Przeczytane / Polecane

Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego

Leszek Bednarczuk

     Książka Leszka Bednarczuka „Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego” składa się z opublikowanych w różnym czasie artykułów poświęconych kontaktom językowym w WKL. Jak zaznacza sam autor: „celem pracy nie jest stan współczesny, lecz stosunki (pre)historyczne, których jest on rezultatem”.
     Publikację rozpoczyna przegląd etnolektów Wielkiego Księstwa Litewskiego (litewskiego, białoruskiego, polskiego, języka Tatarów litewskich, dialektu Karaimów trockich, północno-wschodniego jidysz, mowy rosyjskich staroobrzedowców). Autor zwraca przy tym uwagę na cechy strukturalne charakterystyczne dla wspólnoty komunikatywnej WKL.
     Rozdział „Świadectwa językowe” jest poświęcony terminologii religijnej, która odzwierciedla ożywione kontakty językowe.
     Szczególnie ciekawy dla polonistów jest rozdział „Język polski na ziemiach WKL”, który zawiera przegląd zabytków piśmiennictwa, opis odmian terytorialnych północno-wschodniej polszczyzny kresowej. Niezwykle istotna dla zrozumienia tego, jak funkcjonowały i oddziaływały na siebie poszczególne języki WKL, jest analiza onomastyczna. Temu zagadnieniu poświęconych jest kilka rozdziałów niniejszej książki. W jednym z nich autor analizuje polonizmy występujące w zabytkach i gwarach smoleńskich, w innym z kolei omawia wybrane leksemy (wajdelota, dziady, matecznik i inne) odnoszące się do lokalnych realiów, o których mowa w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.


Dr Olga Guszczewa
Białoruski Uniwersytet Państwowy

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: