Fotoreportaże

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem IV Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Rostowie nad Donem (15-16.10.2015) - projekt współorganizowany z Ambasadą RP w Moskwie, Południowym Uniwersytetem Federalnym w Rostowie nad Donem, Szkołą Języka i Kultury Polskiej


  IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego odbyła się w dniach 15-16 października 2015 r. w Rostowie nad Donem (Rosja). Organizatorami przedsięwzięcia były: Ambasada RP w Moskwie, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie nad Donem oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Polonia Donu”.
  Otwarcie konferencji miało niezwykle uroczysty charakter – wzięły w nim udział m. in. ambasador RP w Federacji Rosyjskiej, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz rektor Południowego Uniwersytetu Federalnego, prof. Marina Borovskaya. Jego pierwszym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej setnej rocznicy ewakuacji kadry naukowej Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego do Rostowa nad Donem. Po oficjalnej części otwarcia pani ambasador znalazła czas, aby porozmawiać z nauczycielami języka polskiego pracującymi w Rosji na temat specyfiki i warunków ich pracy.
  Stowarzyszenie „Bristol” skierowało do Rostowa dr Wiolettę Hajduk-Gawron (UŚ), Annę Domańską (UW) oraz Magdalenę Stasieczek-Górną (UW). Przeprowadziły one zajęcia warsztatowe z dwoma grupami nauczycieli – lektorów pracujących na rosyjskich uniwersytetach oraz nauczycieli polonijnych. Dr Wioletta Hajduk-Gawron przybliżyła uczestnikom konferencji następujące zagadnienia: „Mali detektywi – kreatywne wykorzystanie tekstów literackich w pracy z dziećmi”, „Metody pracy z tekstem literackim na przykładzie serii »Czytaj po polsku«”, „Jak zintegrować grup? (typy zajęć integracyjnych)” oraz „Straszne historie – sposób na budowanie poprawnych pytań i słuchanie odpowiedzi”. Anna Domańska zajmowała się piosenką jako materiałem dydaktycznym, doskonaleniem kompetencji słuchania oraz technikami przygotowywania zadań na rozumienie ze słuchu, a także reklamami jako tekstami kultury, które pozwalają interesująco nauczać frazeologii. Wystąpienia Magdaleny Stasieczek-Górnej dotyczyły wykorzystania materiałów audiowizualnych w nauczaniu wybranych zagadnień gramatycznych oraz nauczania zagadnień dotyczących szyku wyrazów w języku polskim.
  Podczas konferencji swój referat wygłosił także Maksim Romanienko, lektor języka polskiego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Południowym Uniwersytecie Federalnym. Zaprezentował on podręcznik do nauczania języka polskiego dla osób rosyjskojęzycznych, którego jest współautorem. Anna Domańska i Magdalena Stasieczek-Górna zapoznały natomiast uczestników z podręcznikiem „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty! Tom I”, którego autorami są pracownicy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW.
  Z konferencją związane były także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich była odbywająca się w tym samym czasie w Rostowie nad Donem 8. edycja Festiwalu Polskich Filmów w Rosji „Wisła”. Drugim była zorganizowana specjalnie dla uczestników konferencji wycieczka do Staroczerkaska, dawnej stolicy kozactwa dońskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: