Przeczytane / Polecane

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2010

pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej

     Książka jest zbiorem artykułów podejmujących problematykę nauczania języka polskiego jako obcego, umieszczonych w pięciu działach. Autorzy tekstów pierwszego z nich, poświęconego sprawnościom językowym, prezentują swoje spojrzenie na kształcenie sprawności pisania, kompetencji leksykalnych, kulturowych, komunikacyjnych, gramatycznych i fonetycznych. Cenne z punktu widzenia nauczycieli jpjo jest nie tyle wypunktowanie braków czy bolączek współczesnej glottodydaktyki polonistycznej, ile pokazanie sposobów ich przezwyciężania: jak w ciekawy sposób nauczać nielubianego przez uczniów pisania?, jakie są cele lekcji fonetyki i czy jednym z nich jest rzeczywiście perfekcyjne opanowanie wymowy języka obcego?, czym naprawdę jest nauczanie literatury na lektoracie jpjo?, czego, kogo i jak uczyć, nauczając frazeologii?, czego uczymy, a czego oczekują od nauczycieli uczniowie w zakresie nauczania kompetencji językowej?, jaka powinna być kolejność wprowadzania materiału gramatycznego na lekcjach dla początkujących? W kolejnym dziale, zatytułowanym Białe plamy w nauczaniu gramatyki, autorzy zastanawiają się nad trudnymi (nie tylko dla obcokrajowców), a nieobecnymi w podręcznikach, zagadnieniami gramatycznymi – szykiem w języku polskim i indeklinabiliami rzeczownikowymi. O tym, że każdy nauczyciel jest też tłumaczem międzykulturowym, przypominają teksty z kolejnego działu, w których padają pytania o kompetencje kulturowe w nauczaniu języka biznesu czy o sens tłumaczenia leksyki za pomocą języka ojczystego uczniów lub innego interlanguage. Ciekawe propozycje niestandardowych materiałów do nauczania jpjo znajdują się w tekstach zgrupowanych w dziale Jak uczyć skutecznie i ciekawie – propozycje praktyczne. Zgromadzone w nim artykuły dotyczą metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) – uczenia przedmiotu przez użycie języka, nauczania frazeologii za pomocą programu Frazpol, wykorzystania słowników elektronicznych w glottodydaktyce, projektu nowego podręcznika na poziomie B1 ćwiczącego wszystkie sprawności językowe oraz nauczania tradycji podczas letnich intensywnych kursów języka polskiego. Tom zamyka tekst poświęcony kształceniu polonistycznemu przyszłych tłumaczy na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.
     O przydatności tej książki w bibliotece nauczycieli jpjo decydują nie tylko ciekawe i nowatorskie rozwiązania praktyczne proponowane przez autorów-praktyków, ale też staranne opracowanie naukowe artykułów, w których można znaleźć aktualną literaturę na temat opisywanych zagadnień, w wielu przypadkach nie tylko polskojęzyczną.
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73591_Nowe_perspektywy_w_nauczaniu_jezyka_polskiego_
jako_obcego.html


dr Emilia Kubicka, Instytut Języka Polskiego UMK

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: