Przeczytane / Polecane

Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, w: Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka, t.5, Kraków 2013

Ewa Lipińska, Anna Seretny

     Integrowanie kompetencji lingwistycznych to niekonwencjonalny poradnik dla lektorów języka polskiego jako obcego poszukujących bardziej efektywnych metod nauczania. Autorki ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego zaproponowały tu nowatorską metodę integrowania kompetencji, polegającą na zestawianiu różnych podsystemów języka. Na niższych poziomach zaawansowania zaleca się łączenie kompetencji gramatycznej z elementami fonetyki i ortografii, a na wyższych poziomach – gramatyki i leksyki. Metoda ta umożliwia wielokrotny kontakt z materiałem językowym, dzięki czemu uczący się szybciej zapamiętują nowe słownictwo. Autorki szczególną uwagę zwracają na proces opanowania wymowy, a także podkreślają rolę leksyki w nauczaniu systemowym. Książka nie tylko stanowi cenne źródło wiedzy na temat nowych technik nauczania w ramach podejścia komunikacyjnego, lecz także oferuje zestaw niezbędnych ćwiczeń i scenariuszy lekcyjnych, stymulowanych ilustracjami, tekstami piosenek i fragmentami tekstów literackich. To świetna pomoc dydaktyczna nie tylko dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie nauczania jpjo, ale także bardziej doświadczonych nauczycieli.

rekomenduje dr Izabela Wieczorek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: