Przeczytane / Polecane

Co to znaczy? Czy to wiesz? Gra edukacyjna – język polski dla cudzoziemców, Katowice 2013

W. Hajduk-Gawron i M. Smereczniak

     Nowością wśród pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego jest gra edukacyjna Co to znaczy? Czy to wiesz? opracowana na Uniwersytecie Śląskim przez dr Wiolettę Hajduk-Gawron z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i dr Małgorzatę Smereczniak ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
     Proponowana przez autorki pomoc to zestaw kart służący rozwijaniu umiejętności językowych i poszerzaniu wiedzy o kulturze polskiej, przeznaczony dla cudzoziemców uczących się polskiego na różnych poziomach. W ramach jednej talii znajdują się cztery gry. Korzystając z pomocy, studenci mogą ćwiczyć swoje kompetencje leksykalne i sprawdzać znajomość znaczeń różnych słów (zestawy dla poziomów A1-B1), poszerzać swoją wiedzę o polskich zwyczajach, tradycjach, kulinariach, geografii oraz realiach dnia codziennego (od poziomu A2), poznawać i ćwiczyć frazeologię (od poziomu B1) oraz zapoznać się z wybranymi elementami wiedzy o literaturze polskiej (najważniejszych jej twórcach, dziełach czy wydarzeniach literacko-kulturowych). W zestawie oprócz kart znajduje się dokładny opis reguł gry (także w języku angielskim) oraz klucz. Dodatkowych atutem tej pomocy dydaktycznej jest możliwość wykorzystania jej zarówno w grupach, jak i na zajęciach indywidualnych.
     Pomoc dydaktyczna Co to znaczy? Czy to wiesz? Gra edukacyjna – język polski dla cudzoziemców z pewnością może stanowić doskonałe urozmaicenie procesu dydaktycznego, pomagając w ciekawy sposób poznawać, ćwiczyć i utrwalać wiedzę z zakresu znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Dr Natalia Łukomska, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: