Aktualności

Dodane: 2013-06-04

Zakończenie roku szkolnego Szkoły Języka Polskiego w Tarnopolu

  24 maja 2013 roku stał się bardzo ważną datą w działalności Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia nauki w Szkole Języka Polskiego. W mijającym roku szkolnym ilość uczniów uczęszczających na zajęcia przekroczyła ogółem liczbę 320 osób. I chociaż nie wszyscy wytrwali do końca, to ponad 240 wydanych certyfikatów potwierdzających udział w zajęciach na poziomie A0, A1 i A2 jest imponującym osiągnięciem szkoły. Nauczanie odbywało się w 20 grupach lektoratowych i było prowadzone przez nauczyciela języka polskiego przysłanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. Zajęcia w działającej przy PTKO szkole sobotnio-niedzielnej były skierowane do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  Uroczysta akademia miała miejsce w wypełnionej po brzegi głównej sali Ukraińskiego Domu Kultury „Peremoga”, gdzie zgromadzili się zarówno uczniowie szkoły, jak również ich rodzice, dziadkowie, członkowie stowarzyszenia, przyjaciele i bliscy. W czasie uroczystego spotkania odbyło się podsumowanie pracy szkoły oraz przypomnienie najważniejszych i najprzyjemniejszych momentów z życia placówki w mijającym roku szkolnym. W akademii mogła brać udział tak liczna grupa tarnopolan dzięki przychylności władz miasta, które bezpłatnie udostępniły PTKO pięknie przystrojoną salę.
  Trudno opisać do końca przeżycia zgromadzonych tego dnia osób, które już na początku powitane zostały urzekającą muzyką w wykonaniu dwóch utalentowanych skrzypaczek. Zaskoczenie było tym większe, że muzyka popłynęła bez zapowiedzi, uciszając rozmawiających ludzi i koncentrując ich uwagę na przygotowanym programie. A ten był doprawdy imponujący. Spotkanie otworzył Prezes Piotr Fryz, który witając wszystkich obecnych na sali opowiedział o historii powstania PTKO w Tarnopolu oraz działającej przy stowarzyszeniu szkoły, przedstawił honorowych gości akademii - Prezesa FOPnU Panią Emilię Chmielową, księdza Andrzeja Maliga, lektorki języka polskiego z Uniwersytetu Śląskiego - Panie Zorianę Buń i Dominikę Pikułę. Prezes PTKO podziękował również za pracę i zaangażowanie nauczycielowi Szkoły Języka Polskiego – Panu Dariuszowi Markiewiczowi oraz opiekunce najmłodszych uczniów – Pani Annie Tereszczenko.
  Głównym punktem programu była kronika wydarzeń z życia szkoły. Każdy miesiąc – od września do maja – wyróżniał się jakimś ważnym i ciekawym przedsięwzięciem. Jako pierwsze zaprezentowane zostały fragmenty nakręconych przez młodzież filmów nagrodzonych w konkursie „Mam talent – szukam polskich śladów” poświęconych historii Liceum Krzemienieckiego oraz postaci Juliusza Słowackiego. Uczniowie szkoły nie poprzestali tylko na poznawaniu biografii wybitnych polskich poetów, ale zaprezentowali również ich wiersze, przybliżając mieszkańcom Tarnopola klimat konkursu recytatorskiego „Kresy” mającego miejsce co roku we Lwowie. To właśnie tam jedna z uczennic szkoły otrzymała wyróżnienie za sposób zaprezentowania utworu ks. Jana Twardowskiego „Mrówko, ważko, biedronko”.
  Wydarzenia listopadowe związane z obchodami Święta Niepodległości w Tarnopolu przypomniane zostały poprzez film ukazujący występy młodzieży oraz towarzyszącą mu muzykę skłaniającą do nostalgii za minionymi bezpowrotnie chwilami. Równie ujmujące były grudniowe zdjęcia przypominające szczęśliwe chwile dzieci obdarowanych mikołajkowymi paczkami oraz piękne wykonanie kolęd na świątecznym wieczorze przybliżającym polskie i ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe. To właśnie to ostatnie wydarzenie miało być w działalności PTKO jednym z wielu symboli pojednania i wzajemnego szacunku żyjących obok siebie narodów.
  W dalszej części akademii przedstawione zostały kolejne sukcesy uczniów – udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego we Lwowie Inny Rafalskiej, która nie tylko opowiedziała publiczności o prezentowanej przed komisją egzaminacyjną książce Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Imperium”, ale zafascynowała audytorium swoim głosem, śpiewając piosenkę „Widziałam orła cień” polskiego zespołu Varius Manx. Słowa utworu były tak wymowne, że wszyscy przez moment chyba poczuli obecność na sali symbolu wolności i polskiego państwa. Później już ja – pisząca te słowa – opowiedziałam o swoim doświadczeniu i inspiracji z cyklu szkoleń „Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów”, zorganizowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu” i mających miejsce w Konstancinie-Jeziornej. Wyjazd do Polski możliwy był dzięki sukcesowi w kolejnym konkursie video, na który nakręciłyśmy wspólnie z moją z koleżanką z PTKO Ludmiłą Melnyk film, na którym zagrałam na fortepianie poloneza Michała Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” oraz „Walc Barbary” z filmu „Noce i dnie”. Z przyjemnością wykonałam te utwory raz jeszcze na akademii przed zgromadzoną publicznością.
  Odbywające się tradycyjnie w drugą niedzielę każdego miesiąca spotkania członków i sympatyków PTKO przypomniane zostały m.in. piękną piosenką Piotra Rubika, którego muzyka towarzyszyła wszystkim paniom w czasie ich święta w siedzibie PTKO w dniu 8 marca. Odtworzony został również fragment filmu poświęcony pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu członkowie PTKO oddali hołd na swoim kwietniowym spotkaniu. Być może nie wszyscy zebrani zdawali sobie wcześniej sprawę, że to właśnie z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest Karta Polaka. O odbytych z przedstawicielami polskiego konsulatu rozmowach kwalifikacyjnych oraz doświadczeniach związanych z uzyskaniem i posiadaniem tego dokumentu opowiedziały zebranym osoby panie związane z PTKO.
  Ostatnie pamiętne wydarzenie z działalności Towarzystwa było związane z obchodami święta Konstytucji, święta Flagi Narodowej oraz Dnia Polonii i przypomniane zostało zaśpiewanymi przez dzieci oraz młodzież pieśniami patriotycznymi przygotowanymi pod opieką Państwa Anny i Mikołaja Szamli. Duże zaangażowanie widowni wywołało obejrzenie prezentacji multimedialnej z konkursu fotograficznego „Tarnopol w obiektywie”, gdzie uczniowie szkoły przybliżyli na zrobionych przez siebie zdjęciach najpiękniejsze zakątki Tarnopola, czytając książki polskich i ukraińskich pisarzy. Publiczność wybrała podczas głosowania najlepsze zdjęcia konkursowe, nagradzając następujące uczennice szkoły:

  I miejsce - Żanna Moskalczuk i Alina Miroszniczenko
  II miejsce - Lilia Kilbitska
  III miejsce - Valia Sobczuk i Inna Mashevska

  Każda ze zwycięskich osób otrzymała nagrodę w postaci Słowników polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego, które wręczyli Prezes PTKO – Pan Piotr Fryz oraz nauczyciel Szkoły Języka Polskiego – Pan Dariusz Markiewicz. Kolejni uczniowie w tej części akademii otrzymali piękne albumy i filmy video za wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Fundację. Z pewnością interesujące było w tej części akademii wystąpienie przedstawicielek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Pani Zoriany Buń oraz Pani Dominiki Pikuły, które opowiedziały o działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców, dla których śląska uczelnia przygotowała w nowym roku akademickim 200 bezpłatnych miejsc na listach studentów.
  Końcową część spotkania wypełniły występy najmłodszych uczniów szkoły, którzy pod opieką Pani Anny Tereszczenko przygotowali imponujący program artystyczny. Zgromadzona publiczność zaskoczona była rożnorodnością oraz bogactwem talentów dzieci – młodzi wykonawcy grali na fortepianie i fujarkach, recytowali polskie wiersze takie jak np. „Kaczka dziwaczka”, pięknie tańczyli. Zaprezentowany dorobek i potencjał szkoły oraz pragnienie wzbogacania swojej wiedzy o języku, kulturze i historii Polski zostały pobłogosławione przez księdza Andrzeja Maliga, który podobnie jak inni goście cieszył się zwiększeniem aktywności Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.
  - Cieszymy się z nowej krwi, która przyniosła tak wiele nowych pomysłów i realizację nowych projektów – tak ksiądz Andrzej podsumował całoroczną pracę nauczyciela języka polskiego Pana Dariusza Markiewicza i jego działalność w lokalnym środowisku. Na zakończenie młodzież przygotowała niespodziankę dla swojego nauczyciela, śpiewając specjalnie ułożoną dla niego piosenkę i recytując ułożony samodzielnie wiersz, dziękując w ten sposób za to wszystko, czego nauczył i co zorganizował w szkole nauczyciel przysłany przez ORPEG z Polski.


Tekst: Bogdana Kuryło
Zdjęcia: Ludmiła OmelianenkoSzkoła Polska w Tarnopolu organizatorem konkursu fotograficznego, który zachęca do czytania polskiej literatury:
http://szkolapolskaintarnopol.wordpress.com/2012/09/20/hello-world/

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: