Aktualności

Dodane: 2014-10-08

III Ogólnobiałoruskie Dyktando Języka Polskiego

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ już po raz trzeci wraz z Ambasadą RP w Republice Białoruś jest współorganizatorem III Ogólnobiałoruskiego Dyktanda Języka Polskiego, które odbędzie się 12.10.2014 r. o godz. 12.00 w Mińsku. Tekst dyktanda został przygotowany specjalnie na tę okazję przez dr. Marcina Maciołka – pracownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Dyktando oraz towarzyszący mu quiz z wiedzy o Polsce i języku polskim przeprowadzą dr Aleksandra Achtelik – wicedyrektor SJiKP UŚ oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – dyrektor do spraw dydaktycznych Instytutu Języka Polskiego UŚ. Wydarzenie ma na celu promocję języka polskiego na Białorusi i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – w ubiegłym roku wzięło w nim 70 uczestników. Nagrodą główną ufundowaną przez SJiKP UŚ jest uczestnictwo w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej organizowanej w sierpniu w Cieszynie.
  Dr Aleksandra Achtelik i dr Katarzyna Sujkowska Sobisz będą przebywać na Białorusi od 10 do 13 października i przeprowadzą poza dyktandem wykłady na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym oraz wezmą udział w Forum Oświatowym organizowanym w Mińsku przez Ambasadę RP dla nauczycieli języka polskiego jako obcego lub drugiego z Białorusi. Dr Aleksandra Achtelik spotka się także z dyrekcją Centrum „Studia – Movia”, gdzie wygłosi wykład.
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat współpracuje z Ambasadą Polską w Republice Białoruś i angażuje się w promocję języka polskiego i kultury polskiej w tym kraju.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego



02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: