Aktualności

Dodane: 2007-05-17

Konferencja Naukowa Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku – w poszukiwaniu nowych rozwiązań, 17-19 maja 2007, Kraków

  W dniach 17-19 maja 2007 roku odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku – w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Współorganizatorami spotkania było Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie "Bristol", skupiające nauczycieli języka polskiego oraz wykładowców kultury pracujących w Polsce i za granicą. Krakowski kongres, który stanowił siódme już forum poświęcone zagadnieniom nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako obcej w całym świecie, był jednocześnie zjazdem jubileuszowym Stowarzyszenia zarejestrowanego 22 kwietnia 1997 roku. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Władysław Miodunka, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Jacek Popiel – Dziekan Wydziału Polonistyki UJ.

  Do Krakowa przyjechało ponad stu uczestników z różnych zakątków Polski, Europy, Azji. Reprezentowane były wszystkie większe ośrodki uniwersyteckie oraz szkoły językowe zajmujące się językowym kształceniem obcokrajowców. Z zagranicy przybyli przedstawiciele szkół, slawistyk i sekcji polonistycznych z Japonii, Serbii, Macedonii, Rumunii, Czech, Słowacji, Anglii, Niemiec, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Włoch, Szwecji, Francji.

  Trzydniowe obrady, podczas których wygłoszono siedem referatów plenarnych oraz niemal siedemdziesiąt – w sekcjach, były poświęcone wymianie doświadczeń i poglądów na temat nauczania języka polskiego jako obcego w dobie standaryzacji kształcenia językowego (materiały z kongresu ukażą się drukiem). Konferencja została wzbogacona o część warsztatową, podczas której wykładowcy demonstrowali różne rozwiązania praktyczne oraz możliwości wykorzystana mediów (Internetu, programów telewizyjnych itp.) w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

  W ramach konferencji odbyły się prezentacje najnowszych publikacji Wydawnictwa „Universitas”, zarówno tych poświęconych dydaktyce języka polskiego jako obcego, jak i samych podręczników. Prezentacjom towarzyszyła sprzedaż książek.

  Podczas spotkań odbyły się także obrady Zarządu, a następnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Bristol”, w skład którego wchodzi obecnie ponad dwieście osób wykładających język i kulturę polską w różnych miejscach świata. Dr Anna Seretny złożyła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za lata 2004-2007. W trakcie spotkania, wobec rezygnacji prof. Władysława Miodunki z funkcji Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia i Członka Zarządu, dokonano także wyborów uzupełniających. Nowym Członkiem Zarządu został dr Waldemar Martyniuk. Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu nowym Zastępcą Prezesa została prof. Anna Dąbrowska.

  Czas konferencji wypełniły nie tylko referaty i dyskusje. Na zakończenie drugiego dnia obrad odbył się koncert uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, po którym odbył się uroczysty bankiet. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość spędzenia wieczoru w krakowskim Teatrze im. Słowackiego i obejrzenia przedstawienia „Pułapka” T. Różewicza oraz zwiedzenia wspaniale odnowionego krakowskiego Wawelu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: