Aktualności

Dodane: 2014-05-05

Apel o wsparcie działań, mających na celu zachowanie Filii Lipsk Instytutu Polskigo w Berlinie

Drodzy Przyjaciele,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Jak podała 20 marca 2014 r. gazeta Leipziger Volkszeitung, na lipiec tego roku zaplanowano likwidację Filii Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie.
Zależy nam na zachowaniu Lipskiej Filii Polskiego Instytutu w Berlinie, ponieważ jest ona nie tylko ważnym partnerem i wspomożycielem naszych działań polsko-niemieckich, ale też ważnym i dla wielu z nas bliskim miejscem do spotkania się polską kulturą poza granicami Polski.

Likwidacja Lipskiej filii Instytutu stanowiłaby ogromną stratę kulturalną nie tylko dla Lipska, ale także dla krajów związkowych Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii. My jak i wiele innych inicjatyw w naszym regionie angażujące się w dialogu polsko-niemiecki straciliby naszego najważniejszego partnera w regionie.

Z tego też względu uprzejmie apeluję do Państwa o wystosowanie pisma z apelem o utrzymanie tej, już od 1969 roku funkcjonującej, Instytucji. Pismo w formie elektronicznej lub też listownie proszę skierować pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie/ albo Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Radosław Sikorski
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Fax: +48 22 6257652
http://www.msz.gov.pl/en/ministry/contact/contact_us

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
Sz. P. Dr. Jerzy Margański
Lassenstr. 19-21
14193 Berlin-Grunewald
Niemcy

Tel.: +49 30 22313100
Fax: +49 30 22313155
e-mail: info@botschaft-polen.de
http://www.berlin.polemb.net

Uprzejmie proszę także o dalsze przekazanie informacji o możliwym zamknięciu Instytutu Polskiego w Lipsku, w szczególności polskim partnerom, oraz zachęcenie do przesłania petycji o jego zachowanie pod wskazanym adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W załączniku znajdą Państwo propozycję pisma z apelem w języku polskim oraz niemieckim.

Bardzo prosimy o szybkie wsparcie, czas nagli!

Pozdrawiam serdecznie,

Yvonne Meyer

* W załączniku znajdą Państwo propozycję pisma z apelem w języku polskim oraz niemieckim. Pismo służy jako wzór, więc zachęcam do użycia także własnych sformułowań.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: