Aktualności

Dodane: 2014-11-20

Stowarzyszenie „Bristol” współorganizatorem kolejnej konferencji regionalnej i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego w Austrii

W Wiedniu z inicjatywy dr L. Madelskiej, wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” organizowana jest konferencja naukowa "Język-Kultura-Dydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć w glottodydaktyce języka polskiego". Podczas konferencji polscy wykładowcy, członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą warsztaty metodyczne adresowane do nauczycieli języka polskiego pracujących w Austrii, odbędą zajęcia ze studentami Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Wiedniu będą gościć przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: Jolanta Tambor, Bernadetta Niesporek-Szamburska, Ewa Jaskóła i Aleksandra Achtelik; Uniwersytetu Wrocławskiego: Anna Dąbrowska, Uniwersytetu Jagiellońskiego: Anna Seretny i Ewa Lipińska, Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Uniwersytetu Gdańskiego: Jacek Kuchta.
Spotkanie jest możliwe dzięki wsparciu Ambasady RP w Wiedniu, MSZ oraz ORPEG.

Zobacz także: program

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: