Przeczytane / Polecane

Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 2012

Barbara Karczmarczuk

     Książka jest drugim, rozszerzonym i uzupełnionym wydaniem publikacji, o której wznowienie od lat prosili lektorzy języka polskiego w kraju i za granicą. W ciągu ponad 20 lat, jakie upłynęły od pierwszego wydania, w nauczaniu języka polskiego zaszły ogromne zmiany, rozwinęła się także logopedia jako kierunek uniwersytecki. Autorka dostosowała więc książkę do obecnych potrzeb uczących się i do wyzwań, przed którymi stają ich nauczyciele.
     Publikacja składa się z trzech części, z których pierwsza to opis głosek, druga to praktyczny poradnik, jak uczyć wymowy, natomiast trzecia - najobszerniejsza - zawiera ćwiczenia artykulacyjne.
     Barbara Karczmarczuk jest praktykiem, uczy cudzoziemców wymowy polskiej od wielu lat i jest to widoczne w jej książce, stanowiącej przede wszystkim bardzo bogaty zbiór ćwiczeń, z którego może skorzystać z łatwością nawet lektor stawiający pierwsze kroki w zawodzie. Każda głoska jest opracowana podobnie. Autorka wychodzi od opisu artykulacji (ze schematem artykulacyjnym i labiogramem), po czym pokazuje daną głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, najpierw w wyrazach dwusylabowych, a portem kolejno trzy-, cztero- i pięciosylabowych. Kolejnym etapem ćwiczeń są pary opozycyjne, różniące się brakiem lub obecnością określonej cechy (np.miękkość). Po parach opozycyjnych występują ciągi, zawierające omawianą głoskę, np. Jeszcze leszcze pieszczą kleszcze. Szczególnie wiele ćwiczeń przeznaczonych jest na szeregi sprawiające cudzoziemcom najwięcej trudności, czyli syczący (s,z,c,dz), ciszący (ś,ź, ć,dź) i szumiący (sz,ż,cz,dż). Układ ćwiczeń jest powtarzalny, co bardzo ułatwia prace lektorowi, dając mu poczucie bezpieczeństwa. Ogromną pomocą jest również dołączona do książki płyta CD, która umożliwia uczącym się samodzielną pracę nad wymową.
     Z pełnym przekonaniem polecam te książkę lektorom, osobom uczącym się języka polskiego, a także studentom specjalizacji i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Dr Anna Butcher, UMCS

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: