Aktualności

Dodane: 2014-05-06

Prezentacja ośrodka, gdzie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona?”

POLONICUM – centrum wielu kultur
Uniwersytet Warszawski


Centrum POLONICUM powstało w 1956 roku i nieprzerwanie organizuje renomowane kursy języka polskiego dla cudzoziemców. Poza nauczaniem języka polskiego i kultury polskiej, POLONICUM proponuje projekcje filmowe, programy multimedialne przybliżające polską historię, kulturę, tradycje, spotkania-warsztaty etnograficzne.
Centrum organizuje liczne kursy na zlecenie współpracujących z nim instytucji, na prośbę różnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, a także własnej inicjatywy. Niektóre kursy wpisały się w coroczny ramowy program działalności POLONICUM, inne jak choćby kurs dla grupy studentów z Afganistanu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Haiti, stypendystów Studiów Wschodnich – przygotowywane są okazjonalnie.
Wielu studentów związało się z naszym krajem swój los. W POLONICUM pogłębiali swą wiedzę ludzie, którzy są tłumaczami, dyplomatami, politykami oraz wybitnymi naukowcami. Absolwenci POLONICUM są bowiem ambasadorami polskich spraw na świecie.

Trymestralne kursy języka polskiego

Każdy obcokrajowiec, który pragnie nauczyć się języka polskiego, niezależnie od tego, czy jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego, może uczestniczyć w kursach organizowanych przez POLONICUM w systemie trymestralnym. Każdego roku odbywają się trzy kursy otwarte, do których można dołączyć niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego:
  • I trymestr trwa od października do połowy grudnia,
  • II trymestr od stycznia do połowy kwietnia,
  • III trymestr od połowy kwietnia do czerwca.

Kursy organizowane są w dwóch trybach: regularnym i intensywnym. Pierwszy obejmuje cykl lektoratów w systemie 3-godzinnych spotkań dwa razy w tygodniu, intensywny zaś odbywa się 3 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. Kursy regularne organizowane są na wszystkich poziomach nauczania, natomiast grupy intensywne dotyczą nauczania na poziomie podstawowym. Liczba osób w grupach waha się między 10 (na poziomie podstawowym) a 12-15 (na poziomach średnim i zaawansowanym). Nauka w każdym trymestrze kończy się testem, sprawdzającym stopień opanowania materiału i uprawniającym do otrzymania świadectwa. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jak Obcego.

Kurs Sierpniowy

Organizowany nieprzerwanie od prawie 60 lat kurs wakacyjny, od którego zaczęła się historia POLONICUM, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób młodych i studentów, ale także ludzi dojrzałych, różnych profesji i narodowości. Na trwający 4 tygodnie kurs języka polskiego i kultury polskiej , przyjeżdża zwykle około 250 osób z niemal 50 krajów świata. Uczestnikami są zarówno studenci, którzy otrzymali stypendium w ramach umów rządowych lub umów bilateralnych między UW a innymi uczelniami zagranicznymi, oraz inni zainteresowani nauką polskiego, samodzielnie pokrywający koszty pobytu. Lektoraty odbywają się w 22 grupach codziennie (oprócz sobót i niedziel) w wymiarze 4 jednostek lekcyjnych na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowuje się specjalny program nauczania. Poza kursem języka polskiego zaplanowano wykłady profesorskie, warsztaty i programy audiowizualne.
Dla studentów na poziomie podstawowym przewidziane są kulturoznawcze programy audiowizualne w języku angielskim, warsztaty fonetyczne, konwersatorium literackie (w języku angielskim) oraz zajęcia uzupełniające.
Dla studentów średnio zaawansowanych przygotowano wykłady z kultury i historii Polski w języku polskim, zajęcia z literatury polskiej, warsztaty tekstowe oraz warsztaty audiowizualne przybliżające najciekawsze zjawiska i wydarzenia współczesnej kultury popularnej w Polsce.
Dla studentów na poziomie zaawansowanym zorganizowano warsztaty językowe, warsztaty literackie oraz wykłady akademickie.
W programie przewidziane są też między innymi projekcje najnowszych polskich produkcji filmowych, spacery po ciekawych miejscach stolicy i wieczór integracyjny. Co roku na wszystkich czeka mnóstwo wrażeń, emocji i atrakcji. Jedną z nich jest nauka poloneza pod okiem choreografa z uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Pokaz poloneza oraz spektakl w wykonaniu uczestników, odbywające się ostatniego dnia to naprawdę wzruszające zwieńczenie kursu.
Kurs jest otwarty dla młodzieży z całego świata, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat.

Kurs Zimowy

Od prawie 40 lat na przełomie stycznia i lutego POLONICUM organizuje kurs zimowy. Początkowo był przeznaczony tylko dla studentów polonistyki i slawistyki z Włoch. Od kilku lat jego uczestnikami są również inni studenci z południa Europy: Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, Belgowie, także od niedawna Rumuni. Przyjeżdżają do nas z różnych uniwersytetów, na podstawie umów kulturalnych w ramach stypendium rządowego, aby doskonalić znajomość polszczyzny i pogłębiać wiedzę z zakresu literatury, kultury i sztuki oraz historii Polskiej. Kurs trwa 3 tygodnie. Lektoraty odbywają się na trzech poziomach zaawansowania. Codziennym zajęciom języka polskiego towarzyszą wykłady i warsztaty poświęcone literaturze, językowi, kulturze. Program kulturalny obejmuje ponadto warsztaty taneczne i teatralne, a także projekcje filmowe, program audiowizualny, wycieczki do muzeum, kina, teatru.

Kurs Lipcowy

Zorganizowany po raz pierwszy w lipcu 2005 roku na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Edukacji trzytygodniowy kurs języka polskiego i kultury polskiej jest przeznaczony dla 30 stypendystów rządu polskiego z krajów byłych republik Związku Radzieckiego, oraz krajów Europy Południowo–Wschodniej. Kurs wpisał się w program kursów wakacyjnych POLONICUM pod nazwą „Warszawskie Spotkania z Językiem Polskim i Kulturą Polską Jaka piękna jest w lipcu Warszawa…”. Na studentów, oprócz uczestnictwa w codziennych lektoratach na dwóch poziomach znajomości języka polskiego – średnim i zaawansowanym – czekają ciekawe wykłady literackie i językowe, warsztaty tłumaczeniowe oraz warsztaty teatralne, spotkania z ludźmi kultury, spacery historyczne po Warszawie, wizyty w warszawskich muzeach, wycieczka krajoznawcza.

Kurs Adaptacyjno-Językowy

Kurs adaptacyjno–językowy, funkcjonujący także pod nazwą Kurs Wschodni, od 2003 roku stanowi jedną z wakacyjnych propozycji POLONICUM. Został zorganizowany z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy znaczącym współudziale Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs odbywa się we wrześniu, trwa 4 tygodnie i ma charakter zamknięty. Uczestniczy w nim około 60 młodych naukowców z państw z najbliższego sąsiedztwa, jak Białoruś i Ukraina, czy tak odległych jak Uzbekistan. Są oni absolwentami różnych kierunków studiów. Po ukończeniu trzytygodniowego kursu języka polskiego w POLONICUM delegowani są do różnych polskich ośrodków akademickich na roczny staż naukowy, aby pogłębiać wiedzę z zakresu swojej specjalizacji. Przyjazd do Polski na kurs języka polskiego jest często ich pierwszą zagraniczną podróżą, dlatego, oprócz lektoratów języka polskiego POLONICUM i współorganizator kursu Studium Europy Wschodniej zapewniają im wykłady, spotkania z osobistościami życia publicznego oraz ciekawy program kulturalny.

Intensywny Kurs Języka Polskiego dla Studentów Programu Sokrates – Erasmus

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim POLONICUM oferuje intensywny kurs języka polskiego dla stypendystów programu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates – Erasmus. Kurs ten jest prowadzony na dwóch poziomach znajomości polszczyzny: początkującym i średnio zaawansowanym. Ma pomóc studentom w szybkim opanowaniu podstaw języka polskiego, aby podczas ich krótkiego (jedno – lub dwusemestralnego pobytu w Polsce) łatwiej im było odnaleźć się w codziennych sytuacjach życiowych. Większość uczestników kursu kontynuuje naukę w POLONICUM w czasie roku akademickiego.

Kwartalnik Polonicum

Od 2006 roku wydawany jest „Kwartalnik Polonicum”, będący z założenia pismem popularno-naukowym adresowanym do środowiska glottodydaktyków, nauczających języka polskiego jako obcego. Równie ważnymi odbiorcami są także cudzoziemcy studiujący w Polsce i uczący się polskiego na całym świecie na różnych poziomach nauczania. „Kwartalnik” trafia do Instytutów Polskich, szkół polonijnych oraz katedr polonistyki i slawistyki na całym świecie. (4 punktów w kategorii czasopism naukowych (część B – czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor.)

Nagroda Polonicum

Nagroda POLONICUM przyznawana jest od 2006 roku. Nie ma ona wymiaru finansowego, ale jest bardzo ceniona w środowisku polonistów na całym świecie. Symbolem Nagrody jest statuetka zaprojektowana przez artystę plastyka, Kazimierza Pelczara, która stanowi symbol zasług za „krzewienia języka i kultury polskiej za granicą”. Oprócz Nagrody co roku przyznawane są równie prestiżowe Wyróżnienia POLONICUM. Patronami Nagrody są: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatami Nagrody POLONICUM byli do tej pory: prof. Cheng Byung Kwon z Hankus University of Foreign Studies (Korea Płd.), prof. Oskar Swan z Uniwersytetu w Pittsburgu (USA), prof. Yi Lijun z Beijing University of Foreign Studies (Chiny), prof. Zuzanna Topolińska z Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia), prof. Luca Bernardini z Instytutu Badań Językoznawczych, Filologicznych Literackich Uniwersytetu Mediolańskiego (Włochy), Katedra Języków i Kultur Słowiańskich Wydziału Języków Obcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa w roku 40-lecia swojego istnienia, prof. dr hab. Constantin Geambaşu z Rumunii; laureatami Wyróżnień - kilkunastu wybitnych wyróżnionych polonistów z całego świata.
Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są każdego roku, a wnioski powinny być jak najlepiej udokumentowane. Poza samym zgłoszeniem wnioskowi powinna towarzyszyć charakterystyka dorobku kandydata, jego bibliografia, w miarę możliwości książki i kopie artykułów, rekomendacje, etc. Nagroda jest wręczana w listopadzie w czasie obchodów święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta dydaktyczna POLONICUM

Centrum POLONICUM prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2 (kodyfikacja grup jest zgodna z nazewnictwem poziomów znajomości języka polskiego jako obcego wprowadzona przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jak Obcego i Rady Europy).
Studenci grup regularnych uczestniczą w zajęciach w wymiarze 60 godzin w semestrze. Wszystkie lektoraty kończą się egzaminem. Zapisy na zajęcia odbywają się przez internetowy system rejestracji studentów USOS.
POLONICUM prowadzi również kurs E- learning na poziomie A1.

Studia o Polsce (Polish Studies) to cykl zajęć poświęconych polskiej kulturze, cywilizacji, historii oferowany przez cały rok akademicki w formie wykładów, warsztatów audiowizualnych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników POLONICUM, oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady stanowią ciekawą ofertę uzupełniającą studia na wybranym przez nich kierunku. Studenci mają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o naszym kraju, która może zaowocować głębszymi studiami o Polsce.
Przykładowe zajęcia to:

Współczesna literatura polska, Arcydzieła literatury polskiej, Literatura współczesna – gatunki i wzory
Wykłady wprowadzają słuchaczy w świat współczesnego piśmiennictwa polskiego (poezji, prozy, dramatu, eseistyki). Dają obraz literatury polskiej XX i XXI wieku , na który składa się życie literackie tego okresu, różne kierunki i tendencje w literaturze, sylwetki pisarzy i ważne utwory. Omawiane są również nowości literackie oraz polecane słuchaczom lektury.

Historia kultury polskiej XX wieku
Wykład jest próbą przybliżenia cudzoziemskim słuchaczom faktów i zjawisk, które składają się na to, co nazywamy charakterem narodowym. Odwołuje się do wydarzeń historycznych, szukając przyczyn, analogii i powtarzalności w społecznym zachowaniu kolejnych generacji Polaków.

Polska kultura popularna
Konwersatorium audiowizualne poświęcone polskiej kulturze popularnej. W ramach zajęć przygotowanych z myślą o studentach na poziomie zaawansowania językowego B2, zostaną przedstawione najciekawsze zagadnienia popkulturowe w Polsce po drugiej wojnie światowej oraz najciekawsze współczesne zagadnienia popkulturowe w ujęciu porównawczym.

Zbliżenie na nową Polskę
Celem zajęć jest przedstawienie przemian, jakie dokonały się w Polsce po roku 1989. Metoda poznania jest obejrzenie i analiza współczesnych filmów polskich, których tłem akcji jest współczesna Polska.

Transformacja w Polsce po 1989 r.
Wykład poświęcony jest wydarzeniom współczesnym w Polsce po roku 1989, czyli czasom transformacji ekonomicznej, społecznej i politycznej. Wykłady prowadzone są przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy omawiają owe przemiany w różnorodnych aspektach i ujęciach: ekonomicznym, politycznym, historycznym, socjologicznym, prawnym, psychologicznym i kulturowym.

Historia Polski na srebrnym ekranie
Przedmiotem warsztatów są wydarzenia z historii Polski w adaptacjach filmowych. Każde z wydarzeń oraz ich kontekst historyczny są przedstawione w czasie prelekcji. Materiał filmowy prezentowany jest w wersji z napisami w języku angielskim i dzięki temu zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem i uznaniem wszystkich studentów nawet tych nie znających języka polskiego.

Adaptacje filmowe literatury polskiej
Prowadzone zajęcia omawiają wybrane dzieła literatury polskiej oraz ich adaptacje filmowe, zajęcia połączone są z projekcją filmu. Równolegle prowadzone osobne zajęcia "Literatura polska jako przedmiot adaptacji filmowych" (ang. "Polish Literature Adapted For Film") omawiają wybrane dzieła literatury polskiej, które posłużyły do produkcji filmów fabularnych. Przedmiotem zajęć są również problemy związane z adaptacją konkretnego utworu literackiego do filmu, co jest niezbędne dla lepszego zrozumienia filmów prezentowanych na zajęciach "Adaptacje filmowe literatury polskiej" (ang. "Film Adaptations of Polish Literature"). Obydwa cykle zajęć, "Literatura polska jako przedmiot adaptacji filmowych" i "Adaptacje filmowe literatury polskiej", wzajemnie się uzupełniają.

Studium Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”
Studium przeznaczone dla absolwentów polonistyki oraz innych wydziałów humanistycznych, wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej. Studium przygotowuje do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym i trwają 2 semestry. Więcej informacji na temat studium znajduje się na naszej stronie internetowej www.polonicum.uw.edu.pl w zakładce „Studia Podyplomowe”.

Warsztaty etnograficzne

We współpracy z warszawskim Muzeum Etnograficznym POLONICUM organizuje warsztaty etnograficzne związane z polskimi obrzędami i tradycjami. Odbywają się z okazji andrzejek, Bożego Narodzenia i Wielkanocy i cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów uczących się języka polskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: