Fotoreportaże

Relacja fotograficzna z Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: