Fotoreportaże

Międzynarodowa konferencja naukowa - Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje. - Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 13-15 czerwca 2013

W międzynarodowej konferencji organiozwanej przez: Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia "Bristol".


Program konferencji: http://studiapolskie.us.edu.pl/recepcjaliteratury/program.php

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: