Przeczytane / Polecane

Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien

Agnieszka Tambor

     Książka autorstwa Agnieszki Tambor jest jednak nieco innego rodzaju przedsięwzięciem, prawdopodobnie pionierskim na polskim gruncie, mianowicie adresowanym do obcokrajowców zainteresowanych nauką języka polskiego i kultury polskiej przy wykorzystaniu, między innymi, polskiego filmu. Autorka książki zna dobrze specyfikę pracy z obcojęzycznymi studentami i potrafi spojrzeć na filmy nie tylko jako dzieła artystyczne, lecz także jako pożyteczną pomoc dydaktyczną. Jak każdy autorski wybór filmów, także i ten może wzbudzić czyjeś zastrzeżenia – ustalanie podobnych list nie jest sprawą łatwą. Ograniczona objętość książki powoduje konieczność selekcji twórców i dzieł, niesie ryzyko zbyt indywidualnego potraktowania materiału. Ponadto, nie wszystkie filmy, nawet te najbardziej cenione w kraju, są zrozumiałe poza granicami Polski i, w rezultacie, trudne do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Autorka, świadoma tych trudności, omawia zarówno dzieła należące do kanonu kina polskiego jak i pozycje popularne, często pomijane w poważnych debatach filmoznawczych. I jedne i drugie filmy, z wielu powodów, mogą być z powodzeniem wykorzystywane w pracy dydaktycznej. „Artystyczność” nie jest tu bowiem najważniejszym kryterium.
     Przewodnik Agnieszki Tambor, mam nadzieję, znajdzie uznanie w rękach takich właśnie studentów, którzy zgłębiają wiedzę na temat języka i kultury polskiej, oraz okaże się także przydatny dla ich nauczycieli. Nie chodzi tu bowiem tylko o naukę języka, lecz o możliwość poszerzenia wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców, naukę pewnych kodów kulturowych w których poznaniu film może okazać się bezcennym narzędziem. Gdy jeszcze, poza poznawczymi, film dostarczy także wrażeń estetycznych, możemy mieć do czynienia z pedagogiczną pełnią szczęścia...

Marek Haltof
Northern Michigan University

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: