Fotoreportaże

Jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia „Bristol”: Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol”. Konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Opolskim przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, Stowarzyszenie „Bristol” i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. (Opole 2017)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: