Przeczytane / Polecane

Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego

Iwona Janowska

     Widzę pięć powodów, żeby jej poświęcić uważną lekturę:
1. Autorka pokazuje ewolucję podejścia komunikacyjnego, o czym w Polsce mówiło się za mało;
2. precyzyjnie opisuje podejście zadaniowe jako kolejny, ważny etap rozwoju podejścia komunikacyjnego;
3. podejście zadaniowe jest w nauczaniu języka polskiego jako obcego właściwie nieznane, a Janowska w cz. II pokazuje, jak je stosować w dydaktyce naszego języka;
4. Autorka omawia też lansowane przez CEFR podejście ukierunkowane na działanie, które obejmuje łącznie podejście zadaniowe i metodę projektów;
5. jest to pierwsza praca z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, z która powinni się zapoznać wszyscy polscy dydaktycy języków obcych!

Prof. zw. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: