Aktualności

Dodane: 2014-03-10

Jubileusz prof. zw. dr hab. Ireny Sarnowskiej-Giefing

Obchody jubileuszowe odbędą sie 27 marca br. w Collegium Polonicum w Słubicach

  Irena Sarnowska-Giefing, prof. zw. dr hab. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady i konwersatoria oraz seminaria z zakresu współczesnego językoznawstwa polskiego i onomastyki. Wieloletni kierownik Studium Języka i Kultury Polskiej i Dyrektor Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UAM. Obecnie kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w IFP. Wykładowca i lektor języka polskiego w Heidelbergu (1997-2001), prowadziła gościnne wykłady także w innych ośrodkach niemieckich (w ostatnich latach przede wszystkim w Kilonii). W Poznaniu współpracowała (jako wykładowca) z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wykłada metodykę nauczania na Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego w UAM. Członek licznych towarzystw naukowych, m. n.: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Onomastycznej PAN. Przez dwie kadencje przewodnicząca komisji Językoznawczej PTPN.
  Wykształciła 8 doktorów i ponad 100 magistrantów.
  Pasje naukowe: dawna i współczesna onomastyka uzualna (głównie poznańska) i literacka. Onomastykę postrzega jako naukę humanistyczną o charakterze kumulatywnym i w całym tego słowa znaczeniu integracyjnym. W nazwach własnych (imionach i nazwiskach) poznaniaków szuka obrazu swojego miasta, z perspektywy onimicznej śledzi jego burzliwe dzieje (stara się pokazać udział onimii obcej – zwłaszcza Niemców, Żydów, Szkotów, Włochów - w krzepnącym w dobie średniopolskiej onomastykonie miasta).
  Autorka monografii i licznych prac z zakresu onomastyki literackiej, m.in.: „Nazewnictwo w literaturze okresu realizmu i naturalizmu”, „Od onimu do gatunku tekstu”. Autorka i redaktorka naukowa „Słownika nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII w., współautorka „Słownika gwary miejskiej Poznania”.
  Prywatnie: od 35 lat żona Dietera (profesora UP) i mama Macieja (adiunkta w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, którego nie zdołała „zniechęcić” do wejścia na naukową ścieżkę, gdyż, jak mawia: ”on nie ma wyjścia, geny profesorskie dziedziczy w linii męskiej i żeńskiej”). Ślepo zakochana w wnuczętach: Bartusiu (6 l.) i Lence (3 l.). Z „kociego wyboru” właścicielka 5 kotów. Jeszcze(!) nie podziela mężowskiej pasji do koni.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: