Przeczytane / Polecane

Praktyczna gramatyka języka polskiego. Zestaw ćwiczeń dla uczących się języka polskiego. Poziom zaawansowany

Jan Zgrzywa

  Współcześnie wiele materiałów do nauki języka polskiego jako obcego jest dostępnych w Internecie. Problem polega jednak na tym, że często są to nielegalne kopie skserowanych naprędce podręczników lub ćwiczenia niewiadomego pochodzenia. Tym cenniejsze źródło stanowi publikacja w wersji PDF zamieszczona na stronie Collegium Pollonicum w Słubicach, skierowana do uczniów na poziomie zaawansowanym, a więc trochę zaniedbywanych, jeśli chodzi o liczbę pomocy dydaktycznych.
  Atutem jest również wykorzystanie do ćwiczeń poezji W. Szymborskiej oraz prozy autorów współczesnych (O. Tokarczuk, A. Stasiuka), co sprawia, że książka nie tyko rozwija kompetencję gramatyczną, ale również sprawność czytania i pisania (czy mówienia) na rzeczonym poziomie – przygotowuje uczniów do samodzielnej lektury tekstów literackich w języku polskim.
  Wydawnictwo jest objętościowo nieduże – tylko 64 strony. Materiał gramatyczny obejmuje przede wszystkim czasowniki oraz liczebniki, czyli zagadnienia dla większości obcokrajowców (i Polaków) najbardziej skomplikowane. Każdy rozdział zawiera niezbędną, przejrzyście podaną teorię – bez rozwlekłych opisów i definicji – ograniczającą się do jasnych tabel z końcówkami zaznaczonymi na kolorowo. Ćwiczenia, występujące po każdej takiej części, są bardzo urozmaicone i wiele z nich doskonale nadaje się jako zadania domowe. Często bazują na tekstach, nieraz dość długich oraz wymagają udzielenia odpowiedzi pisemnych (lub ustnych). Trochę szkoda, że w publikacji brakuje klucza, przynajmniej do zadań ściśle gramatycznych. Na pewno stanowiłby on ukłon w stronę samouków oraz uczniów szczególnie aktywnych, których na poziomie zaawansowanym nie brakuje. Z książki można już właściwie korzystać na zajęciach ze studentami B2, zwłaszcza przygotowując ich do certyfikatów.

dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: