Przeczytane / Polecane

Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny)

Magdalina Mitreva

Omawiana książka – nie tylko z racji swego podtytułu – ma ważny wymiar glottodydaktyczny, służyć może znakomicie metodologii procesu nauczania języka polskiego jako obcego, jego metodyce. Autorka nie tylko dostarcza żywego, wiarygodnego dobrze opisanego i sklasyfikowanego materiału gramatycznego i leksykalnego, ale formułuje także własną postawę wobec zagadnień metodycznych. Opowiada się – mimo zastrzeżeń, które uzasadnia wynikami własnych obserwacji i badań – za podejściem konfrontatywnym w nauczaniu języka obcego, widząc w świadomym poznawaniu „systemowych zasadzek” obu języków drogę do ograniczania interferencji oraz także drogę do poznania wiedzy o języku, ale i wiedzy o świecie zawartej w tym języku (wielokrotnie zwraca uwagę na ważność językowego obrazu świata jako składnika kompetencji komunikacyjnej).

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: