Aktualności

Dodane: 2014-01-06

Akcenty polskie na Slawistycznej Akademii Bożonarodzeniowej na Uniwersytecie w Bratysławie

  Na Uniwersytecie im. Komeńskiego w Bratysławie po raz piąty odbyła się zorganizowana przez Katedrę Filologii Słowiańskich Vianočná akadémia – Akademia Bożonarodzeniowa. Impreza początkowo była jedynie spotkaniem studentów różnych kierunków slawistycznych, którzy pod opieką lektorów prezentowali kolegom i koleżankom krótkie wystąpienia zbudowane w oparciu o tradycje, zwyczaje i kulturę krajów słowiańskich – najczęściej o tematyce związanej z okresem Bożego Narodzenia.


  Z roku na rok prezentowane programy robiły się coraz bardziej różnorodne i atrakcyjne - impreza nabierała rozmachu i popularności. W tym roku odbyła się w reprezentacyjnej auli Wydziału Filozoficznego i zaszczyciły ją swoją obecnością władze konsularne poszczególnych krajów słowiańskich – Polskę reprezentowali: konsul Grzegorz Nowacki, radca Piotr Samerek i wicedyrektor Instytutu Polskiego Tomasz Grabiński.
  Program akademii zasadniczo składa się z dwóch części – pierwszą stanowi zbiór krótkich prezentacji krajów (w tym roku były to Serbia, Słowenia, Chorwacja, Białoruś, Bułgaria i Polska). Później na bankiecie można skosztować słowiańskich specjałów, trunków i potraw narodowych. Na imprezę przyjść może każdy – cieszy się ona ogromną popularnością zarówno wśród studentów i pracowników uniwersytetu, jak i ludzi nie związanych z uczelnią. Jest to wydarzenie promujące kultury i języki słowiańskie wśród lokalnej społeczności.


  Wystąpienia poszczególnych krajów budują mosty porozumienia kulturowego i uświadamiają istniejące w obrębie kultur słowiańskich podobieństwa i różnice. Odpowiedzialność za przygotowanie interesującego programu ponoszą lektorzy. Do nich należy trudne zadanie wyboru elementów i charakteru prezentacji. Musi ona być stosunkowo krótka, charakterystyczna dla danego kraju i jego kultury, rozpoznawalna i zrozumiała dla osób uczących się innych języków, a przy tym widowiskowa i atrakcyjna. Lektorzy wybierali dotychczas różnorodne jej formy – można wśród nich było znaleźć koncerty, przedstawienia i recytacje utworów narodowych klasyków, tańce, zabawy itd. Przed lektorem jednakże stoi nie tylko zadanie przygotowania ciekawej propozycji wystąpienia, powinien on także przekonać grupę studentów, że warto poświęcić czas i się zaangażować. Musi on wzbudzić ich zainteresowanie językiem i kulturą danego kraju, zarazić entuzjazmem i skłonić, by pod jego opieką przygotowali program. W tym roku studenci wyjątkowo chętnie wzięli udział w akademii – najliczniej reprezentowana była grupa polska – w wystąpieniu wzięło udział ponad 30 studentów bratysławskiej polonistyki i studentów innych kierunków, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych z języka polskiego.
  Polski program stanowił krótki przegląd tradycji okresu bożonarodzeniowego. Rozpoczął się odśpiewaniem kolędy Wśród nocnej ciszy, która najczęściej rozpoczynała pasterkę. Później studenci opowiedzieli o polskich zwyczajach wigilijnych i zaśpiewali jedną z najpopularniejszych kolęd – Dzisiaj w Betlejem. Na zakończenie zatańczono do muzyki nieżyjącego już W. Kilara poloneza. Polski taniec narodowy poprzez nawiązanie do tradycji rozpoczynania balów karnawałowych zamykał polski program i był jednocześnie zaproszeniem do bankietu. Aby podkreślić wyjątkowy i uroczysty charakter imprezy studenci ubrali się w polskie i słowackie stroje ludowe.
  Slawistyczna Akademia Bożonarodzeniowa stała się już tradycją i jest jednym z ważniejszych wydarzeń w trakcie roku akademickiego. Stanowi ona świetną okazję do promocji poszczególnych języków i kultur słowiańskich, a co za tym idzie także kierunków studiów slawistycznych, które ostatnio nie cieszą się dużą popularnością.
  Studenci bratysławskiej polonistyki wraz z lektorem składają najserdeczniejsze życzenia noworoczne Członkom Stowarzyszenia Bristol, a także wszystkim Sympatykom działań podejmowanych na rzecz promocji języka i kultury polskiej w świecie.

dr Monika Krzempek, Uniwersytet w Bratysławie

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: