Fotoreportaże

Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku
Organizatorzy: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Konsulat Generalny RP w Irkucku (26.06-5.07.2015)UPALNE LATO A.D. 2015 NA SYBERII,
CZYLI LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W IRKUCKU


  Na przełomie czerwca i lipca 2015 roku odbyła się w Irkucku wyjazdowa letnia szkoła języka polskiego, którą z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenia „Bristol” poprowadziły dr Joanna Przyklenk (Instytut Języka Polskiego UŚ) i mgr Agata Rudzińska (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Wakacyjne spotkanie z polszczyzną było organizowane i współfinansowane przez inicjatora projektu, tj. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku.
  Wykładowczynie Uniwersytetu Śląskiego zostały bardzo serdecznie powitane przez Joannę Szeligę, Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku, oraz przez docent Marinę Taszłykową, Dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Państwowego w Irkucku. To właśnie w salach tego Uniwersytetu przez cały tydzień miały miejsce dopołudniowe zajęcia lektoratowe (od poziomu początkującego do B2) oraz popołudniowe warsztaty, pogadanki i wykłady. Słuchacze mieli m.in. okazję zapoznać się z tendencjami rozwojowymi współczesnego języka polskiego, z twórczością Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego, a także omówić najnowsze osiągnięcia polskiej kinematografii czy sprawdzić swoje umiejętności w zamykającym letni kurs dyktandzie konkursowym oraz quizach weryfikujących umiejętności językowe nabyte w ciągu tygodnia intensywnych zajęć.
  Na zajęcia zapisało się około 40 osób i choć ani upalna pogoda (ponad 30°C), ani dobiegająca końca sesja egzaminacyjna nie sprzyjały nauce, to studenci chętnie uczestniczyli w zajęciach. Pilnością, zapałem i aktywnością wykazywali się zarówno słuchacze Uniwersytetu Państwowego w Irkucku, w ciągu roku akademickiego doskonalący znajomość polszczyzny pod okiem Małgorzaty Rapacz (lektorki z Polski) oraz Jekateriny Starodworskiej, a nadto studenci Uniwersytetu Lingwistycznego w Irkucku, prowadzeni na co dzień przez Lidię Potapową, oraz miłośnicy polszczyzny z Irkucka i jego okolic. Do grona uczestników dołączyła również Natalia Bartoszewicz, prezes Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo” w Irkucku.
  To miłe dla obu stron spotkanie z językiem polskim zbyt szybko się skończyło. Podczas uroczystego wręczenia zaświadczeń ukończenia kursu studenci nie kryli wzruszenia. Można jednak przypuszczać, że takie polskojęzyczne wydarzenia wpiszą się na stałe do kalendarza Uniwersytetu Państwowego w Irkucku. W jego murach utworzono wszak w grudniu 2014 roku Centrum Języka Polskiego. Uczelnia w Irkucku jest też otwarta na dalszą współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Zatem: do zobaczenia w Irkucku!


Joanna Przyklenk
Agata RudzińskaO wydarzeniu napisali także:
- http://www.irkuck.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/letnia_szkola_jezyka_polskiego
- https://yadi.sk/i/GgLr7y4thhqHK
- http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=2671

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: