Przeczytane / Polecane

Wybraliśmy ekonomię. Podręcznik języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1, Kraków 2017

Izabela Kugiel-Abuhasna

  „Recenzowana praca jest podręcznikiem akademickim przygotowanym dla studentów Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej i dobrze wpisuje się w cykl publikacji dydaktycznych z tego zakresu. [...]
  Słownictwo ekonomiczne zostało zaprezentowane w sposób zrozumiały, logiczny, praca jest spójna merytorycznie. Jej konstrukcja jest uporządkowana, tworzą ją trzy zasadnicze części. [...] Zagadnienia teoretyczne odnoszące się do ekonomii zostały podane w podręczniku w sposób przejrzysty, ćwiczenia są zredagowane poprawnie. Zwraca uwagę różnorodność zaprezentowanych ćwiczeń, kreatywność w ich konstruowaniu. [...]
  Autorka zaprezentowała w swoim opracowaniu bogate słownictwo ekonomiczne, pomocne i niezbędne w studiowaniu ekonomii w Polsce przez cudzoziemców. [...]
  W skrypcie zamieszczone zostały wykresy, zestawienia graficzne, rodzaje tabel, co ułatwia zapamiętywanie”.

Z recenzji dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: