytane / Polecane

Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej

red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017

  16 marca 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. To już trzecie spotkanie z cyklu seminariów metodycznych podejmujących zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego. Wcześniejsze poświęcono edukacji medialnej oraz roli filmu w nauczaniu języka polskiego. Tegoroczne seminarium było adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, lektorów języka polskiego jako obcego, a także do studentów filologii polskiej.

Spis treści

prof. Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski) Tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako obcego
prof. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski) Umiejętności językowe a metodyka lektury
prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski) Kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę
prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Po stronie wiersza (w sieci)

Sesja warsztatowa
dr Wiola Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Mówić o rzeczach ważnych – pomiędzy literaturą a lekcją
dr Barbara Morcinek-Abramczyk (Uniwersytet Śląski) Recepcja pragmatyczna, czyli literatura polska w nauczaniu japońskich studentów
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski) Obcy w szkolnym kanonie literackim. Studium przypadku
dr Wioletta Hajduk-Gawron (Uniwersytet Śląski) Adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: