Aktualności

Dodane: 2014-12-09

Warsztaty metodyczne w Mińsku

  W dniach 22-26 listopada 2014 odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie „Bristol”, Ambasadę RP w Mińsku oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
  Zaplanowany program został w całości zrealizowany i dobrze przyjęty przez uczestników warsztatów i szkoleń. Najwięcej słuchaczy było w Mińsku, a przygotowane tematy wykładów i zajęć metodycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem we wszystkich trzech miejscach, w których się odbyły: w Ambasadzie RP w Mińsku, na Państwowym Uniwersytecie Białoruskim i w Centrum Studio-Movia. W tym ostatnim miejscu słuchaczami wykładu byli tłumacze oraz miłośnicy polskiej literatury i kultury. Warto również dodać, że studenci BGU, po wysłuchaniu sobotniego wykładu, udali się na warsztaty metodyczne w Ambasadzie, w których uczestniczyli także w niedzielę.


  W Ambasadzie RP w Mińsku, Wołożynie i Brasławiu szkolenia oraz warsztaty metodyczne były prowadzone dla nauczycieli uczących języka polskiego w białoruskich szkołach podstawowych. Język polski jest tam uczony w ramach zajęć fakultatywnych w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
  W Wołożynie oprócz nauczycieli języka polskiego w szkoleniu wzięli udział nauczyciele języka angielskiego z okręgu wołożyńskiego.
  W Brasławiu oprócz nauczycieli języka polskiego z okręgu brasławskiego brała udział przedstawicielka tamtejszego wydziału oświaty odpowiedzialna za metodykę nauczania języków obcych.
  W Głębokim spotkałyśmy się z członkami tamtejszej Polonii i przeprowadziłyśmy szkolenie dla młodzieży uczącej się języka polskiego w szkółce przyparafialnej. Szczególną uwagę poświęciłyśmy młodzieży przygotowującej się do egzaminu z języka polskiego dla kandydatów na studia w Polsce, który ma się odbyć w którymś z konsulatów na wiosnę 2015 roku.
  Na każdym ze spotkań mocno zachęcałyśmy do odwiedzania strony internetowej naszego stowarzyszenia, przekonując że jest to cenne źródło informacji dla wszystkich nauczycieli języka i kultury polskiej w Polsce i na całym świecie.
  W ostatnim dniu pobytu w Mińsku byłyśmy na spotkaniu z p. Leszkiem Szerepką, Ambasadorem RP na Białorusi i p. Elżbietą Szczepańską-Dąbrowską, Radcą Ambasady. Pan Ambasador wyraził wielkie zainteresowanie dalszą współpracą z naszym stowarzyszeniem i Szkołą Języka i Kultury Poslkiej UŚ oraz zadeklarował poparcie dla tych inicjatyw stowarzyszenia, które będą miały związek z kształceniem metodycznym nauczycieli uczących języka polskiego na Białorusi.
  Nasz pobyt na Białorusi był dla nas ważnym doświadczeniem, którym podzielimy się szczegółowo w swoich macierzystych ośrodkach. Chcemy podkreślić, że w organizację naszej pracy na Białorusi było zaangażowanych wiele osób ze Stowarzyszenia, ale też na Białorusi. Pani Elżbieta Szczepańska-Dabrowska cały czas czuwała nad naszymi wyjazdami, w Mińsku zajmowały się nami Maryna Repkina z Polskiej Macierzy Szkolnej i Leonarda Muchina, nauczycielka ucząca języka polskiego w jednym z gimnazjów w Mińsku, w Wołożynie pani Ala Makarewicz. Wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy.

Podsumowanie
1. We wszystkich ośrodkach istnieje wielka potrzeba kontaktu z językiem polskim i metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, ale szczególnie była ona artykułowana w trzech odwiedzonych przez nas miejscowościach poza Mińskiem. Niektóre ośrodki (np. w Wołożynie) są nieźle zaopatrzone w podręczniki do nauczania jpjp, ale nauczycielom brakuje warsztatów uczących strategii pracy z danym podręcznikiem.
2. Jeśli dojdzie do dalszych warsztatów i szkoleń na Białorusi, to dobrze byłoby dotrzeć do zaleceń programowych, według których nauczyciele języka polskiego realizują program zajęć z języka polskiego w białoruskich szkołach.
Znajomość obowiązującej na Białorusi podstawy programowej dotyczącej języka polskiego pozwoli na lepsze przygotowanie się do szkoleń i adekwatniejszy zestaw prezentowanych pomocy dydaktycznych.

Urszula Dobesz, członkini Stowarzyszenia „Bristol” i Uniwersytet Wrocławski
Karolina Jędrych, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: