Aktualności

Dodane: 2014-03-10

Jubileusz prof. dr hab. Bożeny Ostromęckiej-Frączak - życzenia

Szanowna Pani Profesor,
Szacowna Jubilatko,
w imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.
Bez Pani Profesor z pewnością nie udałoby się dokonać tak wielu przedsięwzięć związanych z promocją języka polskiego w świecie.
Gratuluję Pani Profesor licznych inicjatyw konferencyjnych, prac nad systemem certyfikacji języka polskiego, badań naukowych oraz nowych inicjatyw Stowarzyszenia "Bristol".
W imieniu Członków Stowarzyszenia "Bristol" pragnę złożyć podziękowania za inspiracje badawcze, wspieranie młodych pracowników nauki oraz entuzjazm twórczy, który towarzyszy każdemu spotkaniu z Panią Profesor.
Gratulując, pragnę raz jeszcze życzyć Pani Profesor sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia Bristol

dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: