Przeczytane / Polecane

Kultura polska jako obca

Jerzy Kowalewski

     Książka ta jest efektem kilkuletnich badań autora nad relacją język a kultura w aspekcie nauczania języka polskiego jako obcego (jpjo) oraz kilkunastoletnich doświadczeń w nauczaniu języka polskiego jako obcego w Polsce i poza Polską w środowiskach polskich na Białorusi i Ukrainie. Składa się z kilku części: wstępnych, w których została zarysowana historia problematyki w Polsce i na świecie, zasadniczej, w której autor przedstawia koncepcję tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego, szczególnie osób polskiego pochodzenia poza Polską, proponuje katalog zagadnień kulturowych oraz wyjaśnia zasady nauczania według metody kulturowej, przedstawiając konkretne propozycje lekcji opartych na tekstach kultury. Warto docenić próby autora uporządkowania terminologii, m.in. podział zagadnień socjokulturowych (w tym socjolingwistycznych) i realioznawczych. Została wprowadzona też trzecia kategoria: źródło doświadczenia kulturowego.
     Książka ta może być przydatna dla nauczycieli uczących języka polskiego poza Polską, ale też języka polskiego jako obcego w Polsce. Choć jej źródłem są doświadczenia zdobyte w pracy na Wschodzie, to jednak propozycja programu kulturowego i realizującej go metody kulturowej ma charakter uniwersalny i z powodzeniem może być wykorzystana np. w nauczaniu dzieci tzw. nowej emigracji, zwłaszcza, że doskonale wpisuje się w idee nauczania zadaniowego w glottodydaktyce i nauczania skorelowanego w dydaktyce jpjo.

dr Ałła Krawczuk, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: