Aktualności

Dodane: 2014-05-20

Zaproszenie do złożenia tekstu w tomie

Serdecznie zapraszamy do współpracy na łamach pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”, które tworzy płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami, jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych.
Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwala na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo nasze jest nakierowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Zapraszamy do nadsyłania tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Jesteśmy otwarci na publikację:
  • artykułów o charakterze teoretycznym
  • materiałów o profilu metodologicznym
  • opracowań będących wynikiem badań empirycznych
  • raportów i komunikatów z badań
  • tłumaczeń artykułów naukowych obejmujących zagadnienia kulturoznawcze
  • recenzji i omówień tekstów istotnych z punktu widzenia tej dziedziny wiedzy.
„The Polish Journal of the Arts and Culture” jest serią czasopisma „Estetyka i Krytyka” (5 pkt na ministerialnej liście czasopism punktowanych), indeksowanego w ramach Index Copernicus, e-Publikacje Nauki Polskiej oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities.

Załączamy CFP oraz wymogi edytorskie dla autorów.

Z poważaniem,
redaktorzy tomu 10 i 11 (2014)
Agnieszka Kowalska, Bożena Prochwicz-Studnicka, Rafał Banka, Robert Szuksztul
(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: